/ Projekt “Miks me seda teeme?” otsib osalejaid

Head noored!
Üsna ammu, 2. aprillil 2011 said kokku 16 maapiirkonna käekäigu eest hea seisvat noort. Koolitus toimus Rõngus ja korraldajateks sealsed noored. Marit meenutab: „Minu isiklik õpikogemus seisnes peamiselt töötoa läbiviimise kogemuses. Esmalt tuli ju läbi rääkida toitlustamise ja ruumide osas. Kõige pingelisem, kui nii üldse öelda saab, oli ühe programmi osa sisustamine. Powerpoint-esitlus meie noortevolikogu muredest ja rõõmudest oli hea vahend kogemuste jagamiseks ja järgneva arutelu suunamiseks. Saime konstruktiivset tagasisidet, mis pani mõtlema, milliseid samme astuda järgmisena.“

Selline hea tagasiside kinnitab, et olenemata projekti „Miks me seda teeme?“ tabanud tagasilöökidest, tuleb tegevustega jätkata!!!

Septembrist detsembrini saab toimuma 3 töötuba, mille käigus proovime omi väärtusi teadvustada ning nendest rääkida, et edaspidine tegutsemine oleks igas mõttes kõigile tulutoovam. Koolituste käigus tutvume Eesti  ja võib-olla ka võõramaa inimestega, kes on pannud enda väärtused tööle ühiskonna heaks. Tutvume Loesje tehnikaga pannes kollektiivselt paberile enda mõtted ja võimalusel esitleme neid kohalikes kohvikutes, raamatukogudes. Ning kasutame teisigi interaktiivseid võimalusi teema käsitlemiseks.


JUST SELLISEL MITTEFORMAALSEL VIISIL HARIVAL SÜNDMUSTESARJAL ON SINUL VÕIMALIK OSALEDA kui oled 15-26 maa- või väikelinna noor ning soovid leida ENDA armastatud väljundit tegutsemaks kodukoha hüvanguks.

 

Tähtaeg: 22. august 2012

 
Tänu Avatud Eesti Fondi Noortefondile, kes projekti toetab on töötubades osalejatele võimalik hüvitada transport, kehakinnitus ja täisväärtuslik programm 🙂

 
Mõnusat suve jätku ja registreerimisvormi täitmist 🙂

Peadse kohtumiseni,

Kaija Kõiv

56662597

kaija.koiv@gmail.com

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status