/ KIIRE: UNESCO 8. noortefoorumi teema noortekonsultatsioon

 

Head,

ENL osaleb enda esindajaga UNESCO ERK nõukoja töös, seega edastan teie ka palve osaleda UNESCO 8. noortefoorumi (8th UNESCO Youth Forum) teema valimise protsessis. Kaheksanda noortefoorumi esimene avalik konsultatsioon on rahvusvaheline ning osalemiseks tuleb täita lühike veebiküsitlus, mille leiate siit:

https://www.surveymonkey.com/s/HZZCLCV

TÄHELEPANU! Küsitlus on avatud vaid 21. veebruarini ning 1. faasis suunatud ainult noortele

Enne küsitlusele vastamist tasub meeles pidada järgnevat:

1)      noortefoorumi tulemused annavad panuse laiemasse UNESCO tegevuskavva ja noortetöö tegevuskavva, seega peaksid need olema suunatud UNESCO noortevaldkonna programmilistele prioriteetidele ning jääma UNESCO tegevusalade piiresse;

2)      noortefoorumilt oodatakse konkreetseid soovitus ning sellel aastal ka konkreetseid projekte, mida oleks võimalik ellu viia aastatel 2014-2015, st enne järgmist UNESCO noortefoorumit;

3)      noortefoorum on UNESCO Peakonverentsi oluliseks osaks ning alates 1999. aastast on noortekonverentsi eesmärgiks olnud UNESCO noortetöö ja muude valdkondade teineteisele lähemale toomine. Noortefoorum koos sellele eelnevate konsultatsioonidega on noorte poolt juhitud ning ühekordse ürituse asemel on tegemist 2-aastase protsessiga, kuhu kaasatakse noori kõigist 195st liikmesriigist.

 

UNESCO 8. noortefoorum toimub Pariisis 2013. aasta 29.-31. oktoobril ning käimasolev küsitlus on 1. faas ettevalmistusprotsessist. Järgmises faasis (25.02-20.03) arutatakse foorumi formaati, ettevalmistusi ja oodatavaid tulemusi ning 2. faasis on lisaks noortele oodatud osalema ka kõik ülejäänud noortevaldkonna tegijad.

UNESCO noortefoorumi kohta leiab täiendavat infot siit: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-forums/.

2011. aastal toimunud 7. UNESCO noortefoorumi kohta leiab teavet siit : http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-forums/7th-unesco-youth-forum/

Palun levitage küsitluse kutset ka enda liikmete seas !

 

— 
Gerd Tarand
Eesti Noorteühenduste Liit, nõukogu liige

Tel: +372 5646 2734
E-post: gerd@enl.ee

Skype: gerdtarand

www.enl.ee

www.noortekogud.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status