/ Liitu noortepoliitika kojaga!

 

kutsume kokku ENLi Noortepoliitika töögrupi.

Grupp töötab otseselt koos ENLi Edgari ja Teelega ning läbi laia kaasamise jõutakse uuendusettepanekuteni ENLi Noortepoliitika platvormis.

Ehk, kui sul on:
– Teadmisi ja kogemusi, mis sinu arvates vajaks laiemat rakendust;
– Huvi Eesti noorteühenduste esindusorganisatsiooni rohkem panustada;
– Soov meie ühiskonda läbi noortevaldkonna arendada; 
– Ideid kuidas Eesti noori paremini esindada,

siis kirjuta lühike kiri, miks soovid gruppi panustada ja mida saab sellest sinu organisatsioon aadressile noortepoliitika@enl.ee hiljemalt 15. veebruariks ning oota vastust.

Töögrupi tegevuste sisuks on:
– Analüüsida ENLi noortepoliitika platvormi
– Töötada välja platvormi muudatusettepanekud
– Kaasata enda töösse võimalikult paljusid ENLi organisatsioone ja valdkonna eskperte

Tegutseda saab loomingulises ja asjalikus õhkkonnas ning tulemus on silmaga märgatav.

Tegemist on suurepärase võimalusega anda positiivne impulss Eesti noortevaldkonna ja noorte esindamise arengusse.

Kohtumiseni,
Edgar Rootalu
Eesti Noorteühenduste Liit / Estonian National Youth Council
Noortepoliitika Juht / Head of Youth Policy
GSM: +372 53 451 363
E-mail: edgar@enl.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status