/ Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle poole miljoni euroga

SA Archimedes
PRESSITEADE

02.06.2011

Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle poole miljoni euroga

Tallinn

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai teises taotlusvoorus toetust 37 Eesti noorteprojekti kogusummas 522 212 euroga.

Toetati 13 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Kõrvipalu Loometalu noortevahetuses ”From Shelf to Life” uurivad Eesti ja Rootsi noored pärimusmuusika traditsioone oma riikides, arutlevad, miks on oluline pärimusmuusikat elus hoida ning katsetavad ise muusikategemist. Noortegrupi A.B.L.E. noortevahetuses ”Lighthouse of Culture” arutlevad Rumeenia, Ungari, Eesti, Bulgaaria ja Leedu noored sallivuse mõiste ja probleemide üle ning etendavad ka ühise performance´i rahvusvahelisel Noortepäeval.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati nelja projekti. Noortealgatuse ”Discovering Estonia on Wheels” raames tutvustavad noortegrupi Kilpkonn puuetega noored tavanoortele oma maailma ja selgitavad, kuidas puuetega noortega lihtsamini suhelda.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammis toetati Eesti Euroopa Liikumise projekti ”Novus Spectrum noored ja demokraatia”. Projektiga tuuakse Euroopa Liidu otsustusprotsessid tavanoorteni, luues humoorika filmi esindus- ja osalusdemokraatiast ning korraldades noortele esseekonkursi, arutelusid, simulatsioone, koomiksite töötube, õppereise jm.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 44 vabatahtlikku erinevatest Euroopa riikidest, aga ka Venemaalt ja Armeeniast, kes asuvad tööle noorsootöö valdkonnas või tegema sotsiaaltööd puuetega noortega, vanuritega või laste sotsiaalkeskustes. Kaheksa Eesti noort siirduvad aga vabatahtlikuks Montenegrosse, Venemaale, Ungarisse, Kreekasse, Ukrainasse ja Rootsi noorte- ja infokeskustesse, suvelaagritesse ja mujale.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kolm koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks korraldab koolitus- ja ressursikeskus Atlas septembris koolituse, kus Eesti, Soome, Leedu, Hispaania ja Rumeenia noorsootöötajad jagavad kogemusi, kuidas viia läbi noortevahetusi maanoortele.

Noorteseminaride
 alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati kahte projekti. Eesti Noorteühenduste Liit korraldab oma projektiga noortekonsultatsioone Euroopa Liidu noortepoliitika arendamiseks.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status