/ EAÜS korraldab rahvusvahelise noortevahetuse “Kultuuri sõlmed” (“Knots of culture”)

Pressiteade:
Noortevahetus „Kultuuri sõlmed“ („Knots of culture“)

 

19.-26. august 2011 kogunevad 58 noort “heade mõtete linnas“, Tartus, et veeta ühiselt 8 teguderohket päeva. Noortevahetuse projekt „Kultuuri sõlmed“ toob kokku arstiteaduse tudengid neljast erinevast riigist (Eesti, Poola, Rootsi ja Saksamaa). Projekti põhieesmärk on noorte meditsiinitudengite teadmiste tõstmine meditsiinis olulist tähtsust omavate kultuuriliste ja usuliste eripärade osas ja tõsta solidaarsust ning tolerantsust noorte hulgas.

Projekti „Kultuuri sõlmed“ käigus astuvad osalejad elavasse diskussiooni võimalike kultuuriliste erinevuste teemal, millega tulevased arstid tänapäeva globaliseeruvas maailmas kokku võivad puutuda. Vahetatakse mõtteid ja ideid võimalikest käitumisviisidest erinevates situatsioonides sõltuvalt patsiendi kultuurilisest taustast või religioossetest uskumustest.

Kogu projekt on üles ehitatud mitteformaalse õppe vormis, mille kulminatsiooniks on sõja/katastroofiolukorra simulatsioon. Katastroofiolukord on tänapäeval kultuurilise mitmekesisuse tulipunktiks, kus kannatanutele tõttavad appi meedikud erinevatest maailma riikidest.

Projekti rahastab 21933,04€ ulatuses Programm Euroopa Noored. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status