/ Õpilasliitu asus juhtima Liina Hirv

Pressiteade
Eesti Õpilasesinduste Liit
08.04.2012

Eesti Õpilasesinduste Liidu Üldkoosolek valis uueks juhatuse esimeheks Liina Hirve ning aseesimeesteks said Lisette Vapper ja Henri Jeret.

\”Uue tegevusaasta väljakutsed on juba praegu üsna selged,\” sõnas EÕELi uus juhatuse esimees ning lisas: \”Pooleliolevad muudatused haridussüsteemis vajavad tugevat õpilaste poolset sisendit, millest otsustajad ei tohi mööda vaadata\”.

EÕEL tegevuskava järgi on alanud aasta põhieesmärgiks liikmeskonna laiendamine ja arendamine ning samuti jätkatakse aktiivset ja asjakohast kaasarääkimist haridusmaastikul aset leidvates protsessides.

Lisaks esimees Liina Hirvele valiti EÕELi uued aseesimehed, kelleks osutusid Lisette Vapper ja Henri Jeret.

Vastavalt EÕELi põhikirjale ja kodukorrale valib liidu juhatuse liikmed  üldkoosolek. Üldkoosolek valib nii juhatuse esimehe, kui ka eseesimehed. Juhatuse liikmed otsustavad oma vastutusvaldkonnad ning siis üldkoosolek kinnitab koosseisu järgnevaks aastaks. Uus juhatus astub ametisse 8. mail, mille järel valitakse ka uued valdkonnajuhid.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis toob kokku Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoole.EÕEL on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 90 000 õpilase.

Lisainfo:

Liina Hirv
Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees alates 8.mai 2012
liina@opilasliit.ee
+372 58 188 656

Kuldar Rosenberg
Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees kuni 8.mai 2012
kuldar@opilasliit.ee
+372 58 188 620

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status