/ ENLi Teated 286

7. juuni 2011
ENLi Teated nr 286

UUDISED

# ENLi 10. suvekool tulemas!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 7.-10. juulil Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Suvekooli seekordne teemalause on “Inspiratsioonist teostuseni”. Toimub mitu põnevat koolitust, vaadatakse ühiselt ENLi tuleviku suunas ja loomulikult ei puudu ka teemapidu – sel aastal tantsitakse kantri taktis!

Jälgi meie Facebooki lehte!

# Riigikogu kultuuri-, majandus-, ja sotsiaalkomisjonides kuulamine noorte ja tööturu teemadel

14. juunil toimub riigikogus parlamentaarne kuulamine, mis keskendub PRAXISe aastaraamatule “Noored ja tööturg” – mis on selle uuringu taust, koostöö ja kommentaarid. Istungit juhatab kultuurikomisjoni esimees.

Viimase aastaraamatu kokkuvõtte leiad siit!

# Avalda arvamust Laste ja Perede arengukava 2010-2020 eelnõu kohta!

Arengukava koostamiseprotsessi on olnud kaasatud üle 100 inimese, sh ka noored. Arengukava olulised teemad on: laste-ja perepoliitika kujundamine, postitiivse vanemluse toetamine, lapse õiguste tagamine ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine, perede majandusliku toimetuleku ning töö-, pere- ja eraelu toetamine. Nüüd palub Sotsiaalministeerium oma eelnõule ka kõikide teiste kommentaare 21. juuniks.

Eelnõud lugeda ja kommenteerida saad  osalusveebis!

# Tule aruta aastatoetuste süsteemi HTMi kriteeriumitele mitte vastavatele organisatsioonidele!

21. juunil kell 13.00 leiab ENLi kontoris (Estonia Pst 5a) aset HTMi kriteeriumitele mittevastavate organisatsioonide aastateoetuste süsteemi ümarlaud. Kutsume siinkohal kõiki noorteorganisatsioone arutama, millist alternatiivset aastatoetuse süsteemi oleks võimalik luua, et ka väiksemate organisatsioonide jätkusuutlikkust parandada.

Oma tulekust anna teada liisevalma [ät] gmail.com!

# Tule noorteühingu aastatoetuse teemalisele ümarlauale

Varsti on käes aeg, kus tuleb hakata koostama uusi taotlusi noorteühingu aastatoetuse saamiseks 2012. aastaks. ENLi üldkoosolek kinnitas 28. mail 2011 ENLi seisukohad noorteühingute ja osaluskogude rahastamise küsimustes, mis pöördumisena on juba edastatud ka haridus- ja teadusministrile. Kutsume Teid ENLi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi nimel osalema noorteühingu aastatoetuse teemalisel ümarlaual kolmapäeval, 22. juunil kell 13.30. Kohtumisel osaleb ka Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna esindaja.

Oma tulekust ja mõtetest anna teada martti [ät] enl.ee hiljemalt 20. juuniks!

# Eesti lapsed näitavad solidaarsust Jaapani koolidega

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku õpilased saadavad sel nädalal Jaapani koolidele suure hulga enda tehtud postkaarte, märgiks, et nende mõtted on  tsunami ja tuumakatastroofi üle elanud Jaapaniga. Postkaarte saadab kokku seitse ühendkooli ning laste kaartide sõnumiks on lootus. 

Loe lisaks siit!

 

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Ekskursioonid “Rännak ajas” Imperaator Peeter Suure merekindluse käikudesse 02.06., 08.06., 11.06., 14.06., 16.06. ja 19.06. Eelpool mainitud aegadel toimuvad retked Tallinna külje all Laagris ning natuke kaugemal Vääna-Vitis asuvatesse päris kõrgetesse-laiadesse paekivi sisse raiutud Imperaator Peeter Suure merekindluse maa-alustesse tunnelitesse. Maa al näebl kunagise rööbastee jäänuseid ning ühe vana u. sajaaastase vaguni raamistikku. Käikudesse pääseb võimsatest, kohati lausa väga suurtest punkritest, mida samuti tasub uudistada.  
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Noorte Liidrite Juhtimiskool 11.-12. juunil Kuidas saaks minu organisatsioon veel paremini toimida? Millised on minu organisatsiooni suurimad arenguvõimalused? Kuidas saaksin oma ideid paremini ellu viia? Mida teavad kogenud juhid, mida mina veel ei tea? Vastuseid neile ja paljudele teisele küsimustele pakutakse Tartus toimuvas noorte liidrite juhtimiskoolis!
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Tervisliku eluviisi seminar noorsootöötajatele 21. juunil Pärnus Tervise Paradiisis Seminaril esinevad ettekannetega Hanno Egipt, Mariliis Tael, Triin Sokk ja Merike Susi, modereerib Tauri Tallermaa. Seminar pakub mõtteainet ja kaasarääkimisvõimalust noorte terviseriskide maandamisel ja tervisliku eluviisi propageerimisel. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Konkurss noortelt noortele koolitajate leidmiseks Haridus- ja Teadusministeerium korraldab konkursi HIV ennetuslike noortelt noortele meetodil põhinevate koolitajate koolituste ja ennetusalase teavitamise korraldajate leidmiseks perioodil august 2011 kuni juuni 2012. Toetuse eraldamise eesmärgiks on kaasata ennetustegevusse noori ning suurendada noorte teadlikkust sugulisel teel levivatest haigustest. 
Konkursil osalenud pakkujate hulgast valib Haridus- ja Teadusministeerium partnerühingud noortelt noortele koolitajate ettevalmistamiseks ja noorte teavitamiseks ning sõlmib nendega vastavad lepingud. 
Taotlusvoorus osalemise eelduseks on koolituse läbiviija tõendatav pädevus HIV ennetusliku teabe alaste ja seksuaalkasvatuslike koolituste läbiviimiseks.  
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Konkursid noorsootöö käsiraamatute koostamiseks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib käsiraamatute “Noorsootöö kooli kontekstis” ja “Kaasav noorsootöö” koostajaid ja vastavasisuliste tõlkematerjalide kohandajaid eesti keelde. Konkurssidel osalemiseks tuleb esitada omapoolne visioon käsiraamatust vastavalt 15. juuniks ja 13. juuniks.  

Lisainfot leiab siit ja siit

 

# TÖÖPAKKUMINE:  ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm otsib oma meeskonda eesti ja inglise keele oskusega projektijuhti. Töökoht asub programmi ühissekretariaadi peakorteris Riias. Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2011.
Lisainfot leiab siit

 

# TÖÖPAKKUMINE: Siseministeerium otsib regionaalarengu osakonna projektijuhti. Töökoht asub siseministeeriumis Tallinnas. Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2011.
Lisainfot leiab siit

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond “Noortelt Noortele”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

07.06 ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson kohtusid Eesti Väitlusseltsi tegevjuhi Margo Looriga. Teemadeks koolimajade rentimine noorteühendustele soodsamatel tingimustel ning noorteühenduste poolt ostetavate teenuste osas ühishangete läbiviimine.
07.06 osales Noortekogude koordinaator Anni Metstak Tartus toimuval Inspiratsiooniseminaril 
08.06 Kohtumisel Riigikogu noorte toetusrühmaga osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
08.06 osaleb ENLi tegevjuht Mari Valgepea ENTK-s avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise projekti kavandite hindajate kogu koosolekul
09.06 osaleb ENLi tegevjuht Mari Valgepea ENEbis noorsootöö õpiku hindamiskomisjoni koosolekul

 

Eelmisel nädalal:

30.05 Koostöökohtumisel Avatud Eesti Fondi esindajaga osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
01.06 kell 17.30 toimus ENLi kontoris noorteühenduste kompassi teemaline ümarlaud
02.06 osalesid Noortekogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton Läänemaa Noorteinfo konverentsil Haapsalus
03.06 modereeris Noortekogude koordinaator Anni Metstak ENTK poolt korraldatud seminari “Parimad praktikad noorsootöö korraldamisest kohaliku omavalitsuse juhtivatele ametnikele” 
03.06 kell 12.00 toimus ENLi kontoris struktureeritud dialoogi siseriikliku töörühma kohtumine
03.05 Kohtumisel Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja tegevjuht Mari Valgepea. Kohtumise teemadeks on ENLi ja Tallinna vaheline koostöö, Tallinna noortevolikogu loomine, noorteühenduste maja ning Tallinna linnavalitsuse määruste muutmine. 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status