/ ENLi Teated 325

\"ENL\"

27. märts 2012
ENLi Teated nr 325

\"\"

UUDISED

# Teele Tõnismann: Eduka noorsootöö eesmärgiks peab olema kasvatada julgeid kodanikke, mitte eluvõõraid uljaspäid

Meie noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann kirjutas Noorte Häälde artikli noorsootöö eesmärkidest
Loe täpsemalt siit

 

# Aita luua noorte enda kultuuriajakirja!

Plaanis on hakata välja andma noortele suunatud kultuuriajakirja ning küsitluse eesmärgiks on õppida paremini tundma oma sihtgrupi ootusi ning soove. 
Loe täpsemalt siit

 

# Tule korralda Noortepäeva!

Noortepäev toimub sel aastal Eestis juba 10. korda! Endiselt 12. augustil. ENL otsib oma meeskonnale abiks tublisid vabatahtlikke ja projektijuhti, kes aitaks Noortepäevast teha midagi tõeliselt enneolematut ja lahedat!
Loe täpsemalt siit, huvi korral kirjuta karl@enl.ee

 

# Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega, mis vähendab noorte võimalusi oma projektidele toetust saada. Liitu Facebook´i lehega Youth in Action Ambassadors ja jaga teistega oma mõtteid programmi Euroopa Noored projektidest ja toetusest eraldiseisvale noorteprogrammile. Teavita oma seisukohast ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikuid. 
Loe lisaks siit
Vaata videot siit

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Euroopa Noored projektiideede nõustamispäev 
Kõigile neile, kel on idee, aga ei tea, kas programmist Euroopa Noored võiks sellele rahastust saada ja kes soovivad nõuandeid, kuidas oma projektitaotlust paremaks muuta, korraldab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo projektiideede nõustamispäeva.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Euroopa Noored IDEE24 
Kas teie organisatsioonis, koolis või noortekeskuses on noori, kes soovivad midagi ära teha, kuid päris tegutsemiseni pole veel jõudnud? Ideid on, tahtmist on! Aga mis siin nüüd edasi..? Koos koolitaja ning Euroopa Noored Eesti büroo nõustajatega vormitakse 24 tunni jooksul noorte ideed rahastustaotlusteks, mida võib esitada programmi Euroopa Noored 1. mai taotlustähtajaks.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Vestlusringid homo- ja biseksuaalsete inimeste vanematele ja lähedastele 
Kokkusaamistel püütakse homoseksuaalsusest ja sellega seotud hirmudest, pingetest ja probleemidest rohkem teada ning aru saada. Ühtlasi jagatakse oma mõtteid ja kogemusi. Kokkusaamised toimuvad teisipäeviti alates 3. aprillist kell 18.00 OMA keskuses Kaarli pst 5-1, Tallinn.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noortevahetuste koolitus Lääne-, Pärnu- ja Viljandimaa väikevaldadele ja –linnadele
Koolituse eesmärgiks on julgustada Lääne-, Pärnu- ja Viljandimaa koole, omavalitsusi ja teisi noortega tegelevaid organisatsioone võtma ette rahvusvahelisi noortevahetuste projekte, millest saaksid väärt kogemuse nii selles osalevad noored, kaasatud noorsootöötajad kui ka kohalik kogukond. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Euroopa vabatahtliku teenistuse infopäev-koolitus STEP-IN uutele organisatsioonidele
Euroopa vabatahtliku teenistuse sissejuhatav infopäev-koolitus organisatsioonidele, kes soovivad oma tegevustesse kaasata vabatahtlikke ja on valmis toetama noori rahvusvahelise töö- ja elukogemuse saamisel ning tahavad luua uusi värskendavaid koostöösuhteid välispartneritega. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Avanes projektikonkurss eesti keele õppe toetamiseks noortelaagrites 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi toetamaks eesti keelest erineva koduse keelega noorte eesti keele õpet laagrites. Tegevuste eesmärk on suurendada noorte eesti keele kasutamise julgust ning eestikeelses keskkonnas toimetulekut.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. aprillil 
Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid.  
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Euroopa Komisjoni konkursikutse: koostöö teiste maailma riikidega 
Euroopa Komisjon kuulutas taas välja konkursi koostööks teiste maailma riikidega (alaprogramm 3.2) eesmärgiga toetada projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd Euroopa Noored programmiriikide ja teiste maailma riikide vahel. 
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Avatud on õpilasmalevate projektikonkurss! 
Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja õpilasmalevate projektikonkursi. Toetuse taotlejaks võib olla juriidiline isik või juriidilise isiku asutus. Taotlejal on võimalik esitada üks taotlus, mille maksimaalne toetussumma on 25 000 eurot.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Vabaühendused saavad töötajate eesti keele oskuse parandamiseks tuge 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) pakub vabaühendustele võimalust esitada ettepanekuid eesti keele õppe korraldamiseks ebapiisava eesti keele oskusega töötajatele ning investeerib parimate ettepanekute elluviimiseks kokku enam kui 60 000 eurot.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumide konkursile oodatakse taotlusi 
Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutavad välja lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumide konkursi, mille auhinnafond on 6000 eurot. Stipendiumite taotluste esitamise tähtaeg on 29. märts.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Tallinna noorteühendused saavad esitada taotlusi aastatoetuse saamiseks 
Kuni 31. märtsini 2012 saavad kõik Tallinna haldusterritooriumil tegutsevad noorteühendused esitada Tallinna Spordi- ja Noorsooametile taotlusi aastatoetuse saamiseks.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit


\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
27.03 toimub ENLi kontoris tulevaste konverentside koosolek. Osalevad juhatuse esimees Mailis Ostra, noortepoliitika juht Edgar Rootalu, avalike suhete spetsialist Karl Hallik ja konverentsi peakorraldaja Raul-Kristjan Udras
28.03 osaleb juhatuse esimees Mailis Ostra Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetsete suundade \”Elukestev õpe\” ja \”Hariduse infrastruktuuri arendamine\” juhtkomisjoni koosolekul 
28.03 toimub ENLi kontoris E3\’e karjäärteenuste teemalise töögrupi teine kohtumine
29.03 osaleb avalike suhete spetsialist Karl Hallik ENEbi programminõukogu istungil
29.03 toimub ENLi kontoris noortepoliitika töögrupi kohtumine. Lisainfot siit
30.03 osaleb osaluskogude projektijuht Põhja-Eestis Liina Rüütel ENEbi programminõukogu istungil 
30.03-01.04 osalevad juhatuse esimees Mailis Ostra ja noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann Riias Nordic Baltic Contact Meetingul, mida viib läbi Euroopa noorteühenduste katusorganisatsioon Euroopa Noortefoorum

 

Eelmisel nädalal:
18.-21.03 osalesid struktureeritud dialoogi projektijuht Kristo Peterson, noortepoliitika juht Edgar Rootalu ja noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann Taanis Struktureeritud dialoogi konverentsil
20.-21.03 toimus Tallinnas maakondlike noortekogude juhtide koosolek
21.03 toimus Tallinnas ENLi struktuuri tuleviku arutelu
22.03
 toimus Tartus ENLi struktuuri tuleviku arutelu 
25.03 osales ENLi vabatahtlik Egle Oja lasteombudsmani töögrupi koosolekul

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status