/ Pressiteade: Eesti Noorteühenduste Liit soovib noorteühenduste rahastamissüsteemis muutusi

Eesti Noorteühenduste Liit
30. mai 2011
PRESSITEADE

 

Tallinna Ülikoolis laupäeval, 28. mail 2011 kogunenud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) üldkoosolek võttis vastu pöördumise haridus- ja teadusministrile, milles taotletakse muudatuste sisseviimist noorteühenduste rahastamise süsteemis, poliitiliste noorteühenduste rahastamise taastamist ning noorte osaluskogudele riigieelarvelise toetusprogrammi loomist.

ENLi hinnangul on tänuväärne, et ka majandussurutise ajal on riigi prioriteediks olnud üleriigiliste noorteühingute toetamise säilitamine, ent vajadused muudatuste järele toetuste jagamise põhimõtetes on juba mõnda aega päevakorral olnud. Viimane kasv aastatoetusteks eraldavates vahendites leidis aset 2006. aastal, mistõttu on olemas reaalne vajadus suurendada aastatoetuseks ettenähtud vahendeid. 2011. aastal toetas riik noorteühinguid aastatoetuste kaudu 488 541 euroga. 

Samuti on noorteühenduste hinnangul vajalik noorte katusorganisatsioonide toetamise lahutamine teiste organisatsioonide rahastamisest. Liit leiab oma pöördumises, et katusorganisatsioonid on olnud pikki aastaid riigile heaks ja strateegiliseks partneriks, mistõttu peaks ka nende rahastamine toimuma vastavalt läbirääkimiste tulemusele eraldi riigieelarverealt. 

ENL on seisukohal, et 2010. aastal minister Tõnis Lukase poolt tehtud otsus lõpetada poliitiliste noorteühenduste toetamine noorteühingute aastatoetuse vahenditest oli ebaõiglane ning vastsel haridus- ja teadusministril Jaak Aaviksool tuleks taoline diskrimineerimine lõpetada. Riigieelarvest noorteühingutele toetuse eraldamisel peab hindama ühingu noorte poolt juhtimist ning tegevuste kvaliteeti ning sisu, mitte seda, milline on ühingu nimi või millist maailmavaadet see pooldab. Praktikas toetavad poliitilisi noorteühendusi arvestatavate summadega vaid kaks koalitsioonierakonda, mistõttu ei vasta tõele ka see, et kõiki poliitilisi noorteühendusi juba rahastatakse riigieelarvest.

Noortevolikogude jätkusuutliku tegutsemise tagamiseks ei saa riik jääda lootma ainult omavalitsuste rahakotile. ENLi eestvedamisel ja riigi toetusel on Eestis hoogsalt tekkimas uued noortevolikogud, ent nende püsimajäämine sõltub suurel määral sellest, kas vald või linn leiab võimalusi nende tegevust toetada või mitte. Kuna hästi toimivad noortevolikogud Eesti omavalitsustes on ka riikliku noortepoliitika seisukohalt äärmiselt oluline eesmärk, siis on igati loogiline, et ka riik annab oma panuse nende tegevuste toetamiseks.

ENLi pöördumise täisteksti leiad siit: http://bit.ly/iICnS8

 

Lisaks valis ja kinnitas üldkoosoolek kaks uut juhatuse liiget: Martin Kirs (Noored Sotsiaaldemokraadid) ja Liina Siniveer (Eesti Gaidide Liit). Nendega koos jätkab mandaadi algusest 1. septembril juhatuses eelmisel aastal valitud Aleksandra Kamilova.

 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 57 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Lisainfo:

Martti Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit
Noortepoliitika spetsialist
Tel: +372 56 151 626
e-post: martti@enl.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status