/ ENLi Teated 303

\"ENL\"

11. oktoober 2011
ENLi Teated nr 303

\"\"

UUDISED

# ENLi meediakonverents \”Noored? Meedias? Eestis?\”

Neljapäeval, 20. oktoobril toimub Tallinna Botaanikaaia palmisaalis eelkõige noorteühenduste infotöötajatele suunatud konverents. Päeva jooksul räägitakse üle meediasuhtluse põhitõed, sotsiaalmeedia võlud ja valud ning uuritakse ühes ajakirjanikega, mismoodi siis ikkagi noorteühendus ja niisama noor Eestis meediasse pääseb. Kas tõesti peab korraldama piketi või skandaali? 
Lisainfo ja registreerimine siin

 

# Vali Eesti noortesõbralikem ajakirjanik ja meediaväljaanne!

Konkursile saavad esitada nominente kõik noorsootööga, noorteorganisatsioonidega ja noortevaldkonnaga seotud inimesed ja organisatsioonid ning noored, kes on ajakirjandusega suhelnud näiteks seoses erinevate noorteprojektide või muude noorte teemadega seoses. Lühidalt – kõik noored ja noortevaldkonna organisatsioonid,  kellel parima ajakirjaniku ja/või meediaväljaande osas olemas visioon. Kandidaate ootame 17. oktoobrini!
Loe täpsemalt ja esita kandidaate siin

 

Keskkonnaministeerium tunnustab noori looduskaitsjaid märgiga

Kuni 17. oktoobrini ootab Keskkonnaministeerium ettepanekuid kandidaatide osas, keda tunnustada noore looduskaitsja märgiga. Keskkonnaministeerium soovib tunnustada ja eeskujuks seada suure loodushuviga noori vanuses kuni 26 aastat, kes on aktiivselt kaasa löönud looduskaitse-alases tegevuses. Märk antakse noorele, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele.
Rohkem infot leiad siit

 

# Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab tunnustusauhindade konkursi „Suured teod\”

Kui oled märganud pealinnas mõnda põnevat, atraktiivset, uudset tegevust, mida korraldavad nii noored ise kui ka erinevad eraisikud, asutused või organisatsioonid noortele, siis ära kõhkle, vaid pane see hea ettevõtmine kirja ja saada Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse. 
Ankeedi leiad siin

 

# Otsitakse Hea Eeskuju stipendiumi laureaate!

Kindlasti vaatate vahel mõnd noort ja mõtlete, et kuidas ta ikka ja jälle jaksab tegutseda meie kodukandi paremaks muutmise nimel. Oleme veendunud, et Teie koolis, vallas või kodukandis õpib mõni noor, kelle tegemised vääriksid üleriigilist esiletõstmist ning tunnustamist.
Loe konkursi tingimustest siin

 

# Kuulutati välja Tallinna linna noortevolikogu valimised

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.
Kandideerimistingimused lähemalt siin

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

 

# OSALE: Ajujahi projektide esitamise tähtaeg juba 25. oktoobril, koolitus 19. oktoobril
Sul on lahe äriidee ja suur tahtmine ettevõtlust proovida?
Tule osale ettevõtluskonkursil Ajujaht ja pane ennast proovile! 
Lisainfot projektikonkursi kohta siit, koolituse kohta siit

 

# OSALE: Showcase „IN ACTION 2009-2011\” 
Showcase „ IN ACTION 2009-2011\”on vaid mõneks tunniks tekkiv füüsiline suhtluskeskkond salongis Shahmatt. Suhtluskeskkonna tekkimise aeg 5. november kell 10.00 -17.00. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: seminar \”Eduka teavitusprojekti valem\”
Kas soovid oma sõnumit laiemalt tutvustada? Oled korraldanud teavitusüritusi või teiste omadest mõtteid kõrva taha pannud? Plaanid mõnd teavituskampaaniat? Teavitusprojektide ettevalmistamisest, läbiviimisest ja analüüsimisest räägivad Mari-Helene Kaber ja Maie Kiisel. Samuti jagame omavahel kogemusi ja püüame koos jõuda eduka tevitusprojekti valemini! 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noortekonverents \”vabatahtlik tegevus-kellele ja milleks?\” 21.10-22.10.2011
Noortekonverents toimub Sillamäe Lastekaitse Ühingu, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Vaivara Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eestii koostöös. Konverentsi eesmärgiks on tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest, motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning välja töötada meetodid, mille kaudu efektiivsemalt arendada vabatahtlikkuse alast koostööd kohalikul tasandil, kaasates noori efektiivsemalt. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Osale essee- ja fotokonkursil \”Kuidas elad, Eestimaa laps?\”
Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma taasiseseisvumise ning samas ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva. Eelnevaga seoses korraldab MTÜ Lastekaitse Liit essee- ja fotokonkursi teemal \”Kuidas elad, Eestimaa laps?\”
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kandideeri noorte demokraatiaprojekti raames rahvusvahelisele simulatsioonimängule Helsingis!
Simulatsioonist võtavad osa noored 30-st erinevast Euroopa riigist ning see viiakse läbi koostöös Soome Euroopa noortega. Kuna aga peale tihedat ja töist päeva on ka lõõgastus ja tutvuste sobitamine tähtis, siis järgneb sellele meeleolukas õhtu. Osalustasu ei ole! Simulatsioon toimub noorte omaalgatusliku projekti \”Novus Spectrum: noored ja demokraatia\” raames.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kirjandi- ja esseevõistlus noortele \”Minu elu kutse\”
Iga hea plaani aluseks läbimõeldud tegevused, nii ka oma tulevikuvalikute tegemisel. Kirjandi- ja esseevõistlus \”Minu elu kutse\” annab Sulle võimaluse enesesse vaadata ja analüüsida, kes ma olen, mis mulle teha meeldib ning mida ma tulevikus tahan teha? Kui oled 15.-19. a noor, siis oled oodatud osalema! Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb Sinu nägemust oma tulevikuplaanidest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noortekonverents Lahe Koolipäev kutsub osalema!
Noortekonverentsil otsime seekord vastust küsimusele \”Kas olen küllalt pöörane?\” Taaskord on Sul võimalus tutvuda üle Eesti kokku tulnud rohkem kui poole tuhande õpilasega ning panna kõrva taha mõtteid ja ideid Eesti tipptegijatelt, kes kõik 3. novembril Pärnu Kontserdimaja lavale astuvad. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Maakondlik karjääripäev \”Tean, kuhu lähen!\” Narvas
Karjääripäeval on võimalus saada infot ja nõustamist õppimis- ja töövõimaluste kohta nii kodu- kui välismaal. Kogu päeva vältel on avatud erinevad töötoad, kus asjakohast informatsiooni saavad nii õpilased kui õpetajad. Ürituse eesmärgiks on jagada infot ja aidata kaasa mõelda, kuidas kõige paremini enda seatud eesmärkideni jõuda ning kuidas oma elu ja karjääri planeerida. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Abiturientide esseekonkurss teemal \”Minu põlvkond ja selle tulevik Eestis.\” 
Korp! Sakala Stipendiumifondil on hea meel taaskord välja kuulutada abiturientide esseekonkurss teemal \”Minu põlvkond ja selle tulevik Eestis\”. Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 16. oktoober 2011.  
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: 2+1 koolituspäeva formaadis koolitus \”Rahvusvaheline noorsootöö\” „Rahvusvahelisust\” seostatakse noorsootöös tihtilugu millegi keerulise, kauge ja bürokraatlikuga. Koolitusel võtamegi uurimise alla keerukuse lahtiharutamise ning leiame lahendusi, kuidas   oma piirkonnas noortega tehtavat tööd mitmekesisemaks muuta. 
Koolitajad: Kristi Jüristo ja Hannes Sildnik 
II koolitus toimub 27.-29. oktoobril ja 29. novembril Põlvas Pesa Hotellis. Kandideerimise tähtaeg 13.10.11. (Lisainfo ja kandideerimisvorm on leitav SIIT!)


RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Avanes EL maailmahariduse rahastusvoor + koolitus

1. oktoobril avanes Euroopa Komisjoni rahastusvoor maailmahariduslike projektide toetuseks(EuropeAid/131141/C/ACT/Multi). Rahastatakse valitsusväliste organisatsioonide tegevusi, mis suurendavad EL elanike teadlikkust globaalsetest arenguväljakutsetest, suurendavad toetust vaesuse vähendamise tegevustele arengumaades ja suurendavad üleilmset solidaarsust. 
Lisainfo siin

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
10.-11.10 osales projektijuht Kristo Peterson ENTK KOVide noorsootöö kvaliteedi välishindajate koolitusel
10.10 kohtusid ENLi juhatus ja tegevjuht Mailis Ostra E3 kokkusaamisel EÜLi ja EÕELi esindajatega. Kaardistati ühised teemad, nt noorte tööhõive ja karjäärivaliku küsimused; arutati noorteühenduste aastatoetuse süsteemi nõrkusi ning otsustati koostada ühine tegevuskava
13.10 osalevad osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton ning ENLi tegevjuht Mailis Ostra ENTKs osaluskogude teemalisel koosolekul
13.10 osaleb avalike suhete spetsialist Karl Hallik AKNA kolleegiumil
14.10 kohtuvad tegevjuht Mailis Ostra, noortepoliitika töötajad Edgar Rootalu ja Teele Tõnismann ning avalike suhete spetsialist Karl Hallik ENTK esindajatega, et tutvustada uusi ENLi töötajaid

 

Eelmisel nädalal:
7.10-9.10 osales ENLi juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova Euroopa Noortefoorumine mitte-formaalse hariduse töögrupi kohtumisel
3.-8.10. osalesid Anija Noortevolikogu noored Mariann Markna, Karin Zereen, Evelin Vuus ja Kiira Udu Lääne-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö büroost Sevillas toimuval rahvusvahelisel seminaril \”Improving Youth Volunteering through the Structure Dialogue\” 
8.-10.10. osalesid osaluskogude koordinaator Anni Metstak ja Haaslava valla kultuuritöötaja Pille-Riin Raudsepp Portimaos Portugalis toimuval pikaajalise projekti \”Building Bridges for Cooperation\” lühiseminaril \”Development of youth co-managemnet strategies at local level\”
4.10-7.10 osalesid noortepoliitika töötajad Edgar Rootalu ja Teele Tõnismann rahvusvahelisel uurijate seminaril \”3RD Workshop on the history of youth work in Europe and its relevance for Europe´s youth work policy\” 
30.09-8-10 viibis ENLi tegevjuht Mailis Ostra Saksamaal , kus viibis külas Schleswig-Holsteinis ENLi pikaaegsetel
partneritel ja ühtasi osales seminaril \”The Situation and Future of Volunteers and Voluntary Organisations in the Baltic Sea Region\”. 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status