/ Pressiteade: Rahvusraamatukogus arutati valimisea langetamise üle

Eesti Noorteühenduste Liit
3. aprill 2012
PRESSITEADE


Rahvusraamatukogus arutati valimisea langetamise üle


3. aprillil kohtusid Rahvusraamatukogu Nurgasaalis esindajad justiitsministeeriumist, regionaalministeeriumist, õiguskantsleri büroost, Riigikogust, kõigi erakondade noortekogudest, Pensionäride ühenduste liidust, Linnade liidust, üliõpilasesindustest ning loomulikult ka noored ise, et arutada valimisea langetamisega seotud riske ja võimalusi.

Päeva juhatas sisse justiitsminister Kristen Michal, kes tutvustas justiitsministeeriumis valminud analüüsi valimisea langetamisest. Minister märkis, et noored on märksa kriitilisem publik ja nad julgevad rohkem küsida, noorte kergem hullutamine ei ole tema arvates hea argument: “Kui tahame, et noorus hukka ei läheks, siis peame neid võimalikult palju kaasama.”

Talle sekundeeris Tallinna Ülikooli professor Anu Toots, kes tutvustas Eestis läbi viidud suurema uurimuse tulemusi. Prof Tootsi ettekandest selgus, et kardetud riske enamjaolt valimisea langetamisega 16. eluaastale ei kaasne – 16-18-aastaste noorte osakaal Eestis on vähem kui 3% valijatest. Sellest piisaks statistiliselt neljaks mandaadiks Riigikogus, kui need 26 000 noort elaks kõik samas valimisringkonnas.

Viimasena tegi ettekande ENLi noortepoliitika juht Edgar Rootalu, kes rõhutas, et noori tuleks kaasata neile sobival moel. “Oleme väga rahul, et arutelule tuli nii palju erinevate valdkondade, maailmavaadete ja põlvkondade esindajaid. See näitab, et käes on aeg see teema lõpuni arutada ja ühiskonda harida sellest, mis antud seadusemuudatus üldisemas pildis kaasa tooks,” rääkis Rootalu ja lisas: “Valimisea langetamisega näitab ühiskond oma usaldust noorte vastu.”

Ettekannetele järgnesid aruteluringid, kus kõik kohalolijad said omavahel analüüsida valimisea langetamise riske ja võimalusi, kuidas neid riske maandada ning kas üldiselt tuleks valimisiga Eestis langetada 16ndale eluaastale. Nende arutelude tulemused avaldatakse nädala jooksul ENLi kodulehel www.enl.ee, kuid üldine foon näitas, et riske, mis valimisea langetamisega kaasnevad, on võimalik maandada ning sisuliselt on Eesti selleks valmis.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab üle 60 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status