/ ENLi Teated 308

\"ENL\"

15. november 2011
ENLi Teated nr 308

\"\"

UUDISED

# Kandideeri ENLi nõukokku!

Eesti Noorteühenduste Liit kutsub kõiki täis- ja vaatlejaliikmeid üles esitama oma kandidaate ENLi nõukokku perioodiks 2011-2013. Kandideerimistähtaeg 18. novembril.
Loe tingimusi ja lisainfot siit

 

# Kandideeri ENLi revisjonikomisjoni!

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja revisjonikomisjoni koosseisu 2011-2013 valimised, seega kutsume liikmeid üles esitama oma kandidaate. Kandideerimistähtaeg 18. novembril.
Loe tingimusi ja lisainfot siit

 

# Osaluskohvik – 1500 pead ja 15 000 sekundit noortesõbralikuma tuleviku nimel!

Tule kohvile ja pirukale! Millega me peame Sinu puhul arvestama? Head maitseelamused ja meeldiv seltskond!? Mis veel? Huvitavad teemad ja mõttevahetused! Mida veel? Ahjaa, Sul on kindlasti väga palju tegemisi, seega kuupäev peab ka sobima! Kas oled teadlik, et koguneme juba neljapäeval 1. detsembril Sinu kodumaakonnas!? 
Loe tingimusi ja lisainfot siit

 

# EÜL 20 konverents: \”Õppijakeskne õpe – kas Eestis võimalik?\” juba laupäeval!

Ettekanded ja arutelud keskenduvad küsimustele, kuidas õppimine võiks Eestis olla korraldatud, kuidas saaks enam arvestada õppijaga ja mida on teinud EÜL õppijakeskse õppe edendamiseks. Tule kindlasti, sest päevakava on põnev ja õhtuprogramm Lillepaviljonis meeleolukas! Konverents on kõigile huvilistele tasuta! 
Loe lisaks siit

 

# Haridus- ja Teadusministeerium ootab noorteühingu aastatoetuse taotlusi 2012. aastaks

Toetuse eraldamise eesmärk on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. 2012. aasta prioriteediks on sotsiaalse tõrjutuse riskis olevate noorte tõrjutuse ennetamine kättesaadava, mitmekesise ja kvaliteetse noorsootöö toel ning läbi koostööprojektide noorteühingute ja noorsootööasutuste vahel. 
Loe tingimusi ja lisainfot siit

 

# EÜL otsib arendusnõunikku

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab oma meeskonda arendusnõunikku, kelle eesmärgiks on EÜLi ja tema liikmete (kõrgkoolide üliõpilaskondade) arengu ja EÜLi tegevustes osalemise toetamiseks vajalike arendustegevuse ettevalmistamine ja läbiviimine.
Loe lisaks siit

 

# Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku!

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koos enamiku kolleegidega teistest riikidest usub, et see otsus vähendab noorte võimalusi ja eraldi programmiga jätkamine on noortele oluline. 
Loe lisaks ja liitu üleskutsega siin

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

 

# OSALE: Projektikoolitus noortele \”Ideest esimeste tegudeni\” 
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) pakuvad  võimalust tulla koolitusele, mille eesmärgiks on anda erivajadustega noortele esimene julgustus projektiidee elluviimiseks. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Eesti Toidupank otsib vabatahtlikke toidu kogumiseks vaeste perede jõulukorvidesse 
Üheksa Eesti Toidupanka annavad nädalas umbes 1000 vaesele perele tasuta toidupakke. Kõik selle tubli töö saame ainult teha seetõttu, et head inimesed ja head firmad annavad meile toitu ja igal nädalal umbes 100 vabatahtlikku aitavad koguda, kontrollida, pakkida ja laiali vedada neid pakke. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Konverents \”Noored – Vabatahtliku tegevuse tulevik?\” 
Konverentsist on oodatud osa võtma need, kes on huvitatud vabatahtlikkuse teemast ja noorte osalusest ühiskonnas, et arutleda vabatahtliku tegevuse tuleviku üle ja välja töötada noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Igal lool on algus\” 
Kokkusaamise eesmärgiks on leida ühiselt lahendusi, mida noored inimesed enda ja ka ühiskonnas heaks saaksid ära teha. Mõtete ja vastuste leidmiseks kasutame meetodina simulatsioonimängu. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programm Euroopa Noored infoseminar \”Kutsekooli noor programm Euroopa Noored võimalusi kasutama!\” 
Igal aastal lõpetab kutsehariduses edukalt õpingud rohkem kui 6000 noort, vanuses 26 aastat ja nooremad. Meie soov on jätkuvalt, et aina rohkem kutsekooli noori leiaksid oma tee programm Euroopa Noored võimalusteni, et lisaks koolis õpitule kogeda ka võimalusi, mida pakub rahvusvaheline noorsootöö. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noorte osaluse teemaline koolitus: \”Ütle sõna sekka!\” 
Tutvustame noorte osaluse ideed ning mitmekülgseid võimalusi, aitame koostada häid projektiideid ja räägime programmi Euroopa Noored demokraatiaprojektide ja noorteseminaride võimalustest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Ettevõtlikkuse temaatika noorsootöös – tabud, võimalused ja väärtused\”
Koolituse eesmärgiks on mõelda läbi ja jõuda arusaamisele, millisel moel on võimalik toetada noortes ettevõtlikkust ja kuidas aidata noortel tunda endas ära ettevõtlikkust toetavad oskused ja iseloomuomadused, et haarata kinni erinevatest eneseteostusvõimalustest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Avalda oma mõtteid Novus Spectrumi esseekonkursil!
Noorte omaalgatuslikul grupil Novus Spectrum: noored ja demokraatia on rõõm välja kuulutada esseekonkursskõikidele 18 – 26 aastastele kirjutamishuvilistele! 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Huviharidus muutuvas maailmas: kuidas ellu jääda?\”
Koolituse eesmärgiks on huviharidustöötaja rolli vaatlemine muutuvas maailmas: kuidas aitab noorsootöö põhimõtetest lähtuv tegevus ellu jääda ja areneda?   
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus: Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada
Koolituspäeval vaadatakse läbi kõik tähtsamad fondid ja konkursid (üle 40), millest Te võite raha taotleda ning tutvustatakse olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis Teie taotluse läbimineku tõenäosust suurendavad. Koolituse edukal läbimisel on Teile endale sobivatest rahastusvõimalustest ning nende kasutamisest selge pilt. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Rahataotluse koostamise kunst ja tehnikad\”
Koolitus sobib Teile, kui olete täiesti algaja, koostanud paar projekti või lihtsalt ei ole oma oskustes 100% kindel. Koolituse käigus keskendume sagedamini esinevatele rahataotluse punktidele s.h. kuidas põhjendada projekti vajalikkust, kuidas sõnastada eesmärke korrektselt, miks on oluline koostada detailset ajakava korrektselt, kuidas hinnata riske ning teha eelarvet. Lisakoolitus 15. detsembril!
Lisainfot siit

 

RAHASTAMINE: Avanes EL maailmahariduse rahastusvoor

1. oktoobril avanes Euroopa Komisjoni rahastusvoor maailmahariduslike projektide toetuseks(EuropeAid/131141/C/ACT/Multi). Rahastatakse valitsusväliste organisatsioonide tegevusi, mis suurendavad EL elanike teadlikkust globaalsetest arenguväljakutsetest, suurendavad toetust vaesuse vähendamise tegevustele arengumaades ja suurendavad üleilmset solidaarsust. 
Lisainfo siin

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
14.-15.11 osalesid tegevjuht Mailis Ostra, noortepoliitika juht Edgar Rootalu, noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Eesti V Noorsootöö Foorumil Tartus
14.11-16.11 
osaleb juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova mitteformaalse hariduse Sümpoosiumil Strasbourgis 
16.11
 osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastavad Jõgevamaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega
16.11 toimub ENLi kontoris Noorteühingute Kompassi arutelu
17.11 algusega kell 17 toimub ENLi kontoris arutelu vaatleja- ja täisliikmete vahel
17.11-20.11 osaleb juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova Euroopa Noortefoorumil üldkoosolekul ehk COMEMil 
18.11
 Osaluskogude sügisseminari eelõhtul kogunevad Maakondlike Noortekogude Juhid, Osaluskogude Esinduskoda ja Osaluskohvikute üle-Eestiline korraldusmeeskond
19.-20.11 toimub Tallinnas Osaluskogude Sügisseminar

 

Eelmisel nädalal:
7.11 osales noortepoliitika juht Edgar Rootalu Avatud Eesti Fondi uuringu fookusgrupi kohtumisel
8.11 
osales tegevjuht Mailis Ostra koolitusel \”Töölepingu seaduse rakendamine ja enam esinevad kitsaskohad töösuhetes\”
9.11
 osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastasid Läänemaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega
10.11 osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton, osaluskogude Esinduskoja liige Liisa Otsak külastasid Hiiumaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega
11.11 osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton külastasid Saaremaad kohtudes noortevolikogude ning maakondliku noortekogu esindajatega
11.11-13.11 
osales juhatuse esimehe kt Sandra Kamilova Euroopa Noortefoorumi mitteformaalse hariduse
töögrupi kohtumisel Strasbourgis 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status