/ ENLi Teated 307

8. november 2011
ENLi Teated nr 307

UUDISED

# EÕEL otsib rahvusvaheliste suhete koordinaatorit!

Sulle meeldib suhelda välismaalastega? Sind huvitab Euroopa haridusmaastikul toimuv? Sind köidab teiste riikide kultuur ja õpilasliikumised? Siin on midagi just Sulle!
Loe lisaks siit

 

# EÜL otsib arendusnõunikku

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab oma meeskonda arendusnõunikku, kelle eesmärgiks on EÜLi ja tema liikmete (kõrgkoolide üliõpilaskondade) arengu ja EÜLi tegevustes osalemise toetamiseks vajalike arendustegevuse ettevalmistamine ja läbiviimine.
Loe lisaks siit

 

# Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku!

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koos enamiku kolleegidega teistest riikidest usub, et see otsus vähendab noorte võimalusi ja eraldi programmiga jätkamine on noortele oluline. 
Loe lisaks ja liitu üleskutsega siin

 

# Stardiplats.ee ootab tagasisidet! Pikendatud 14. novembrini!

Küsitlus koosneb kahest osast, esiteks oodatakse teie tagasisidet Stardiplatsis Abimaterjalide all oleva informatsiooni kohta ning teiseks palutakse teil läbi teha mõningad tegevused ning oodatakse tagasisidet kasutatavuse ning edasiarenduse ideede osas. Kõikide vastanute vahel loosib Stardiplats välja frisbeed ja Coca-Cola Plaza kinkekaardid 
Lisainfo ja küsimustiku leiad siit

 

# Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab tunnustusauhindade konkursi „Suured teod”

Kui oled märganud pealinnas mõnda põnevat, atraktiivset, uudset tegevust, mida korraldavad nii noored ise kui ka erinevad eraisikud, asutused või organisatsioonid noortele, siis ära kõhkle, vaid pane see hea ettevõtmine kirja ja saada Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse. 
Ankeedi leiad siin

 

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Koolitus “Igal lool on algus” 
Kokkusaamise eesmärgiks on leida ühiselt lahendusi, mida noored inimesed enda ja ka ühiskonnas heaks saaksid ära teha. Mõtete ja vastuste leidmiseks kasutame meetodina simulatsioonimängu. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programm Euroopa Noored infoseminar “Kutsekooli noor programm Euroopa Noored võimalusi kasutama!” 
Igal aastal lõpetab kutsehariduses edukalt õpingud rohkem kui 6000 noort, vanuses 26 aastat ja nooremad. Meie soov on jätkuvalt, et aina rohkem kutsekooli noori leiaksid oma tee programm Euroopa Noored võimalusteni, et lisaks koolis õpitule kogeda ka võimalusi, mida pakub rahvusvaheline noorsootöö. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noorte osaluse teemaline koolitus: “Ütle sõna sekka!” 
Tutvustame noorte osaluse ideed ning mitmekülgseid võimalusi, aitame koostada häid projektiideid ja räägime programmi Euroopa Noored demokraatiaprojektide ja noorteseminaride võimalustest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: TalveAkadeemia 2012 artiklikonkurssi pikendati!
TalveAkadeemia 2012 artiklikonkursi tähtaega pikendati 14. novembrini. Sellest johtub, et veel on aega haarata pastaka  ja paberi või siis sülearvuti järele ning kirjutada valmis üks lühiartikkel jätkusuutliku arengu teemal.  Säästva arengu ehk jätkusuutliku ühiskonna mõiste kirjeldab arengut, mis rahuldab meie praegused vajadused ning tagab järgnevatele põlvedele samaväärse või parema elukeskkonna ning elukvaliteedi. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus “Ettevõtlikkuse temaatika noorsootöös – tabud, võimalused ja väärtused”
Koolituse eesmärgiks on mõelda läbi ja jõuda arusaamisele, millisel moel on võimalik toetada noortes ettevõtlikkust ja kuidas aidata noortel tunda endas ära ettevõtlikkust toetavad oskused ja iseloomuomadused, et haarata kinni erinevatest eneseteostusvõimalustest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Avalda oma mõtteid Novus Spectrumi esseekonkursil!
Noorte omaalgatuslikul grupil Novus Spectrum: noored ja demokraatia on rõõm välja kuulutada esseekonkursskõikidele 18 – 26 aastastele kirjutamishuvilistele! 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus “Huviharidus muutuvas maailmas: kuidas ellu jääda?”
Koolituse eesmärgiks on huviharidustöötaja rolli vaatlemine muutuvas maailmas: kuidas aitab noorsootöö põhimõtetest lähtuv tegevus ellu jääda ja areneda?   
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus: Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada
Koolituspäeval vaadatakse läbi kõik tähtsamad fondid ja konkursid (üle 40), millest Te võite raha taotleda ning tutvustatakse olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis Teie taotluse läbimineku tõenäosust suurendavad. Koolituse edukal läbimisel on Teile endale sobivatest rahastusvõimalustest ning nende kasutamisest selge pilt. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus “Rahataotluse koostamise kunst ja tehnikad”
Koolitus sobib Teile, kui olete täiesti algaja, koostanud paar projekti või lihtsalt ei ole oma oskustes 100% kindel. Koolituse käigus keskendume sagedamini esinevatele rahataotluse punktidele s.h. kuidas põhjendada projekti vajalikkust, kuidas sõnastada eesmärke korrektselt, miks on oluline koostada detailset ajakava korrektselt, kuidas hinnata riske ning teha eelarvet. Lisakoolitus 15. detsembril!
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kodanikupäeva esseekonkurss noortele
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja 2011. aasta kodanikupäeva esseekonkursi „Mida tähendab mulle Eesti kodanikuks olemine?”, mille raames oodatakse 7.-12. klasside õpilaste esseesid.  
Lisainfot siit

 

RAHASTAMINE: Avanes EL maailmahariduse rahastusvoor + koolitus

1. oktoobril avanes Euroopa Komisjoni rahastusvoor maailmahariduslike projektide toetuseks(EuropeAid/131141/C/ACT/Multi). Rahastatakse valitsusväliste organisatsioonide tegevusi, mis suurendavad EL elanike teadlikkust globaalsetest arenguväljakutsetest, suurendavad toetust vaesuse vähendamise tegevustele arengumaades ja suurendavad üleilmset solidaarsust. 
Lisainfo siin

 

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
7.11 osales noortepoliitika juht Edgar Rootalu Avatud Eesti Fondi uuringu fookusgrupi kohtumisel
8.11 
osales tegevjuht Mailis Ostra koolitusel “Töölepingu seaduse rakendamine ja enam esinevad kitsaskohad töösuhetes”
11.11-13.11 
osaleb juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova Euroopa Noortefoorumi mitteformaalse hariduse
töögrupi kohtumisel Strasbourgis

 

Eelmisel nädalal:
31.10 toimus Läänemaal ENLi osaluskogude visioonidokumendi koosolek
1.11 toimus ENLi kontoris ENLi osaluskogude visioonidokumendi koosolek 
2.11 
Osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastasid Tartumaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega
3.11
 tegevjuht Mailis Ostra ja noortepoliitika juht Edgar Rootalu osalesid EMSLi liikmeklubi kohtumisel kell 17:00 (vt  http://www.ngo.ee/liikmeklubi)
3.-7.11
 osales noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann Leedus Y4D projekti väljasõidul 
4.11
 Osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastasid Pärnumaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega. Paralleelselt kohtus Osaluskohviku projektijuht Liina Rüütel Pärnumaa Osaluskohviku meeskonnaga 
4.-5.11
 tegevjuht Mailis Ostra, juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova, struktureeritud dialoogi projektijuht ja konsultatsioonide koordinaator Kristo Peterson, noortepoliitika juht Edgar Rootalu ja juhatuse liige Martin Kirs viibisid visiidil Soomes, kus kohtuti Soome noorteühenduste katusega Allianssi
5.11 osales tegevjuht Mailis Ostra partnerorganisatsiooni EÕEL üldkoosoleku ballil
6.11 osales noortepoliitika juht Edgar Rootalu partnerorganisatsiooni EÕEL üldkoosolekul 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status