/ Aasta kodaniku konkurss 2011

Kultuuriminister Rein Lang kuulutab välja konkursi kandidaatide leidmiseks aasta kodaniku aunimetusele. Selle aasta kodanikupäeva moto on „Kodanikuks kasvanud“. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 7. november.

Aasta kodaniku tiitlile saavad kandideerida Eesti Vabariigi alalised elanikud ja kandidaate saavad esitada kõik soovijad. Taotluses tuleb põhjendada kandidaadi sobivust ja seost motoga.

Aasta kodaniku kandituuri saab esitada kultuuriministeeriumi aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn või elektronpostiga aadressil aastakodanik@kul.ee

Aasta kodanik 2011 kuulutatakse välja reedel, 25. novembril 2011.

Aasta kodaniku aunimetuse statuut: 
1. Käesolev statuut sätestab aunimetuse „Aasta kodanik“ (edaspidi aunimetus) andmise põhimõtted ning korralduslikud alused. 
2. Aunimetusega tunnustatakse kodanikuks olemise ning ühiskonnaelu edendamist. Aunimetus antakse Eesti Vabariigi alalisele elanikule, kes on silma paistnud ühiskonna üldisele arengule kaasaaitamisega või ühiskonna jaoks oluliste saavutustega.
3. Aunimetuse andmiseks korraldatakse igal aastal konkurss.
4. Kandidaatide esitamise tähtaeg ning vajadusel kandidaadile esitatavad täpsustatud nõuded, mis tulenevad konkreetse aasta kodanikupäeva motost, määratakse konkursiteates, mis avaldatakse kultuuriministeeriumi veebilehel kõige hiljem 31. oktoobril. 
5. Aunimetuse kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
6. Aunimetuse kandidaate ei avalikustata.
7. Kultuuriminister moodustab käskkirjaga vähemalt viieliikmelise nõuandva komisjoni, kes hindab aunimetuse kandidaate ja teeb aunimetuse määramise ettepaneku.
8. Aunimetuse kandidaatide hindamisel pööratakse eelkõige tähelepanu kandidaadi positiivsele aktiivsusele ja vastutustundlikule mõjule ühiskonnale tervikuna, samuti kooskõla konkursiteates esitatud täpsustatud nõuetega.
9. Aunimetuse saaja määrab komisjoni ettepanekul kultuuriminister käskkirjaga.
10. Aunimetuse saaja avalikustatakse kultuuriministeeriumi kodulehel pärast aunimetuse üleandmist.
11. Aunimetusega kaasneb rahaline preemia, mille määrab kultuuriminister käskkirjaga.

Lisainfo: 
Sirli Tooming
Kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist
tel 6282261
e-post: sirli.tooming@kul.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status