/ Uus Rajaleidja ametite andmebaas aitab elukutset valida

Rajaleidja ametite andmebaasi abil on kergem teha elukutsevalikut ning õpinguplaane. Andmebaasist saab teada, mida üks või teine ametiesindaja igapäevaselt tööl teeb, milliseid vahendeid kasutab ning milliseid teadmisi ja oskusi on eelnevalt vaja jms. Tegemist ei ole klassikalise andmebaasiga, kus kuvatakse arvandmeid ja statistilisi näitajaid, vaid kasutaja viiakse oskuslikult teda huvitava ameti sisukirjelduseni.

·         Lihtsa ülesehitusega, loogilisest ja mugavast andmebaasis leiab 150 ameti sisukirjeldust ja 124 kutseala sisukirjeldust.

·         Esilehelt saab sobivat ametit otsida valdkondade kaupa

·         Rajaleidja ametite andmebaasi illustreerib pildi- ja videomaterjal.

·         Elektrooniline haridustee aitab mõista haridussüsteemi ning planeerida edasisi õpinguid.

·         Oma teadmised saab proovile panna erinevate ametite kohta ametitundmise küsimustikes.

·         Lisaks leiab andmebaasist persoonilood, kus konkreetsel ametikohal töötavad inimesed räägivad oma rõõmudest ja väljakutsetest.

·         Andmebaasi saavad kasutada ka vene keelt kõnelevad noored, kuna sealt leiab 150 venekeelset ametikirjeldust ningelektroonilise haridustee.

Rajaleidja ametite andmebaas on märkimisväärne, kuna selle valmimiseks tegi SA Innove koostööd mitmete partneritega – pooleteise aasta jooksul panustas andmebaasi loomisse ligikaudu 200 isikut ja organisatsiooni, sh 135 erialaliitude ja tööandjate esindajat. „Tore on tõdeda, et on nii palju noorte tuleviku vastu huvi tundvaid koostööpartnereid, samas annab see võimaluse tutvustada nende tegevusvaldkondi ning seetõttu kasvatada järelkasvu tööturul“, sõnab SA Innove juhatuse liige Robert Lippin.

Ametite valimisel andmebaasi lähtuti töömaailma prognoosidest ja noorte ootustest. Kirjelduste ajakohastamisel tugineti uuenenud seadusaktidel, kehtivatest kutsestandarditel, erialaspetsialistide ettepanekutel ning valdkonnas toimunud muudatustel. Samuti valmis haarav ja kasutajasõbralik disainilahendus, mis tugines eri sihtrühmade tagasisidele. Tehnilise arendustöö käigus loodi uus andmebaasi prototüüp ja tehniline platvorm.

Ametite andmebaas valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel. Andmebaasi leiab aadressilt www.rajaleidja.ee/ametid.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status