/ ENLi Teated 337

\"ENL\"

19. juuni 2012
ENLi Teated nr 337

\"\"

UUDISED

# Kutse ENLi kolleegiumisse – tähtaega pikendatud 28. juunini

Head osaluskogude noored! Olete oodatud kandideerima Eesti Noorteühenduste Liidu Kolleegiumi liikmeks. Kolleegium on ENLi projektifondide osas otsuseid vastu võttev kogu ning nõuandev organ Riigieelarvelise eraldise kasutamisel. 
Loe täpsemalt siit

 

# Konkurss ajalehe Aken peatoimetaja ametikohale

Eesti Noorsootöö Keskus otsib peatoimetajat noortelehele Aken. Kandidaadilt oodatakse toimetulekut meeskonnajuhtimises, kõrgharidust (võib olla ka omandamisel), head keeletunnetust ja varasemat töökogemust ajakirjanduses. Kandideerimistähtaeg 22. juunil.
Loe täpsemalt siit

 

# Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda avaliku poliitika nõunikku

kelle eesmärgiks on tagada liidu avaliku poliitika valdkonna töö järjepidevus ja professionaalsus; juhatuse ja töögruppide nõustamine avaliku poliitika alastes ning teistes juhatuse tööd puudutavates küsimustes. 
Loe täpsemalt siit

 

# 1. juunil algas laste joonistusvõistlus suhetest vanavanematega

Lastekaitsepäeval, 1. juunil algas lasteaedades üle-euroopalisele põlvkondadevahelise solidaarsuse aastale pühendatud joonistusvõistlus \”Koos vanaemaga\”/\”Koos vanaisaga\”. Konkursi korraldab Eesti Pensionäride Ühenduste Liit koostöös UNICEF Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Loe täpsemalt siit

 

# Kutse Eurokomisjoni Generation 1992 Kampaaniaga Liitumiseks

Aastal 2012 tähistab Euroopa ühtne turg 20. aastapäeva. Eurokomisjoni DG Markt Peadirektoraat on 11. aprillil käivitanud Generation 1992 nimelise veebipõhise kampaania www.generation1992.eu eesmärgiga sulgeda lünk noorte vahel, panna neid tagasi ühtse turu keskmesse ja võita nende usaldus.
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: Retked Imperaator Peeter Suure merekindluse maa-alustesse tunnelitesse vulkaanituhka kaema – TÄNA VIIMANE!
Kas teadsite, et Tallinna külje all Laagris on võimalik uudistada ehtsat vulkaanituhka? Või näha ka minimõõdus stalaktiite? Mais ja juunis Imperaator Peeter Suure merekindluse maa-alustesse käikudesse toimuvate retkede raames saabki kõik eelmainitu oma silmaga üle vaadata.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programm Nupp tööle! 
See kuulutus ja allolev link on Sulle, kui otsid veel sobivat ametit ja elukutset või vajad tööpraktikat, et jõuda sammuke lähemale oma unistuste töökohale, ning Sa pole viimased 4 kuud õppinud ega töötanud; Sul on sõpru-tuttavaid, kes vastavad eelnimetatud kirjeldusele.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Paku teemasid projektile \”101 last Toompeale\” 2012 
Lastekaitse Liidu Noortekogule juba traditsiooniks saanud üritus \”101 last Toompeale\” on iga-aastane üritus, mille eesmärgiks on toetada noorte osalust riiklikus otsustusprotsessis. Foorumist on saanud üritus, kus tõsiste arutelude ja mõttevahetuste käigus selguvad noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite saalis ka laiema avalikkuseni jõuavad.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul avanes toetusvoor 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas välja projektikonkursi kolmandate riikide kodanikest noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul. Konkursi eesmärgiks on toetada tegevusi, mis arendavad sihtgrupi oskusi ja teadmisi karjääri planeerimisel. Konkursil saavad osaleda Eestis registreeritud juriidilisi isikuid, kellel on varasem karjääriõppe teemaliste projektide läbiviimise kogemus. Konkursi eelarve on 110 000 eurot. Konkursil osalemise tähtaeg on 28. juuni.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Avanes lõimivate meediaprojektide toetusvoor 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi \”Ühine meediaväli\”, millega toetatakse lõimivaid meediaprojekte ligi poole miljoni euroga. Konkursi eesmärgiks on suurendada Eesti kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega isikute eestimaise meedia tarbimist, ühiskondlikku informeeritust ja kodanikuaktiivsust.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
18.06 toimus ENLi kontoris Noortepoliitika Töögrupi koosolek, tehti esimese poolaasta kokkuvõtteid
19.06 osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Karl Hallik Siseministeeriumis vabatahtlike kommunikatsioonistrateegia arutelul
20.06 kohtuvad personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel TLÜ Õpilasakadeemia projektijuhi Birgit Olliga, et arutada koostööd ENLi suvekooli raames 
21.06 toimub liikmekohtumine MTÜga Põlvkond 

 

Eelmisel nädalal:
12.06 toimus ENLi kontoris osaluskogude koosolek, arutati esimese poolaasta tegevusi ja teise poolaasta plaane
12.06 osales noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann Tööandjate keskliidu poolt korraldataval ümarlaual \”Mis toimub tööturul?\” 
12.06 toimus ENLi kontoris noortepoliitika juhi Edgar Rootalu, noortepoliitika spetsialisti Teele Tõnismanni ja ENLi nõukogu vahel noortepoliitika platvormi muutmise arutelu
14.06 osales personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ENTKs alaealiste komisjonis
14.06 külastasid avalike suhete spetsialist Karl Hallik ja osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel Kesk-Eesti Noorsootöö Keskust, et arutada Kesk-Eesti noortepäeva ja rahvusvahelise noortepäeva ühist korraldamist
15.-17.06 osalesid osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel, struktureeritud dialoogi projektijuht Kristo Peterson, noortepoliitika juht Edgar Rootalu ja välissuhete juht Sandra Kamilova Noorte Liidrite juhtimiskoolis

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status