/ Tunnusta noortevaldkonna aasta koolitajat!

Hea noorsootöötaja, noortevaldkonna koolitaja ja/või noorsootöö huviline,

Esmakordselt on võimalik kõigil noortevaldkonna koolitustel osalenutel ja koolitajatel endil sõna saada noortevaldkonna aasta koolitaja valimisel.

Kui sulle on sel aastal silma jäänud koolitaja, kes:

– paistab silma oma heade pädevuste poolest;

– on teinud mõjusaid tegusid koolitusvaldkonnas ja noorsootöös laiemalt;

siis esita ta noortevaldkonna aasta koolitajaks!

Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv isik ise kahe soovitaja olemasolul. Laekunud ettepanekute hindamisel võetakse aluseks konkreetseid näiteid kandidaadi koolitamistegevustest ja saavutustest noortevaldkonnas 2011. aastal.

Loe noortevaldkonna aasta koolitaja tunnustamise kohta lähemalt alljärgnevalt:

Noortevaldkonna  koolitus on eesmärgistatud õppetegevus, mis lähtub noorsootöö põhimõtetest ja väärtustest. Noortevaldkonna koolituse sihtgrupiks on noored ja noortele arendavaks tegevuseks tingimusi loovad inimesed (noorsootöötajad, ametnikud, juhendajad, nõustajad jne), toetades seeläbi noorte isiksuste mitmekülgset arengut ja kvaliteetseks noorsootööks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist.

Noortevaldkonna koolitus võib aset leida formaalõppena (noorsootöö õppekavade raames Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias) või mitteformaalse õppena (erinevates sihipäraselt loodud õpisituatsioonides).

Noortevaldkonna koolitaja on noorsootöö väärtustele ja põhimõtetele toetuv õppetegevuse planeerija ning läbiviija, kes loob tingimused õppija mitmekülgseks arenguks ning noorsootööks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemiseks sihipäraselt loodud õpisituatsioonides.

Noortevaldkonna koolitaja pädevusmudel (2011)

Käesoleva noortevaldkonna koolitajate tunnustamise algataja on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitajate koolituse valdkonna raames.

Tunnustamise eemärgiks on väärtustada noortevaldkonna koolitajate  pädevusi ning nende silmapaistvaid ja mõjusaid tegusid koolitusvaldkonnas ehk seeläbi ka noorsootöö kvaliteedi edendamisel laiemalt. Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv isik ise kahe soovitaja olemasolul. Laekunud ettepanekute hindamisel võetakse aluseks konkreetseid näiteid kandidaadi koolitamistegevustest ja saavutustest noortevaldkonnas 2011. aastal.

Noortevaldkonna aasta koolitaja kandidaati on võimalik esitada kuni 9.12.2011 (k.a) SIIN.

Noortevaldkonna aasta koolitaja kuulutatakse välja koolitajate aastalõpuseminaril 14.12.2011 Tallinnas. Aastalõpu seminaril osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 5.12.2011.

Anna väärt panus noortevaldkonna koolitajate tunnustamisse ja tule osalema ka noortevaldkonna koolitajate aastalõpuseminaril!

Ühtlasi kutsume teid osalema ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitajate koolituse valdkonna raames ka 2-etapilisel koolitusel „Mentorlus kui arenguvõimalus“, I koolituse etapp toimub juba 12.-13.12. Tallinnas. Vaata lisa ja registreeru SIIN.

SA ARCHIMEDES EUROOPA NOORED EESTI BÜROO

\"\"

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status