/ Noored: osaluskogusid tuleb rohkem toetada

 

Eesti Noorteühenduste Liit
30. jaanuar 2011
PRESSITEADE
Noored: osaluskogusid tuleb rohkem toetada


Nädalavahetusel kogunesid Nelijärvel Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed ja osaluskogude esindajad, et kahel päeval arutada osaluskogude tuleviku üle Eestis.

Üheskoos leiti, et ENL jätkab osaluskogude projekti eestvedamist ning seadusloome mõjutamist osaluskogude moodustamise ja tegevuse soodustamiseks. Hetkel on loodud üle 60 noortekogu ja noortevolikogu, kuid Eestis on üle 200 omavalitsuse, kus need peaks tegutsema. Praeguse seisuga ei ole kohalikul omavalitsusel kohustust luua noorte osaluskogu, kuid juba loodud kogu peab noorsootöö seaduse järgi toetama. 

Ühtlasi arutati läbi erinevaid osaluskogude ja noorteühenduste praeguseid ning võimalikke riiklikke rahastusskeeme. “Loodame, et suudame koostöös noortekogude ja noortevolikogude, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega välja töötada rahastusviisid, mis rahuldaksid võrdselt kõiki osapooli. Kahjuks võtab seadusloome kaua aega, mistõttu on veel aastate kaugusel olukord, kus igas omavalitsuses tegutseb täisväärtuslik ja volikogu poolt tunnustatud ning toetatud noortevolikogu,” sõnas ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra ning lisas: “Kindel on see, et ENL ei lõpeta sellel suunal tööd enne, kui selline ideaal saavutatud on.”

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 62 Eestis tegutsevat noorteühingut ja -osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status