/ ENLi Teated 287

\"ENL\"

21. juuni 2011
ENLi Teated nr 287

\"\"

UUDISED

# ENLi 10. suvekool tulemas!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 7.-10. juulil Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Suvekooli seekordne teemalause on \”Inspiratsioonist teostuseni\”. Toimub mitu põnevat koolitust, vaadatakse ühiselt ENLi tuleviku suunas ja loomulikult ei puudu ka teemapidu – sel aastal tantsitakse kantri taktis!

Jälgi meie Facebooki lehte!

 

# Avatud konkurss kahe juhatuse liikme leidmiseks!

kuulutame välja konkursi kahe juhatuse liikme leidmiseks, tulenevalt korralisel üldkoosolekul tehtud otsusest, mille kohaselt on ENL-i juhatus 5 liikmeline. Vastutusvaldkonnad jaotatakse juhatuse sisese arutelu tulemusena. Juhatuse liikme kandidaatidel palume esitada kandideerimisdokumendid hiljemalt 4. juuliks, mis sisaldavad avaldust, CV\’d, vastuseid juhatuse poolt esitatud küsimustele ja kandidaati esindava liikmesorganisatsiooni nõusolekut, lisaks soovitame esitada motivatsioonikirja ja soovituskirju.

Kogu detailne info  siin!

 

# Eesti Õpilasesinduste Liit otsib tegevjuhti!

Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda tegevjuhti, kelle eesmärk on tagada liidu igapäevase toimimise sujuvus ja professionaalsus. Kandideerimiseks saada hiljemalt 3.juuliks 2011 e-posti aadressile opilasliit@opilasliit.eeoma CV ning motivatsioonikiri pikkusega max 1 lk, kus on välja toodud varasemad kogemused antud valdkonnas ning motiveeritus.

Detailsem info  siin!

 

# Avalda arvamust Laste ja Perede arengukava 2010-2020 eelnõu kohta!

Arengukava koostamiseprotsessi on olnud kaasatud üle 100 inimese, sh ka noored. Arengukava olulised teemad on: laste-ja perepoliitika kujundamine, postitiivse vanemluse toetamine, lapse õiguste tagamine ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine, perede majandusliku toimetuleku ning töö-, pere- ja eraelu toetamine. Nüüd palub Sotsiaalministeerium oma eelnõule ka kõikide teiste kommentaare 21. juuniks.

Eelnõud lugeda ja kommenteerida saad  osalusveebis!

 

# Tule noorteühingu aastatoetuse teemalisele ümarlauale

Varsti on käes aeg, kus tuleb hakata koostama uusi taotlusi noorteühingu aastatoetuse saamiseks 2012. aastaks. ENLi üldkoosolek kinnitas 28. mail 2011 ENLi seisukohad noorteühingute ja osaluskogude rahastamise küsimustes, mis pöördumisena on juba edastatud ka haridus- ja teadusministrile. Kutsume Teid ENLi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi nimel osalema noorteühingu aastatoetuse teemalisel ümarlaual kolmapäeval, 22. juunil kell 13.30. Kohtumisel osaleb ka Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna esindaja.

Oma tulekust ja mõtetest anna teada martti [ät] enl.ee

 

# Tule erakorralise üldkoosoleku materjalide arutamise ümarlauale

ENLi erakorralisel üldkoosolekul, mis toimub 10. juulil Aartika puhkekeskuses (registreeri ennast siin!), tuleb arutlusele kaks tähtsat teemat, mis kevadel pooleli jäid – majandusaasta aruanne ja struktuurimuudatuste kava. Kuna teemad on mahukad ja üldkoosolekul neid ammendavalt arutada ei jõua, kutsumegi Sind neid eelnevalt arutama ENLi büroosse (Estonia Pst 5a, 5. korrus) 28. juunil kell 17:00.

 

# Ilmus esimene AKEN pärast ENL\’i rüpest lahkumist!

Üle mitme kuu on ilmunud ajalehe Aken värske number, selle aasta esimene! 
Akna fookuses on teema noored ja tööturg, arvamusrubriigis selgub, millised järeldused koorusid välja noorsootöötajate pädevuste ja koolitusvajaduste uuringust. Lisaks leiab värskest numbrist ülevaate Euroopa Noortenädalast Brüsselis ja Eestis ning Euroopa Päeva tähistamisest suurejoonelise interneti-TV projektina. Välisaken heidab pilgu põhjanaabrite noorteinfo valdkonda ning tutvustab vabatahtlikku tööd Argentiinas.
Loe lehte siit!

 

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Videokonkurss \”Aeg on vaba\” Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 13-26 aastaseid noori osalema videokonkursil „Aeg on vaba\”. Ootame konkursile töid sinu vaba aja veetmise võimaluste kohta ehk kuidas sa saad osaleda või osaled noorsootöös. Videod peaksid olema seotud teemadega „Kes on noorsootöötaja?\” ja „Mis on noorsootöö?\”, ehk kuidas veedad sina oma vaba aega kasutades noorsootöö võimalusi. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: MAlgatus tuleb jälle! Malevanoored üle Eesti muudavad ka sel suvel maailma paremaks, võttes omal algatusel ette midagi head ning kasulikku kogukonnas, kus nad malevatööd teevad. MAlgatuse 2011 aktsioonid viiakse läbi 27. juunist kuni 31. juulini. Žürii eesotsas NO Teatri näitleja Rasmus Kaljujärvega kuulutab võitjad välja maleva kokkutulekul augustis. Auhinnad paneb välja kingitus.ee MAlgatus on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, SA Õpilasmaleva ning Eesti Noorsootöö Keskuse koostööprojekt. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Noortevaldkonna koolitajate Meetodimess 23.-25. augustil Roosta Puhkekülas Haridus- ja Meetodimess võimaldab jagada häid näiteid erinevatest meetoditest ja muudest noortevaldkonna koolitaja töövahenditest, otsida inspiratsiooni igapäevatöö rikastamiseks ning luua ühist teadmist koolitusmetoodikast. Seekordne Meetodimess on pühendatud koolitaja rollile ja pädevustele. Programmi keskmes on osalejate endi poolt läbiviidavad töötoad oma meetodite jagamiseks. Kandideerimistähtaeg 1. august. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Konkurss noortelt noortele koolitajate leidmiseks Haridus- ja Teadusministeerium korraldab konkursi HIV ennetuslike noortelt noortele meetodil põhinevate koolitajate koolituste ja ennetusalase teavitamise korraldajate leidmiseks perioodil august 2011 kuni juuni 2012. Toetuse eraldamise eesmärgiks on kaasata ennetustegevusse noori ning suurendada noorte teadlikkust sugulisel teel levivatest haigustest. 
Konkursil osalenud pakkujate hulgast valib Haridus- ja Teadusministeerium partnerühingud noortelt noortele koolitajate ettevalmistamiseks ja noorte teavitamiseks ning sõlmib nendega vastavad lepingud. 
Taotlusvoorus osalemise eelduseks on koolituse läbiviija tõendatav pädevus HIV ennetusliku teabe alaste ja seksuaalkasvatuslike koolituste läbiviimiseks.  
Lisainfot leiab siit

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
20.06 osales ENLi tegevjuht Mari Valgepea Eesti Noorsootöö Keskuses ajalehe Aken kolleegiumi koosolekul, kus tehti septembris ilmuva Akna numbri sisu osas ettepanekuid uuele peatoimetajale Liis Ehaverele. ENLi ettepanekud olid teha reportaaž noortepäevast 12. augustil ja kajastada noortevolikogude loomist. 
21.06 kohtus ENLi tegevjuht Mari Valgepea Soome noorteühenduste liidu Allianssi \’Information and communication\’ töörühma liikmetega, et arutada, milline on noorsootöö olukord Eestis ja mis on ENLi peamised tegevusvaldkonnad ning võimalikud koostöökohad Allianssiga. 
21.06 kell 13.00 toimus ENLi kontoris rahastamise ümarlaud noorteühendustele, kes ei kvalifitseeru noorteühingu aastatoetuse taotlejaks. 
21.06 kohtusid ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson EMSLi juhataja Urmo Kübaraga, et arutada ENLi suvekoolis läbiviidavat sessiooni. 22.06 kohtub ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson Rahandusministeeriumi ametnikega Euroopa Liidu programmi \”Euroopa Noored\” tuleviku teemal.
22.06 kell 13.30 toimub ENLi kontoris noorteühingu aastatoetust taotlenud noorteühingute ümarlaud.

 

Eelmisel nädalal:
13.06 – 17.06 osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson Moldova noorte- ja spordiministri kutsel Moldovas, Chisinaus toimuval noortepoliitika arendamise teemalisel ümarlaual. 
14.06 osalesid osaluskogude koordinaatorid Kristo Notton ja Anni Metstak ENTK poolt korraldataval maavalituse noorsootöötajatele suunatud infopäevadel, kus rääkisid osaluskogude viimasest uudistest ning tutvustasid uuemaid ettevõtmisi 
14.06 esines ENL juhatuse esimees Pille-Riin Raudsepp riigikogus ühiskomisjonil sõnavõtuga noorte tööhõive teemadel 
15.06 osales ENLi esindajana Laste- ja Noortesõbraliku Tallinna komisjoni väljasõidul Rakverre osaluskogude koordinaator Anni Metstak 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status