/ ENLi Teated 294

\"ENL\"

09. august 2011
ENLi Teated nr 294

\"\"

UUDISED

 

# Noortepäev juba 12. augustil Pärnu Ranna harjutusväljakul Ranna pst 4!

Selleaastane noortepäeva tähistamine toob Pärnu ranna lähistele poliitikuid, superstaare, muusikuid, elavaid raamatuid ja loomulikult noori ja noorteühendusi.
Lisainfo ja programm www.noortepäev.ee
Noortepäeva Facebook siin

 

# Tallinna üliõpilaste uus juht asus tegutsema.

Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud (TÜÜL) tähistas 1. augustil Tudengimajas juhatuse uue esimehe, Keijo Aaringu, ametiaja algust.
Loe ametlikku teadet siit

 

# ENLi suvekool toimub 9.-11. septembril!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 9.-11. septembril Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Registreerimine kestab 2. septembrini. 
Lisainfo, programm ja registreerimine siin

 

# MTÜ Eesti Gei Noored otsib Tartusse ürituste koordinaatorit

MTÜ Eesti Gei Noored otsib lennukat ürituste koordinaatorit Tartusse kandideerimistähtajaga 22. augustil.
Lisainfot leiad siit

 

# Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda avaliku poliitika nõunikku

Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda avaliku poliitika nõunikku, kelle eesmärgiks on tagada liidu avaliku poliitika valdkonna töö järjepidevus ja professionaalsus; juhatuse ja töögruppide nõustamine avaliku poliitika alastes ning teistes juhatuse tööd puudutavates küsimustes.
Lisainfot leiad siit

 

# Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle veerandi miljoni euroga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai kolmandas taotlusvoorus toetust 26 Eesti noorteprojekti kogusummas 271 500 eurot. 
Loe edasi siit

 

# Eesti noori oodatakse kandideerima tööle ÜROsse 
Eesti osaleb sel aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) noorte ametnike programmis, mille kaudu värvatakse maailma ühte suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni tööle uusi töötajaid. Seekord soovib ÜRO leida erinevatele ametikohadele alla 32-aastaseid kõrgharidusega noori maailma eri riikidest, sealhulgas ka Eestist. 
Lisainfot leiab siit

 

# COMMIT: Noored arengute keskmesse! 
Rahvusvahelise noortepäeva eel on rühmitus nimega International Year of Youth Strategy Partners alustanud kampaaniat COMMIT: Put Youth at the Heart of Development! Nüüd ootavad ja loodavad nad, et noored üle kogu maailma leiavad neid facebookist ning allkirjastavad nende palvekirja noortele üle maailma, et nad liituks mõne noorteorganisatsiooniga
Lisainfot ja ankeedi leiab siit

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

 

# OSALE: Koolitus \”Kultuuridevaheline õppimine – mis see olla võiks?\” 
Kes on inimene? Missugune ta on? Arusaamad inimese olemusest on oluline küsimus kultuuride uurimises. Missugused on rahvaste meelelaadide erinevused, mis on meelelaadi kujunemise põhjused, kuidas kujunevad selle pinnal üldsuhtumised rahvastesse, kultuuridesse?
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Koolitus \”Nõustamine ja oskuslik abistamine\” 21.-23. septembril ja 3. novembril Jõgevamaal ja Tartus 
Koolitusel arendatakse kuulamise, nõustamise ja suhtlemise oskusi ja teadmisi nii töös noortega kui laiemalt. Kandideerimise tähtaeg 11. september.  
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing \”SOREX\” kutsub: Matkad Pärnumaale Nätsi-Võlla rappa 13.08. ja 20.08. 
Laupäevadel, 13.08. ja 20.08, toimuvad retked Pärnumaale Nätsi-Võlla sohu. 
Matkatakse mööda eritüübiliste metsadega, sealhulgas põlislaaneilmelise metsaga, kaetud rabasaart.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: koolitus „Puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse\” Koolituse eesmärgiks on kujundada noorsootöötajates valmisolek ja kindlustunne astumaks konkreetseid samme puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamisel noorsootöösse. Koolitusel jagatakse teadmisi ja kogemusi, mis on eelduseks sihtgrupi leidmisel, tulemuslikul teavitamisel, sihtgruppi kaasava noorsootöö kujundamisel ning teostamisel. Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes läbisid samateemalise koolituse 3-4.06.11 Tartus. Lisaks on koolitusele oodatud noorsootöötajad, kes mainitud koolitusel ei osalenud, kuid kellel on kas mõningane kogemus või mõtestatud soov kaasata puuetega noori oma töösse.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: koolitus „Multikulti noorsootöös ehk Noorsootöö roll eri kultuuritaustaga noorte koostegutsemise soodustamisel\” Koolitusel arutletakse selle üle, milline on noorsootöö ja noorsootöötaja roll eri kultuuritaustaga noorte koostoimimises, mõeldakse, kuidas paremini planeerida ja soodustada eri kultuuridest pärit noorte koostegutsemist ning avastatakse uusi võimalusi, kuidas toetada noorte kultuuridevahelist suhtlust ja õppimist läbi ühistegevuse. 
Kui soovid õppida läbi aktiivse kogemise ja arutelu, oma tööd mitmekesistada, muuta seda atraktiivsemaks ning efektiivsemaks ning toetada noori sallivaks kodanikuks kujunemisel, oled väga oodatud osalema! 
Koolitajad: Kristi Jüristo ja Margus Tarmo Pihlakas 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.2011 siit
Loe koolituse ja koolitajate kohta rohkem siit!

 

# OSALE: kaks koolitust teemal \”ANTI Liikumine ehk Algatused  Noorte Tööotsijate  Innustamiseks!\” Esimene koolitus toimub 17.-19. augustil Männisalu puhkekeskuses, teine koolitus toimub 13.-15. septembril Taevaskoja seminarimajas 
Kolme koolituspäeva jooksul uuritakse ühiselt: Kes ja kus on täna noored tööotsijad? Milline on minu tahe, motivatsioon ja võimalused kaasata noori tööotsijaid? Kus on minu võimalikud koostööpartnerid ja toetavad võrgustikud? 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm: Septembrikuu koolitusele SIIN hiljemalt 01.09.2011. 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIN!

 

# OSALE: 2+1 koolituspäeva formaadis koolitus \”Aktiivõppe meetodid noorsootöös\” Koolitusele ootame noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi, kes on oma igapäevatöös vahetus kokkupuutes noortega. Koolituse eesmärgiks on toetada osalejate mitmekülgset metoodilist võimekust, soodustada arusaamist aktiivõppe meetodite kasutamisvõimalustest ning luua eeldused aktiivõppe meetodite mitmekülgseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks noorsootöös. 
Koolitajad: Katrin Soidra-Zujev ja Reeda Tuula 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.11 SIIN! 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIT!

 

# OSALE: Videokonkurss \”Aeg on vaba\” Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 13-26 aastaseid noori osalema videokonkursil „Aeg on vaba\”. Ootame konkursile töid sinu vaba aja veetmise võimaluste kohta ehk kuidas sa saad osaleda või osaled noorsootöös. Videod peaksid olema seotud teemadega „Kes on noorsootöötaja?\” ja „Mis on noorsootöö?\”, ehk kuidas veedad sina oma vaba aega kasutades noorsootöö võimalusi. 
Lisainfot leiab siit

 

RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. augustil Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. septembril. Kui soovite oma projektitaotlusele individuaalset nõustamist, saatke eeltäidetud taotlusvorm e-mailiga vastava alaprogrammi konsultandile. 
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4871

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
08.08 toimus ENLi kontoris meeskonna infokoosolek. Päevakorras: töökorraldus kontoris, töötajate kohalolekuajad. 
08.08 toimus ENLi kontoris Noortepäeva korraldusmeeskonna koosolek
09.08 kohtus avalike suhete spetsialist Eesti Puuetega Inimeste Kojas kasahhi ja usbeki noorte delegatsioonidega
10.-11.08 korraldavad struktureeritud dialoogi konsultatsioonide koordinaator Kristo Peterson ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik EÕELi suvekoolis struktureeritud dialoogi konsultatsioonide töötube
12.08 toimub Pärnus Noortepäev 2011

 

Eelmisel nädalal:
01.08 kell 17:00 toimus üleandmiskoosolek tegevjuhi Mailis Ostra ja endise tegevjuhi Anni Metstaki vahel
03.08 kell 17:00 kohtus tegevjuht Mailis Ostra Tartus juhatuse liikme Sandra Kamilovaga 
04.08 kell 12:00 toimus töökoosolek tegevjuhi Mailis Ostra ja noortepoliitika spetsialisti Martti Martinsoni vahel
04.08 kell 14:30 toimus töökoosolek tegevjuhi Mailis Ostra ja avalike suhete spetsialisti Karl Halliku vahel
04.08 kell 17:30 toimus ENLi kontoris laiendatud juhatuse koosolek 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status