/ PRESSITEADE: Erakondade noorteühendused ja Noorteühenduste Liit allkirjastasid Europarlamendi valimiste eel Hea Tava leppe

Eesti Noorteühenduste Liit
05.03.2014
PRESSITEADE

Erakondade noorteühendused ja Noorteühenduste Liit allkirjastasid Europarlamendi valimiste eel Hea Tava leppe

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab 2014. aasta Europarlamendi valimistega seonduvalt üle-Euroopalise projekti League of Young Voters (LYV) Eesti tegevusi. Sellega seonduvalt allkirjastati kõikide parlamendierakondade noortekogudega Hea Tava lepe.

Hea Tava leppe kohaselt loobuvad erakondade noortekogud kõikidel League of Young Voters projekti sündmustel oma erakonna sümboolika levitamisest ja uute liikmete värbamisest. See kindlustab LYV projekti poliitilise neutraalsuse ja laseb projekti korraldajatel keskenduda põhilisele ülesandele – teavitada 16-30-aastaseid noori Euroopa Parlamendi tegevuste olulisusest ja suunata valimisealised noored kodanikud maikuus toimuvatel valimistel hääletama.

„Viimastel Europarlamendi valimistel jättis ligi 75% 18-30-aastaseid noori üle Euroopa oma valimisõiguse kasutamata. Euroopas läbi viidud uuringute alusel oli peamine loobumise põhjus teadmatus Europarlamendi tegevuste kohta. Meie projekti eesmärk ongi noori teavitada Euroopas toimuvast ja suunata neid valimistel oma otsust langetama,“ selgitas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Reet Sillavee. „Hea Tava lepe on parim viis näitamaks, et meie projekti taga ei ole ühtegi erakonda või maailmavaadet, vaid meie eesmärk ongi suurendada noorte valijate protsenti järgmistel valimistel.“

Hea Tava leppele kirjutasid alla Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Reet Sillavee, Eesti Reformierakonna Noortekogu esimees Joonas Vänto, Noorte Sotsiaaldemokraatide esimees Elis Tootsman, IRL noorte esimees Sirle Rosenfeldt ja Eesti Keskerakonna Noortekogu esimees Tõnis Mölder.

Hea Tava sätestab muuhulgas järgmised punktid:

  • Kõikidel LYV Hea tavaga liitunud poliitilistel noorteorganisatsioonidel on õigus tutvustada enda organisatsiooni ning platvormi, kuid uute liikmete värbamine LYV seotud üritustel ei ole lubatud.
  • Iga organisatsioon vastutab enda esindajate tegevuse eest LYV projekti ürituste sündmuskohtades, garanteerides, et liikmed ei tee aktiivset kampaaniat ühegi poliitilise erakonna/orientatsiooni suhtes.
  • Osalejatel ei ole lubatud LYV tegevuste raames jagada oma organisatsiooni ega ühegi erakonna sümboolikat (õhupallid, pastakad, plakatid jm) – jagada võib LYV sümboolikat.
  • Avalikkusega suheldes rõhutatakse koostööd ning välistatakse kallutatud info jagamist.
  • Projektis osalejad tohivad omavahel konkureerida vaid intelligentsi, hea selgitustöö ja projektis ettenähtud tegevuste kaudu. Teiste partnerite osaluse varjamine ja konkurentsist ajendatud kritiseerimine ei ole käesoleva hea tavaga kooskõlas. Allakirjutanud peavad oluliseks informeerida ja kasvatada huvi ühiskonnaelu ja poliitika vastu.

Lisainfo ja kontakt:

Marju Tamp
Eesti Noorteühenduste Liit
League of Young Voters projektijuht
marju@enl.ee
55 69 81 34

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status