/ ENLi Teated 349

 

ENL

16. oktoober 2012
ENLi Teated nr 349

UUDISED

# NOVO! Ehk Noored ja Valitsejad Otsustavad – ENLi konverents juba 19. oktoobril!

Noori puudutavad küsimused on olulised mitte ainult noortele endile, vaid mõjutavad kogu riigi tulevikku. Kutsume Sind 19. oktoobril TTÜ’sse „NOVO! Noored ja valitsejad otsustavad“ konverentsile. Juba üle 110 noore ning hingelt noore on registreerinud end sel reedel NOVO’le arutama Eesti noortevaldkonna tulevikku. Registreerimine kestab läbi interneti kuni kolmapäeva hilisõhtuni. Kohtumiseni NOVO’l!
Loe täpsemalt siit

 

# ENL kutsub noori infojuhte ja meediahuvilisi iga-aastasele meediakonverentsile!

Sel aastal keskendub ENLi meediakonverents kahele põhiteemale: suhtlus vabatahtlikega (kuidas neid leida ja kui nad on leitud, siis kuidas nendega suhelda) ja suhtlemine kriisiolukorras (kuidas valmistuda kriisiolukorraks, kuidas neid ära hoida ja/või nende ajal käituda organisatsiooni sees ja ka väljapoole). Algtõdede blokis käiakse üle pressiteate kirjutamine selliselt, et ka ajakirjanik sellest huvituks.
Loe täpsemalt siit

 

# ENL kuulutab välja noortesõbralikuma ajakirjaniku ja meediaväljaande konkursi!

Konkursile saavad esitada nominente kõik noorsootööga, noorteorganisatsioonidega ja noortevaldkonnaga seotud inimesed ja organisatsioonid ning noored, kes on ajakirjandusega suhelnud näiteks seoses erinevate noorteprojektide või muude noorte teemadega seoses. Lühidalt – kõik noored ja noortevaldkonna organisatsioonid, kellel parima ajakirjaniku ja/või meediaväljaande osas olemas visioon.
Loe täpsemalt siit

 

# ENL ootab endaga koos toimetama uusi (ja vanu) vabatahtlikke!

Kes teab ja mäletab, siis ENLi Suvekoolis oli meil väga tubli ja asjalik vabatahtlike meeskond, kes toimetas need 4 päeva naerul sui. Suvekool ei ole aga ENLi ainus sündmus, kuhu vabatahtlikke ootame. Neid tuleb veel 🙂
Loe täpsemalt siit

 

# Otsitakse Hea Eeskuju stipendiumi laureaate!

Kas Sina tunned mõnd noort, kelle särasilmsus ja soe süda ning sihikindel töö, on muutnud meie kodupaika paremaks? Võib-olla elab just Sinu kõrvalmajas keegi, kelle pealehakkamine ja entusiasm paneb ka Sind uskuma oma unistustesse. Keegi kes on Sulle eeskujuks? Juba järgemööda viiendat aastat otsime kandidaate konkursile “Hea Eeskuju”.
Loe täpsemalt siit

 

# Tallinna linna noortevolikogu valimised

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.
Loe täpsemalt siit

 

# Avatud on kandidaatide esitamine noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
Loe täpsemalt siit

 

# Tunnustusauhindade konkurss “Suured teod”

Sarnaselt varasematele aastatele korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ka sel aastal tunnustusauhindade konkurssi “Suured teod”. Nominente tunnustusauhindade konkursile “Suured teod” ja aasta noorsootöötaja tiitlile saab esitada 12. novembrini 2012, kuid ülestäheldusi võib juba praegu teha ja nominente konkursile kasvõi kohe esitama hakata.
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: Lahe Koolipäev 2012 
Juba üheksandat aastat toimuval konverentsil, alateemaga “Viimane aeg?!”, on Sul erakordne võimalus olla osa vägevast päevast täis viimase peal muusikat, suuri tegijaid ja enneolematut lavastust. Saad tutvuda üle Eesti kokku tulnud pea tuhande õpilasega ning saada värskeid ideid Eesti tipptegijatelt, kes kõik 20. novembril, sedapuhku Tallinnas Ooperiteater Estonias lavale astuvad.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kirjandi- ja esseevõistlus Minu elu kutse kutsub juba kümnendat aastat kirjutama 
SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus kuulutab 15.-19. a noortele välja kirjandi- ja esseevõistluse “Minu elu kutse”. Võistlustööks sobib kirjand või essee, mis käsitleb noore nägemust oma tulevikuplaanidest.
Lisainfot siit

 

# OSALE: HEAKi korraldatud koolitused MTÜdele 
Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus pakub MTÜdele kasulikke koolitusi aastaringselt. Eesti keeles toimuvad 22.-23.10 ja 13.12 arengukava koolitus, 19.10 ja 01.11 dokumendihalduse koolituse ning 23.10 projekti kirjutamise töötuba. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Infopäev “Noored ja uimastid – olukord ja ennetusvõimalused” 
Infopäevade eesmärgiks on tutvustada laste ja noortega töötavatele spetsialistidele valminud uuringute baasil noorte uimastitarvitamise viimaste aastate trende, Tervise Arengu Instituudi tegevusi noorte uimastitarvitamisel ning õppefilmi “Mõtteaine” ja selle kasutamist toetavat juhendmaterjali.    
Lisainfot siit

 

# OSALE: Seminar “Alkoholismi, narkomaania ning HIV leviku ennetamine Tallinnas” 
Tallinna Sotsiaal –ja Tervishoiuamet korraldab 24. oktoobril 2012 algusega kl 11.00 Rahvusraamatukogu väikeses saalis seminari “Alkoholismi, narkomaania ning HIV ja AIDSi leviku ennetamine Tallinnas”. Seminar on osalejatele tasuta.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Tule oma organisatsiooniga Teeviidale! 
Üheksateistkümnes TEEVIIT pakub mitmekülgset teavet õppimisvõimaluste, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Essee-, joonistus- ja fotokonkurss Kuula Last! 
MTÜ Lastekaitse Liit korraldab essee-, joonistus- ja fotokonkursi teemal “Kuula last!”
Konkursi üldeesmärk on laste ja noorte seas lapse õiguste alase teadlikkuse suurendamine nende kaasamise ning osalemise kaudu.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Alanud on aasta vabatahtlike otsingud 
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus ootab koos Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega 22. oktoobrini ettepanekuid vabatahtlike kohta, keda tänada 2. detsembril toimuval üleriigilisel vabatahtlike tunnustamisüritusel.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Lille Maja noortealgatusprojekt Üks Tund Sisekosmoses kutsub noori osalema kunstikonkursil 
Projekt ÜTS sündis probleemist, et paljud noored ei käi kunstinäitustel ja kui neid sinna kooliga viiakse, siis nad jalutavad sealt kiirelt läbi. Olukorra parandamiseks ehitatakse Lille Maja alustesse keldritesse täiesti omanäoline kunstigalerii, kus konkursile laekunud parimaid töid eksponeeritakse. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus “Tähtsamad fondid ja omatulu teenimine vabaühendustes” 
Koolituse edukas läbimine annab Teile selge ülevaate rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ning tõenäoliselt ka motivatsiooni, et oma võimalusi kasutada. Teid koolitavad: Kai Krashevski, Aune Lillemets, Markus Alfred Kõiv.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Esita teaduslik lühiartikkel TalveAkadeemia konkursile 
Järjekordselt on TalveAkadeemia välja kuulutamas teaduslike lühiartiklite konkurssi, mis käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu loodus, sotsiaal, majandus, kultuur jne. Lubatud on ka kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kutse esseevõistlusele “Ajalugu, mis ühendab Eestit” 
Noorteühing Avatud Vabariik kutsub gümnasiste ja üliõpilasi osalema esseevõistlusel “Ajalugu, mis ühendab Eestit”. Kümne parima töö autorid pälvivad auhindu, peapreemiaks on uhiuus tahvelarvuti iPad3. Töid saab esitada ajavahemikul 14. september – 18. oktoober 2012.a.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Algasid taotlusvoorud avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste projektidele 
Vabaühenduste Fond keskendub kolmele fookusteemale: 1) Demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamine 2) Vabaühenduste tõhusam eestkostesuutlikkus ja valvekoera roll 3) Vabaühenduste tegutsemivõime kasv ja soodne kasv mittetulundussektori arenguks
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Avanes konkurss noorsootöö toetamiseks multikultuurses keskkonnas 
Projektikonkursi sihtrühmaks on eesti ja vene emakeelega noorsootöötajad ning 14–23aastased üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilased. Konkursi tegevuste tulemusena antakse noortele ja noorsootöötajatele läbi erinevate projektide teadmisi Eesti riigist, maast ja kultuurist ning toetatakse mitmekultuurilisuse suuremat väärtustamist.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Projektikonkurss Eesti-Soome vahelise koostöö arendamiseks noortevaldkonnas
Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi vahelise noortevaldkonna koostöölepingu tegevussuundade elluviimiseks. Koostöö eesmärk on toetada noorsootöö arengut ja selle kaudu noorte iseseisvumist ning paremaid elutingimusi ja edendada kodanikuaktiivsust.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Vabaühenduste Fond kuulutab välja väikeprojektide taotlusvooru 
Avatud Eesti Fond kuulutab tänasest välja EMP toetuste Vabaühenduste Fondi (VÜF) konkursi väikeprojektidele, mille eesmärgiks on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja keskkonda.
Lisainfot siit


ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
15.10 osales ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko koosolekul Töötukassas, arutati info vahendamist, Töötukassa senist tegevust ja teenuste arendamist noorte tööhõive vallas
19.10 toimub TTÜs ENLi noortepoliitika konverentsi NOVO! ehk Noored ja Valitsejad Otsustavad. Kogu info ja registreerimine www.enl.ee/novo
20.-21.10 koolitavad ENLi noortepoliitika spetsialist Edvard Ljulko ja nõukogu liige Eero Loonurm Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi infovahetuse, väliskommunikatsiooni, avaliku esinemise ja organisatsioonikultuuri vallas
20.10 toimuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus ENLi osaluskogude projektifondi koolitused

 

Eelmisel nädalal:
9.10 külastasid ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Lääne-Virumaa osaluskogusid
9.10 kohtusid ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Järvamaa noorsootöötajatega 
10.10 külastasid ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Valgamaa osaluskogusid ja Valgamaa noortekonverentsi
12.10 toimus ENLi kontoris osaluskogude projektifondi kolleegiumi koosolek
13.10 toimus ENLi kontoris Osaluskohvikute maakondlike koordinaatorite kohtumine-koosolek projektijuhiga. Osaluskohvikud toimuvad üle Eesti 9.novembril; Järvamaal 7.novembril ja Jõgevamaal 16.novembril 
13.10 toimus ENLi kontoris ENLi nõukogu koosolek

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status