/ ENLi Teated 291

\"ENL\"

 

19. juuli 2011
ENLi Teated nr 291

\"\"

UUDISED

# ENLi suvekool lükkus 9.-11. septembrisse!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 9.-11. septembril Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Registreerimine algab homme, 20. juulil. Lisainfo, programm ja registreerimine juba homme ENLi kodulehelt.

 

Eesti Noorteühenduste Liit otsib tegevjuhti 
ENL ootab 25. juulini avaldusi kõigilt, kes arvavad, et just neist võiks saada meie järgmine tegevjuht!
Kogu info leiab siit

 

Eesti noori oodatakse kandideerima tööle ÜROsse 
Eesti osaleb sel aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) noorte ametnike programmis, mille kaudu värvatakse maailma ühte suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni tööle uusi töötajaid. Seekord soovib ÜRO leida erinevatele ametikohadele alla 32-aastaseid kõrgharidusega noori maailma eri riikidest, sealhulgas ka Eestist. 
Lisainfot leiab siit

 

# Käimas on struktureeritud dialoogi online-küsitluste voor!
Kui sa oled 13-30 aastane, siis ole hea ja tule vasta kergele küsitlusele, kus me uurime Sinu suhtumist võimalikku koostöösse Euroopa Liidu naaberriikidega. Kõik vastused kogutakse kokku, et anda Euroopa Liidu ja ka Eesti otsustavatele kogudele sisendit noorte osaluse ja vabatahtlikkuse korraldamise parandamiseks.
Lisainfot ja küsitluse leiab siit

 

# Tulemas on osaluskogude suvekool!
19.-21. augustini toimub Vaibla Puhkekeskuses Osaluskogude suvekool \’11. Igast maakonnast ootame 10-liikmelist delegatsiooni, kuhu kuuluvad esindajad nii maakondlikust kui ka linna- ning valla tasandil tegutsevatest osaluskogudest.
Kolme päeva vältel toimub palju huvitavaid koolitusi, maakonnad pistavad rinda osaluskogude Olümpial, vahetavad parimaid praktikaid, peavad maha ühe taasiseseisvuspeo jne. 
Lisainfot ja registreerimine (12. juulini!) siin

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: koolitus „Puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse\” Koolituse eesmärgiks on kujundada noorsootöötajates valmisolek ja kindlustunne astumaks konkreetseid samme puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamisel noorsootöösse. Koolitusel jagatakse teadmisi ja kogemusi, mis on eelduseks sihtgrupi leidmisel, tulemuslikul teavitamisel, sihtgruppi kaasava noorsootöö kujundamisel ning teostamisel. Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes läbisid samateemalise koolituse 3-4.06.11 Tartus. Lisaks on koolitusele oodatud noorsootöötajad, kes mainitud koolitusel ei osalenud, kuid kellel on kas mõningane kogemus või mõtestatud soov kaasata puuetega noori oma töösse.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Eesti Väitlusseltsi suvekool
Eesti Väitlusseltsil on hea meel kutsuda teid kõiki ENLi liikmesorganisatsioonide liikmeid EESTI VÄITLUSSELTSI SUVEKOOLI! Tänavu 17.-21. augustini võõrustab kõiki väitlushuvilisi mereäärne Roosta puhkeküla. Suvekool on mõeldud kõikidele nendele vanadele ja uutele väitlejatele või väitlusest huvitatud inimestele, kes tahavad veeta 5 toredat päeva, kus on võrdselt nii asjalikku väitlusprogrammi kui ka meelelahutust, sotsialiseerumist, päikest, merd jne.
Tänavu toimuvad Suvekoolis paralleelselt 5 programmi, mis kõik pakuvad midagi erineva tasemega ja erinevate huvidega osalejatele.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: koolitus „Multikulti noorsootöös ehk Noorsootöö roll eri kultuuritaustaga noorte koostegutsemise soodustamisel\” Koolitusel arutletakse selle üle, milline on noorsootöö ja noorsootöötaja roll eri kultuuritaustaga noorte koostoimimises, mõeldakse, kuidas paremini planeerida ja soodustada eri kultuuridest pärit noorte koostegutsemist ning avastatakse uusi võimalusi, kuidas toetada noorte kultuuridevahelist suhtlust ja õppimist läbi ühistegevuse. 
Kui soovid õppida läbi aktiivse kogemise ja arutelu, oma tööd mitmekesistada, muuta seda atraktiivsemaks ning efektiivsemaks ning toetada noori sallivaks kodanikuks kujunemisel, oled väga oodatud osalema! 
Koolitajad: Kristi Jüristo ja Margus Tarmo Pihlakas 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.2011 siit
Loe koolituse ja koolitajate kohta rohkem siit!

 

# OSALE: kaks koolitust teemal \”ANTI Liikumine ehk Algatused  Noorte Tööotsijate  Innustamiseks!\” Esimene koolitus toimub 17.-19. augustil Männisalu puhkekeskuses, teine koolitus toimub 13.-15. septembril Taevaskoja seminarimajas 
Kolme koolituspäeva jooksul uuritakse ühiselt: Kes ja kus on täna noored tööotsijad? Milline on minu tahe, motivatsioon ja võimalused kaasata noori tööotsijaid? Kus on minu võimalikud koostööpartnerid ja toetavad võrgustikud? 
Koolitust ilmestavad erinevad näited juba toimivatest projektidest ja ettevõtmistest ning kõiki kolme koolituspäeva läbib OMA IDEELE elu sisse puhumine. Koolitusele ootame noortevaldkonna tegijaid ja edendajaid, kel on huvi ja valmisolek noortele tööotsijatele suunatud tegevuste mitmekesistamiseks noorsootöös. Koolitajad: Piret Jeedas ja Ülly Enn 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm: Augustikuu koolitusele SIIN hiljemalt 01.08.2011. Septembrikuu koolitusele SIIN hiljemalt 01.09.2011. 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIN!

 

# OSALE: 2+1 koolituspäeva formaadis koolitus \”Aktiivõppe meetodid noorsootöös\” Koolitusele ootame noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi, kes on oma igapäevatöös vahetus kokkupuutes noortega. Koolituse eesmärgiks on toetada osalejate mitmekülgset metoodilist võimekust, soodustada arusaamist aktiivõppe meetodite kasutamisvõimalustest ning luua eeldused aktiivõppe meetodite mitmekülgseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks noorsootöös. 
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Aktiivõpe ja sellega seotud erinevad mõisted; Aktiivõppe liigitused ja nende eelised; Elamus- ja seiklusmeetodite võimalused sõltuvalt sihtrühmast ja projekti eesmärgist; Aktiivõppe meetodite ettevalmistamise ja läbiviimise põhimõtted sise- ja välitingimustes; Kogemuse analüüsimine, tegevuse hindamine, õpikogemuse esiletoomine. 
Koolitajad: Katrin Soidra-Zujev ja Reeda Tuula 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.11 SIIN! 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIT!

 

# OSALE: Noortevaldkonna koolitajate Meetodimess 23.-25. augustil Roosta Puhkekülas Haridus- ja Meetodimess võimaldab jagada häid näiteid erinevatest meetoditest ja muudest noortevaldkonna koolitaja töövahenditest, otsida inspiratsiooni igapäevatöö rikastamiseks ning luua ühist teadmist koolitusmetoodikast. Seekordne Meetodimess on pühendatud koolitaja rollile ja pädevustele. Programmi keskmes on osalejate endi poolt läbiviidavad töötoad oma meetodite jagamiseks. Kandideerimistähtaeg 1. august. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Eesti Õpilasesinduste Liidu X suvekool! 10. Suvekooli peateema on \”ÕPILASEST MAAILMAMUUTJAKS\”. Kohapeal mõtiskleme maailmamuutmise teemadel: olemas on erinevad töötoad ja külalised, võrdleme Eesti ja välismaa noorte õppimis- ja töövõimalusi ning tutvume noorteorganisatsioonidega. Suvekoolist ei puudu ka kohustuslik FUN-FUN-FUN-FUN ja üllatusi tuleb iga nurga pealt! Oodata tasub vägevaid teemapidusid, sportlikke olümpiamänge, kuumi lõkkeõhtuid ja palju muud huvitavat! Päevad-ööd veedame uute sõprade seltsis naeru pidamata ja loomulikult tervislikult toitudes! 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Videokonkurss \”Aeg on vaba\” Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 13-26 aastaseid noori osalema videokonkursil „Aeg on vaba\”. Ootame konkursile töid sinu vaba aja veetmise võimaluste kohta ehk kuidas sa saad osaleda või osaled noorsootöös. Videod peaksid olema seotud teemadega „Kes on noorsootöötaja?\” ja „Mis on noorsootöö?\”, ehk kuidas veedad sina oma vaba aega kasutades noorsootöö võimalusi. 
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Noortevaldkonna koolitajate Meetodimess 23.-25. augustil Roosta Puhkekülas Haridus- ja Meetodimess võimaldab jagada häid näiteid erinevatest meetoditest ja muudest noortevaldkonna koolitaja töövahenditest, otsida inspiratsiooni igapäevatöö rikastamiseks ning luua ühist teadmist koolitusmetoodikast. Seekordne Meetodimess on pühendatud koolitaja rollile ja pädevustele. Programmi keskmes on osalejate endi poolt läbiviidavad töötoad oma meetodite jagamiseks. Kandideerimistähtaeg 1. august. 
Lisainfot leiab siit

 

RAHASTAMINE: Ettevõtlikkusprojektide konkurss  EAS algatas ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 25. juuli. Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud nii alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, õpilastele-üliõpilastele kui ka õpetajatele-õppejõududele. Toetus katab kuni 100% abikõlblikest kuludest.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/ettevotlikkusprojektid

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:


21.07 toimub ENLi kontoris noortepäeva vabatahtlike grupi koosolek projektijuhi Kristo Petersoni juhtimisel
22.-23.07 toimub Tallinnas ENLi meeskonnakoolitus ja üleminekuüritus

 

Eelmisel nädalal:


11.07 osales ENLi tegevjuht Mari Valgepeal Eesti Noorsootöö Keskuses avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamise investeeringute kava täiendamiseks esitatud projektikavandite hindajate kogu koosolekul.
11.-12. juuli 2011 osales osaluskogude koordinaator Anni Metstak rahvusvahelise projekti \”Developing Youht Participation at Local Level\” ettevalmistaval kohtumisel Portimaos Portugalis. 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status