/ ENLi Teated 379

ENL

8. oktoober 2013
ENLi Teated nr 379

UUDISED

¤ Noored valima! – alanud on varivalimisperiood

1.-9. oktoobril saavad noored vanuses 13-17 üle Eesti valida kohalike omavalitsuste valimiste kandidaatide poolt nii sedel- kui e-hääletusel. Võimaluse valida saavad noored Eesti Noorteühenduste Liidu kolmandat korda korraldatava Varivalimiste projekti raames.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja juhatuse esimehe ja 2 aseesimehe valimised

Kuulutame välja juhatuse esimehe ja 2 aseesimehe valimised! Juhatuse koosseisu ametiaeg on 2 aastat alates 1. jaanuarist 2014. ENLi juhatuse liikmena on Sul hea võimalus saada palju kogemusi ja teadmisi organisatsiooni juhtimisest ja eestvedamisest, noortepoliitika arendamisest ja mõjutamisest, noorteühenduste hetkeolukorrast ja tegevusest Eestis.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja valimised ühele vabanenud kohale ENLi nõukogus

Kutsume teid üles esitama oma kandidaate! Nõukogu koosseisus jätkavad Gerd Tarand, Erki Kaikkonen, Laura Õigus, Liina Hirv. Nõukogu vastutab üldkoosoleku ees ENLi eesmärkide järgimise eest, suunates ja kontrollides juhatuse tööd. Nõukogu roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja revisjonikomisjoni liikmete valimised

Kutsume teid üles esitama oma kandidaate! Revisjonikomisjoni roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras. Vastavalt ENLi põhikirjale kuulub revisjonikomisjoni 3 liiget.
Loe täpsemalt siit

 

¤ Noortesõbralikema ajakirjaniku ja meediakanali tunnustamiskonkurss 2013

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab välja noortesõbralikema ajakirjaniku ja meediaväljaande konkursi! Konkursile saavad esitada nominente kõik noorsootööga, noorteorganisatsioonidega ja noortevaldkonnaga seotud inimesed ja organisatsioonid ning noored, kes on ajakirjandusega suhelnud näiteks seoses erinevate noorteprojektide või muude noorte teemadega seoses.
Loe täpsemalt siit

 

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

5. okt – ENLi kontaktisikute kohtumine
25. okt 
– ENLi meediakonverents 
5. nov – üldkoosoleku materjalide arutelu Tallinnas
6. nov – üldkoosoleku materjalide arutelu Tartus 
7. nov – osaluskohvikud üle Eesti 
16.-17. nov – sügisseminar Tartus (sh üldkoosolek) 
13. dets – ENLi jõulupidu

 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
1.-9.10 toimub Varivalimiste valimissimulatsioon
7.10 osalesid juhatuse esimees Mailis Ostra ja personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik noortevaldkonna katuste arenguprogrammi kohtumisel
7.10 osales noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko Euroopa Komisjoni briifingul, kus tutvustati tagasisidet Eesti struktuurivahendite ettepanekutele
7.10 kohtus avalike suhete spetsialist Karl Hallik Valemivihiku esindajaga, et arutada tagasisidet ENLi reklaamile ja edasisi koostöövõimalusi
7.10 kohtus noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna asejuhataja Ardo Rohtlaga, et arutada noortevaldkonna arengukava arenguid
7.10 kohtusid personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Kuldar Adel Keila noortevolikogu esindajaga, et arutada Keila noortevolikogu ja osaluskohvikute korraldamist
8.10 kohtusid noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko ja ENLi eestvedaja tööhõive teemadel Gertu Borodkina sotsiaalminister Taavi Rõivasega, et arutada noorte tööhõive ja noortegarantii teemadel
10.10 kohtub struktuurse dialoogi projektijuht Kristo Peterson Eesti Euroopa Liikumise juhataja Alo Raiestega, et arutada võimalikke koostööpunkte struktuurse dialoogi projekti raames
10.10 kohtuvad osaluskogude koordinaatorid Kadi Vahtra ja Kuldar Adel Haapsalus maavalitsuse noorsootöö nõunikega
11.10 osaleb noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko Sotsiaalministeeriumis eurovahendite seminaril, kus muuhulgas arutatakse noorte tööhõivet
11.10 toimub ENLi kontoris osaluskogude projektifondi kolleegiumi koosolek
11.10 toimub ENLi kontoris ENLi nõukogu koosolek
12.-13.10 toimub Viljandi-, Tartu-, ja Jõgevamaa osaluskogude koostööseminar

 

Eelmisel nädalal:
1.-9.10 toimub Varivalimiste valimissimulatsioon
2.10 osales avalike suhete spetsialist Karl Hallik AKNA kolleegiumi koosolekul
3.10 kohtus personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik MTÜ Mondo Maailmahariduskeskusega, et arutada võimalikke koostööpunkte
5.10 viisid juhatuse esimees Mailis Ostra ja personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ENLi kontoris läbi ENLi kontaktisikute kohtumise
5.10 osales osaluskogude koordinaator Kadi Vahtra Noorteühingute ja osaluskogude enesehindamisprogrammi avakoolitusel
6.10 osalesid juhatuse esimees Mailis Ostra ja osaluskogude koordinaator Kadi Vahtra Osaluskogude koja II koosseisu kohtumisel Tallinnas

 

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

¤ OSALE: Eurodesk ja Europassi Keskus kutsuvad noori osalema seminaril “Euroopasse tööle või vabatahtlikuks”
Eurodesk annab ülevaate, millised on noorte võimalused välismaale minna ning millised kanalid antud informatsiooni kättesaamiseks olemas on. Europass korraldab CV koostamise töötoa, kus jagame omavahel kogemusi töö otsimisega seonduvatest toimingutest nagu CV, kaaskiri, intervjuu. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: “101 last Toompeale” noortefoorum kutsub Sind osalema ja kaasa mõtlema!
“101 last Toompeale” noortefoorum on MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt juhitav üritus, mis käesoleval aastal toimub juba 22.korda. Sel korral on noortefoorumi teemaks “Laste ja noorte kaasamine kohaliku elu korraldamisel”.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Hea Eeskuju konkurss 2013 on avatud!
Taaskord on Teil võimalus kinkida oma noorele sõbrale stipendium 1300 € väärtuses. Stipendium on mõeldud võitjale õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides. Aga see ei ole veel kõik! 15 Hea Eeskuju lõppvooru pääsenule kingib Tallink Laheda Koolipäeva merel. 
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Eesti Puuetega Inimeste Koja foto- ja videokonkurss “Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed”
Osalema on oodatud põhikooli noored töödega, mis väärtustavad erinevaid ja erilisi inimesi meie ümber. Konkurss toimub kahes kategoorias – foto ja video ning kõige silmapaistvad tööd saavad autasustatud väga ahvatlevate auhindadega (seda lausa mõlemas kategoorias).
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Fotokonkurss kutsub märkama sooliste stereotüüpide muutust
23. septembril avapaugu saanud fotokonkurss kutsub üles jäädvustama soorollide muutumist ja mitmekesistumist ühiskonnas. Sotsiaalministeeriumi teavituskampaania raames korraldatava fotokonkursi mõte on kutsuda noori kaasa mõtlema sooliste stereotüüpide mõju üle meie eluvalikutele ning pöörata tähelepanu naiseks ja meheks olemise erinevatele võimalustele.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Kutse: arvutijoonistuste võistlus – EENet 20
Konkurss on pühendatud EENeti 20. aastapäevale. Võistlus toimub neljas vanuserühmas ning parimatele autoritele ja juhendajatele on Hariduse Infotehnoloogia SA välja pannud auhinnad.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Praxise kaasamiskoolitused 2013
Seekordsed koolitused on võrreldes eelnevatega mõeldud pigem edasijõudnutele st. vähem selgitatakse, miks kaasata ning rohkem, kuidas kaasata, samuti, mis töötab ja mis mitte.
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Enneolematu võimalus – külasta Europarlamenti!
Hea noorteühingu või osaluskogu liige: Europarlament avab esimest korda uksed tuhandetele noortele 9.-11. mail 2014. Kolme päeva jooksul vahetatakse noortega ideid ja mõtteid Euroopa tulevikust. Tegemist on erakordse sündmusega, eriti kui arvestada, et see toimub vahetult enne Europarlamendi valimisi.
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Koolitus “Use of New Technologies in Improving the Quality of Youth Work and Safer Internet” Türgis
UNETECH-SINT on koolitus, kus analüüsitakse uute tehnoloogiate võimalusi ja väljakutseid ning turvalisema interneti kasutamist noorsootöös. NB! Koolitus on avatud ka füüsilise puudega osalejatele, kuid kahjuks puuduvad piisavad vahendid nägemispuudega osalejate kaasamiseks.
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTAMINE: EMP ja Norra toetuste taotlusvoorude teabepäevad

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Avatud Eesti Fond koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega korraldavad septembris-oktoobris EMP ja Norra toetuste taotlusvoorude infopäevad kümnes eri paigus. Teabepäevade raames tulevad tutvustamisele Riskilaste ja -noorte, Vabaühenduste Fondi, Rahvatervise, Koduse ja soolise vägivalla programm.
Loe täpsemalt siit

 

¤ RAHASTAMINE: Noortelaagrites ja peredes eesti keele õpetamiseks avanes konkurss

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi, mille eesmärgiks on toetada kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega noorte eesti keele õpet pereõppe ja noortelaagrite kaudu.
Loe täpsemalt siit

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status