/ ENLi Teated 341

\"ENL\"

21. august 2012
ENLi Teated nr 341

\"\"

UUDISED

# Pressiteade: Kooliruumide renditingimused Tallinnas on absurdsed

Probleemid kooliruumide rentimisega on Tallinna linnas laiemad kui avalikuks tulnud juhtum Mustamäe Reaalgümnaasiumi majandusala juhatajast, kes renditulu kõrvale pani, selgitab Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko.
Loe täpsemalt siit

 

# Noored propageerivad jätkusuutlikku tarbimist

Rio+20 ÜRO Konverentsil juunis 2012 maailma liidrid identifitseerisid vajaduse propageerida jätkusuutliku tarbimise ning tootmise mustreid. 18\’es ASEFi Ülikool (AU18), teemaga \”Teadlikud tarbijad keskkondliku jätkusuutlikkuse tagamiseks\”, on vastus selle vajadusele.
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

 

# Käib laste joonistusvõistlus suhetest vanavanematega

Lastekaitsepäeval, 1. juunil algas lasteaedades üle-euroopalisele põlvkondadevahelise solidaarsuse aastale pühendatud joonistusvõistlus \”Koos vanaemaga\”/\”Koos vanaisaga\”. Konkursi korraldab Eesti Pensionäride Ühenduste Liit koostöös UNICEF Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Loe täpsemalt siit

 

# Kutse Eurokomisjoni Generation 1992 Kampaaniaga Liitumiseks

Aastal 2012 tähistab Euroopa ühtne turg 20. aastapäeva. Eurokomisjoni DG Markt Peadirektoraat on 11. aprillil käivitanud Generation 1992 nimelise veebipõhise kampaania www.generation1992.eu eesmärgiga sulgeda lünk noorte vahel, panna neid tagasi ühtse turu keskmesse ja võita nende usaldus.
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: MIHUSE miniseminar teemal Noorsootöö kohalikul, rohujuure tasandil! 
MIHUS on esimene Eesti noorsootöö ajakiri, mis toob noorsootöö tegijaile kätte uued lähenemised, arutelud ja põnevamad uuringutulemused. Päevakajalistel teemadel peatuvad ka Mihuse miniseminarid. Septembris jõuab järg teise seminari kätte, mis keskendub kohaliku omavalitsuse ja noorsootöö vahelistele suhetele ning kohaliku tasandi noorsootöö kvaliteedile.
Lisainfot siit

 

# OSALE: \”KTP – Koolitus tulevikus ja praegu\” ehk seminar organisatsiooni koolitustegevuste planeerimisest 
Seminar, mis on pühendatud koolitustegevuste paremale planeerimisele noortevaldkonnas, pakub mõtteainet järgmiste küsimuste üle: Mida tähendab koolitustegevuste pikaajalisem planeerimine? Mis on kvaliteetne noortevaldkonna koolitus? Kuidas korraldada kvaliteetseid koolitusi noorsootöötajatele, noortejuhtidele, noorteorganisatsioonidele? Millised on väljakutsed koolitusvaldkonnas tulevikus?
Lisainfot siit

 

# OSALE: Euroopa Noored IDEE24 
Olete noored (näiteks noorteorganisatsioonist, koolist, noortekeskusest, mujalt) ning soovite midagi ära teha, kuid päris tegutsemiseni pole veel jõudnud? Ideid on, tahtmist on! Aga mis siin nüüd edasi..? Kutsume teid osa võtma suurepärasest ideeööpäevast, kus noored üle Eesti tulevad kokku, et üheskoos oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või hoopis uusi ideid välja mõelda.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolituspakkumine \”Otsi Otti juhendajale\” 
\”Otsi Otti juhendajale\” on koolitus, mille eesmärgiks on aidata täiskasvanutel valmistada lapsed ette olukordadeks, mil ta satub loodusega silmitsi nii, et ellujäämine sõltub vaid iseenda teadmistest ja vastupidamisest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: konkurss \”Põlvkondadevaheline Dialoog\” 
Briti Nõukogu koostöös Erinevus Rikastab projektiga korraldab noortele vanuses 13-18 loominguliste tööde konkursi \”Põlvkondadevaheline Dialoog\”. Konkursi eesmärgiks on tähele panna eakaid inimesi meie ümber, suurendada nende aktiivsust ühiskondlikus elus ning julgustada dialoogi noorte ja eakate vahel.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Projekt \”Miks me seda teeme?\” otsib osalejaid 
2. aprillil 2011 said kokku 16 maapiirkonna käekäigu eest hea seisvat noort. Koolitus toimus Rõngus ja korraldajateks sealsed noored. Septembrist detsembrini saab toimuma 3 töötuba, mille käigus proovime omi väärtusi teadvustada ning nendest rääkida, et edaspidine tegutsemine oleks igas mõttes kõigile tulutoovam. Koolituste käigus tutvume Eesti ja võib-olla ka võõramaa inimestega, kes on pannud enda väärtused tööle ühiskonna heaks.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Konverents \”LGBT noored ja kool\” 
Noor inimene veedab koolis suure osa oma ajast ja seega mõjutab kool noore heaolu ja arengut väga palju. LGBT noored võivad ennast koolis tunda ebaturvaliselt, mille tõttu on vaja hooliva ja kõiki kaasava koolikeskkonna loomiseks õpetajatele ja koolijuhtidele tuge pakkuda.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programm Nupp tööle! 
See kuulutus ja allolev link on Sulle, kui otsid veel sobivat ametit ja elukutset või vajad tööpraktikat, et jõuda sammuke lähemale oma unistuste töökohale, ning Sa pole viimased 4 kuud õppinud ega töötanud; Sul on sõpru-tuttavaid, kes vastavad eelnimetatud kirjeldusele.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
22.08 toimuvad ENLi kontoris osaluskohviku projektijuhi tööintervjuud
22.08 toimuvad liikmekohtumised EELK LNÜ ja Reformierakonna Noortekoguga
22.08 osaleb osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel Tallinna Spordi- ja Noorsooametis koosolekul, kus arutatakse Osaluskohviku ja Tallinna Noortenädala korraldamist
23.08 toimuvad ENLi kontoris osaluskohviku turunduskampaania praktikandi intervjuud
23.08
 toimub liikmekohtumine Eesti LGBT Ühinguga
24.08 osaleb Eesti Noorsootöö Keskuse Alaealiste mõjutusvahendite arutelul ENLi esindajana Liisa Lillemets organisatsioonist Eesti 4H
26.08
 toimub Tartus ENLi Osaluskogude koja kohtumine

 

Eelmisel nädalal:
16.08 toimus kohvikus Bogapott liikmete töötuba arengukava teemadel

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status