/ ENLi Teated 353

 

\"ENL\"

29. jaanuar 2013
ENLi Teated nr 353

\"\"

UUDISED

¤ Vasta küsitlusele noorte vajadustest sinu kodukohas

Eesti Noorteühenduste Liit viib läbi küsitlust uurimaks noorte arvamusi ja hinnanguid enda vajadustele. Küsitluse tulemusi kasutatakse noortevaldkonna arengukava tegemisel.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Eesti Noorteühenduste Liit otsib osaluskogude mentoreid!

Tule aita Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) luua Eesti linnadesse-valdadesse soodne pinnas noorte kaasamiseks ja osaluseks, alustame koos uute noortevolikogude loomisega ning arendame edasi olemasolevaid! Iga mentor keskendub konkreetsetele omavalitsustele, milleks on 2-3 linna-valda, kes soovivad noori aktiivsemalt oma kodukoha arengusse kaasata.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Eesti Üliõpilaskondade Liit võtab tööle hariduspoliitika nõuniku

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab oma meeskonda HARIDUSPOLIITIKA NÕUNIKKU, kelle eesmärgiks on kujundada uuringutel, rahvusvahelisel võrdlusel ja tudengite arvamusel põhinev alus EÜLi kõrghariduspoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

¤ OSALE: Tasuta koolitus ,,Räägime noortega tervisest\” Tallinnas ja Tartus
Olete oodatud Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud 3-päevasele tasuta koolitusele ,,Räägime noortega tervisest\”. Koolituse eesmärk on toetada läbi noorsootöö noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas. Koolituse sihtrühmaks on noorsootöötajad, noortekeskuste töötajad, huvijuhid, noortega töötavad spetsialistid. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Heateo Sihtasutus otsib enda portfelli suure mõjuga algatusi!
Otsime taas eestvedajaid, kes soovivad ära lahendada mõne põletavalt olulise probleemi Eesti ühiskonnas! Heateo toetusportfelli on oodatud kandideerima elujõulise tegevusmudeliga algatused, mis pakuvad uuenduslikke ning pikaajalise mõjuga lahendusi. Võrdselt otsime nii tublisid alustajaid kui ka arenguhüpet teha soovivaid kogemustega organisatsioone.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Osale Euroopa Liidu mudeli simulatsioonis Strasbourgis!
Model European Union (MEU) simuleerib Euroopa instituute ja poliitikat. Selle informaalse hariduse projekti on ellu viinud Bringing Europeans Together Association (BETA), kelle eesmärk on selle projektiga anda noortele esmane kogemus Euroopa Liidu keerulisest struktuurist ja otsustusprotsessist. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Koomiksite võistlus loob diskussiooni rassismi ja diskrimineerimise teemadel
Maailmahariduskeskus kuulutab välja võistluse, mis kaasab Eesti sisserändajaid ning teise põlvkonna immigrante arutlema diskrimineerimise teemal, et elavdada dialoogi rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu Euroopas. Auhinnale saavad kandideerida koomiksite joonistajad Euroopast, kellel on sisserändaja taust.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Logokonkurss \”Noored kujundavad nädala nägu\”: üleskutse noortele kujundajatele ja disaineritele!
Noortenädal on eksisteerinud mitmeid aastaid, kuid siiani pole sellel olnud kindlat logo, mida nädala kujunduses kasutada võiks. Spordi- ja noorsooamet tahab kaasata noori disainereid ja kujundajaid noortenädala oma näo leidmisesse.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Kutse noortekeskuste kvaliteedi välishindajaks
Tallinna Spordi-ja Noorsooameti eestvedamisel hinnatakse Tallinnas noortekeskuste kvaliteeti. Tallinnas asub 10 noortekeskust ning kvaliteedihindamine võimaldab noortekeskuste kohta  saada sisukamat infot, kui ainult  statistilised näitajad, mida noorsootöö analüüsimisel ei saa kindlasti pidada piisavaks. Välishindamine toimub ajavahemikus veebruar-mai 2013 ja hindamine toimub 4-5 liikmeliste meeskondadena. 
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTAMINE: Innovest saab toetust taotleda 16-24-aastaste noorte ning töötute lapsevanemate tööjõuturule toomiseks 
28. jaanuaril kuulutasid SA Innove ja Sotsiaalministeerium avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru \”Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine\”. Taotluste esitamise tähtaeg on 4. märts 2013 kl 17.00. Toetuse andmise eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ning töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine.
Lisainfot siit


¤ RAHASTAMINE: Eesti Noorteühenduste Liit avab taas projektifondi 
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab välja 2013 aasta I vooru osaluskogude projektifondi konkursi osaluskogude loomiseks ja arendamiseks
Lisainfot siit


¤ RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. veebruaril 
Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele.
Lisainfot siit


\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
29.01 osalesid noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Põltsamaal Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kontoris katusorganisatsioonide (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Huvijuhtide Liit, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonna kohtumisel, kus arutati peamiselt noortevaldkonna arengukava koostamise edasist protsessi
31.01 osalevad osaluskogude koordinaator Liina Rüütel ja raamatupidaja Mailika Suurpere maakondlikul visiidil Viljandimaal
31.01-2.02 osaleb ENLi nõukogu liige Gerd Tarand Brüsselis League of Young Voters Capacity Building kohtumisel

 

Eelmisel nädalal:
21.01 kohtusid personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Liina Rüütel koolitaja Asko Taluga, et planeerida mentorprogrammi koolitusi
22.01 kohtus noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko Joonas Väntoga, et arutada noortegarantii teemasid
22.01 kohtus osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Triin Roosiga, et arutada osaluskogude projektifondi tagasisidet
22.01 esindas vabatahtlik Harri Puskar ENLi Töötukassa MOBI seminaril
25.01 osales juhatuse esimees Mailis Ostra Praxise Noorteseire mõttehommikul \”NEET – noored, kellega keegi ei arvesta ja kes kuskil ei käi?\”
25.01 osales juhatuse esimees Mailis Ostra Friedrich Eberti Fondi (FES), Naiskogu KADRI ja Noorte Sotsiaaldemokraatide ühisel ümarlaual \”Noored tööturul. Kas noorte töötus on paratamatus?\”

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status