/ Noortele üle 770 000 euro

SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo

PRESSITEADE

Noortele üle 770 000 euro

18.04.2012
Tallinn

Programm Euroopa Noored toetas esimeses taotlusvoorus 57 Eesti noorteprojekti.

Toetati 17 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Tartu Descartes\’i lütseumi õpilased arutlevad koos prantsuse noortega oma noortevahetuse käigus ületarbimise tagajärgede üle. Külastatakse taaskasutuskeskust, ringluspoodi ja jäätmejaama, õpitakse taaskasutuse teel looma uusi vahvaid kunsti- ja tarbeesemeid ning antakse vanadele asjadele uus elu. Projekti lõpus korraldatakse avalik üritus, kus õpetatakse ka teistele noortele, kuidas taaskasutuse teel luua lahedaid ja ilusaid asju. Õpitubades loodud asjadega kaubeldakse aga hiljem linnarahvale suunatud laadal.

Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati 12 projekti. Näiteks korraldavad noored Märjamaa, Sauga ning Türi noortekeskustest sügisel bussituuri \”Vägi(Vallatu) Mats\”. Ümarlaudade, etenduste, loengute ning diskussioonide käigus käsitletakse sealsete noorte vägivallaga seotud probleeme ja otsitakse üheskoos neile lahendusi.

Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammis toetati Euroopa Maja simulatsioone. Maikuus Riigikogus aset leidvatel simulatsioonidel õpivad õpilased tundma Euroopa Liidu toimumispõhimõtteid ning tudengid tutvuvad lähemalt NATO ja ÜRO otsustusprotsessidega.

Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 36 vabatahtlikku erinevatest Euroopa riikidest ning ka Armeeniast ja Gruusiast. Noorte vabatahtlik tegevus viib neid noortekeskustesse, lasteaedadesse, puuetega inimeste ning vanurite sotsiaalkeskustesse ja asenduskodudesse, aga ka tegelema keskkonnahoiu ja tsirkusestuudio projektidega. Kaheksa Eesti noort siirduvad aga vabatahtlikuks Portugali, Armeeniasse, Gruusiasse, Moldovasse ja Hispaaniasse, tutvustama vabatahtliku tegevuse võimalusi, aitama kaasa kultuuriürituste korraldamisele ning tegelema noortega.

Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu  üheksa koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks tulevad suvel Eestisse Itaalia, Portugali ja Malta noorsootöötajad, et jagada omavahel ja Eesti noorsootöötajatega kogemusi ja arendada edasisi projektiideid noorte ettevõtlikkuse toetamiseks. Kesk-Eesti Noortekeskuse ellu kutsutud õppeviisiidil külastatakse Järva- ja Saaremaa noortekeskusi ning tutvutakse õpilasfirmade ja noortekogude tegemistega.

Noorteseminaride
 alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati nelja projekti. 
Eesti Noorteühenduste Liit korraldab oktoobris noortepoliitika konverentsi „Noorte vajadused otsustajateni“, kuhu oodatakse 250 osalejat. Konverentsil töötavad noored välja ettepanekud noortevaldkonna arendamiseks, mis on sisendiks uude Eesti noorsootöö strateegiasse 2014-2020.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.

Järgmine taotlustähtaeg on 1. mai.

Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status