/ ENLi Teated 364

\"ENL\"

7. mai 2013
ENLi Teated nr 364

\"\"

UUDISED

¤ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja revisjonikomisjoni liikme valimised – konkurss pikenes 10. maini!

Kutsume teid üles esitama oma kandidaate! Revisjonikomisjoni koosseisus jätkavad Irmeli Alt ja Raigo Jahu. Revisjonikomisjoni roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras. Vastavalt ENLi põhikirjale kuulub revisjonikomisjoni 3 liiget.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Tule ENLi Suvekooli vabatahtlikuks!

ENLi Suvekool toimub taas 25.-28. juulil Pärlseljal! Otsime taaskord oma meeskonda tublisid vabatahtlikke, kes aitavad sellest sündmusest teha parima ja kasulikuma, kuhu noored sel suvel satuvad.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Neljapäeval algab Tallinna noortenädal

9.mail algab algab järjekordne Tallinna noortenädal, mille jooksul leiab aset ligikaudu 60 sündmust, mis on mõeldud erineva vanuse, huvide ja soovidega noortele. Üritused toimuvad enamjaolt küll kesklinnas, kuid tegevusi on ka linnaosades ning noortekeskustes.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Konkurss Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua juhatuse esimehe ametikohale

Kandideerimise tingimus on, et kandidaat peab olema TÜÜLi liikmesüliõpilaskonna tudeng või lõpetanud TÜÜLi liikmeskõrgkooli hiljemalt aasta aega tagasi.
Loe täpsemalt siit

 

¤ EÜL otsib juhatuse aseesimeest

Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab aktiivseid üliõpilasi kandideerima Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatusse aseesimehe kohale. Valimised toimuvad üldkoosoleku käigus 16. juuni istungil.
Loe täpsemalt siit

 

¤ ENL otsib esindajat UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni nõukotta

ENLi esindajaks on oodatud kandideerima kõik kuni 21-aastased noored, kellel on huvi ja baasteadmised UNESCO teemavaldkondi puudutavates küsimustes (eelkõige noortevaldkond). Kandideerimiseks on vajalik hea inglise keele oskus, kuna osa töömaterjale võidakse esitada inglise keeles.
Loe täpsemalt siit

 

¤ ENL otsib esindajat Lasteombudsmani nõuandvasse kokku

Eestis loodi lasteombudsman 19. märtsil 2011. aastal, kui õiguskantslerile pandi lapse õiguste kaitse ja edendamise ülesanded. Lasteombudsman seisab selle eest, et kõik inimesed austaksid lapse õigusi ning lähtuksid lapse parimatest huvidest.
Loe täpsemalt siit

 

¤ ENLi Kevadseminar mais!

Kevadseminar toimub sel aastal teist korda kahe-päevase sündmusena, kuhu tulevad kokku noorteühenduste ja osaluskogude noored. Üheskoos saadakse uusi teadmisi ja kogemusi nii koolituste kui arutelude raames. Kevadseminari esimesel õhtul tähistame ENLi 11. sünnipäeva ja järgmisel päeval toimub ENLi üldkoosolek.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Koolitused 2013. aasta esimeses pooles

Kõikidest koolitustest saavad ENLi liikmed osa võtta tasuta või 50% soodustusega (registreerimisel tuleb märkida, et olete ENLi liige)
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

18.-19. mai – ENLi Kevadseminar ja üldkoosolek Tallinnas (info)
25.-28. juuli – ENLi suvekool Pärnumaal
25. okt – ENLi meediakonverents 
7. nov – osaluskohvikud üle Eesti 
16.-17. nov – sügisseminar Tartus (sh üldkoosolek) 
13. dets – ENLi jõulupidu

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

6.05 kohtus osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Raplamaa noorsootöötajatega
6.05 kohtus personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik Tartus SENT\’i esindajatega
6.05 toimus ENLi kontoris nõukogu koosolek
7.05 osales juhatuse esimees Mailis Ostra Säästva Arengu Komisjoni koosolekul
7.05 osales personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik EMSLi suvekooli korraldamise koosolekul
7.05 kohtub osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Anija valla noorte, noorsootöötaja ja abivallavanemaga
8.05 osalevad tegevjuht Mailis Ostra ja personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik Noorteühenduste koostööpäeva koosolekul Kaitseliidu majas
8.05 kohtub osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Noarootsi noortevolikogu esimehega
8.05 kohtub osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Hiiumaa noortekoguga
10.05 kohtub osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Tartus Tartumaa noortekoguga, Põlva noorte komisjoniga ja Kanepi valla noortevolikoguga

 

Eelmisel nädalal:

30.04-1.05 viis osaluskogude koordinaator Liina Rüütel läbi Saaremaa Noortekogu koolitust
30.04-5.05 puhkas noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko. Teda asendas juhatuse esimees Mailis Ostra 
2.05 osales avalike suhete spetsialist Karl Hallik noortelehe AKNA kolleegiumil
2.05 viis osaluskogude koordinaator Liina Rüütel läbi osaluskogude koolitust Keilas
3.05 kohtus osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Illuka vallavalitsuses sealsete noorte ja ametnikega
4.05 osales osaluskogude koordinaator Liina Rüütel Abja noortevolikogu seminaril


\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

¤ OSALE: Tallinna noorte visioonikonverents \”Alkoholi plussid\”
See ei ole ülatus, et noored joovad palju . Eesti on esikolmikus alkoholi tarbimises inimese kohta. Me ei hakka propageerima alkoholi, meie eesmärk on just saada aru miks noored nii palju joovad ja kuidas on võimalik olukorda paremaks muuta. Selleks Tallinna linna noortevolikogu kutsub Teid visioonikonverentsile \”Alkoholi Plussid\”, kus me leiame kõikide nendele küsimustele vastused läbi ekspertide etteasteid ja põnevaid diskussioone.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Osale Varivalimiste essee- ja loovtööde konkursil!
Selle aasta teemad puudutavad noore tähtsust ja tugevust ühiskonnas, noorte arusaamu ideaalsest vallast ja heast poliitikust. Tõstatame rollide temaatika ja arutleme valija tähtsuse üle. Silmapaistvamaid töid premeeritakse väärtuslike auhindadega. Peaauhinnaks on tahvelarvuti! 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Osale projektis \”Noored ja ääred\”!
Riigikantselei ja Haridus- ja Teadusministeerium algatasid Eesti Vabariik 95 raames projekti \”Noored ja ääred\”, mis võimaldab enam kui tuhandel noorel suve jooksul külastada oma eakaaslasi Eesti erinevates paikades ja tutvuda sealse elu-oluga, vaatamisväärsustega ning üheskoos arutleda erinevatel teemadel.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Mitteformaalse õppimise pädevuskoolitus noorsootöötajatele (vene keeles)
Mitteformaalse õppimise pädevuskoolitus vene keeles toimub 29.-31. maini Harjumaal. Kandideerimistähtaeg 21. mai.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Noorteseire konverents \”Kuidas murda tõrjutuse nõiaring?\”
Seekordse konverentsi fookuses on noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamise vajadus ja võimalused. Konverentsi ettekannetes ja aruteludes soovime vaadata kaugemale tavapärastest tõrjutuse vähendamise meetmetest nagu aktiivne tööturupoliitika ning hinnata enam hoiakute ja väärtushinnangute rolli sotsiaalse kaasatuse tagamisel. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Tasuta koolitus \”Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kandmise ja seal püsimise nõuded\”
MTA korraldab 14.05.2013 kell 10 kuni 12 tasuta koolituse Tallinnas teemal \”Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kandmise ja seal püsimise nõuded\”. See ei ole koolitus raamatupidajatele.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Lillelapsed tegutsevad taas – projekt \”Linn lilleliseks!\”
Linn Lilleliseks on noorte loodud projekt, mis toob kokku noori vanuses 15-25 ning täiskasvanuid Käo Päevakeskusest, et üheskoos heakorratöid teha. Päeva alustatakse erinevate tutvumis- ja soojendusmängudega, ning edasi läheb tõsiseks töö tegemiseks- istutatakse lilli, riisutakse lehti ja kustutatakse tekkinud nälg.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: NEET noorte abistamise ideekonkurss
Praxise ja ENTK seekordse noorteseire aastaraamatu keskseks teemaks on noorte tõrjutus ja mittetöötavad ja -õppivad noored – NEET noored. Neid noori on Eestis kokku ligemale 40 000.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Üle-euroopaline multimeedia konkurss \”Sisserändajad Euroopas\”
Euroopa Komisjon kuulutas kunsti-, graafika- ja kommunikatsioonierialasid õpetavatele koolidele välja üleeuroopalise multimeedia võistluse teemal \”Sisserändajad Euroopas\”. Konkursile oodatakse töid Euroopa Liidu ja Horvaatia kunsti-, ajakirjandus-, audiovisuaalvaldkonna ja kommunikatsioonierialade õpilastelt vanuses üle 18 eluaasta. Konkursil saab osaleda kolmes eri kategoorias: plakat, foto ja video.
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Rahvusvaheline laager \”Songs for generations\”
Üle-Euroopaline põlvkondadevaheline muusikalaager ootab üle 18-aastaseid osalejaid kõikidest Euroopa riikidest. Transpordi- ja majutuskulud kaetakse 100% korraldajate poolt. Töökeeleks inglise keel.
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTAMINE: ENLi osaluskogude projektifond taas aktiivne – järgmine voor juba juunis!

Toetus on mõeldud alustavatele ja olemasolevatele osaluskogudele tegevuste korraldamiseks. Osaluskogude projektifond koosneb kahest alafondist: Algatusfond – alustavatele osaluskogudele, saab taotleda toetust kuni 200 EURi & Arendusfond – vähemalt kuus kuud tegutsenud osaluskogudele, saab taotleda kuni 800 EURi.
Loe täpsemalt siit

 

¤ RAHASTAMINE: Rahastusvõimalused EL programmist \”Kodanike Euroopa\” – järgmine taotlustähtaeg 3. juuni 2013

Noorteorganisatsioonidele on avatud võimalus taotleda toetust programmist \”Kodanike Euroopa\”, et viia ellu tegevusi, mis võimaldavad arendada rahvusvahelist koostööd sarnaste rahvusvaheliste organisatsioonidega, seejuures mõjutada arengut ka kohalikul tasandil ning tuua enam kodanikuühiskonna temaatika noortele lähemale.
Loe täpsemalt siit

 

¤ RAHASTAMINE: Tallinnas tegutsevatel noorteühingutel on võimalik esitada taotlusi äriruumi majandamiskulude toetuse saamiseks

Toetuse eesmärk on toetada Tallinna haldusterritooriumil tegutsevaid noorteühinguid äriruumide majandamiskulude tasumisel, võimaldamaks noorteühingutel tööd paremini korraldada ja organisatsiooni arendada.
Loe täpsemalt siit

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status