/ Pressiteade: Noorteühenduste liit ja sotsiaalminister soovivad üheskoos leida lahendusi noorte tööpuudusele

Eesti Noorteühenduste Liit
29. juuni 2011
PRESSITEADE


Noorteühenduste liit ja sotsiaalminister soovivad üheskoos leida lahendusi noorte tööpuudusele

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kohtus täna sotsiaalminister Hanno Pevkuriga, kellega arutati noorte tööpuuduse vähendamiseks ning tööhõivealase teadlikkuse suurendamiste võimaluste üle.

ENL ja minister möönsid, et info Töötukassa poolt pakutavate teenuste kohta, mis on noorte hulgas populaarsed, peab olema noortele arusaadavamalt ning paremini kättesaadav. ENL kordas juba varem tehtud ettepanekut Noorte Töötukassa brändi loomiseks, mida saab kasutada nii internetis, kui ka Töötukassa büroodes ja kohtades, kus pakutakse noortele töötutele mõeldud erinevaid teenuseid. ENLi esindajad rõhutasid ka vajadust koolitada Töötukassa spetsialiste noorsootöö valdkonnas,  kuna noorte töötute võimalikult professionaalseks nõustamiseks on spetsiifiliste teadmiste olemasolu vajalik. ENLi hinnangul on vajalik, et igas töötukassa büroos oleks vähemalt üks vastava ettevalmistuse saanud spetsialist.

Minister Pevkuri sõnul väärib toetust infoürituste korraldamine noortekeskuste juures üle Eesti, mille eesmärgiks on viia kokku karjäärispetsialistid, noored ja noorte iidolid ning pakkuda noortele kvaliteetset informatsiooni tööturu kohta ning julgustada noorte iidolite kogemuste läbi noori tööturule sisenema ja tööturuteenuseid tarbima. Sotsiaalminister avaldas valmisolekut koostöös Töötukassaga algatust toetada.

ENLi hinnangul on oluline nende tööandjate tunnustamine, kes on üles näidanud valmisolekut noorte töölevõtmisel, kellel tihtipeale puudub eelnev töökogemus.

Samuti kinnitas sotsiaalminister ENLile, et peab oluliseks kurtide noorte osalusvõimaluste tagamist teiste noorteühendustega koostöö tegemiseks.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 58 Eestis tegutsevat noorteühingut ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Lisainfo:
Martti Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit
noortepoliitika spetsialist
Telefon: +372 56 151 626
E-post: martti@enl.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status