/ ENLi Teated 401

\"ENL\"

1. aprill 2014
ENLi Teated nr 401

\"\"

UUDISED

¤ ENLi uus ametiauto!

Eesti Noorteühenduste Liit otsustas töötajate palkade arvelt liisida esindusauto, et Eesti ühiskonnas paremini silma paista.
Loe täpsemalt ja vaata autot siit

 

¤ ENLi 5+5 punkti valimisea langetamise kohta

Eesti Noorteühenduste Liit pani selguse huvides paika 5+5 punkti selle kohta, miks oleks valimisea langetamine kasulik. 
Loe täpsemalt siit

 

¤ Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo pakub tööd KOOLITUSTEGEVUSE KVALITEEDIJUHT-KOORDINAATORILE

Koordinaatori tegevusala on noortevaldkonna arengut toetavate ja valdkonda võimestavate Eesti siseste ja rahvusvaheliste koolitustegevuste tulemusliku elluviimise ja arendamise kvaliteedi juhtimine ja koolitustegevuste koordineerimine Euroopa Noored Eesti büroos.
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

5.-6. aprill – Sündmuste kvaliteedi juhtimise koolitus
26. aprill – Europarlamendi teemalised osaluskohvikud üle Eesti 
17.-18. mai – Kevadseminar ja üldkoosolek 
28. mai – Rahvusvaheline valimisea langetamise konverents Tallinna Ülikoolis 
23.-26. juuli – Suvekool 
15.-16. august – Arvamusfestival

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
31.03 osales juhatuse esimees Reet Sillavee Eesti Avatud Noortekeskuse juhitava projekti \”Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste\” ekspertgrupi kohtumisel, kus arutati erinevaid aspekte seoses projekti parima elluviimisega
31.03 kohtus juhatuse liige Triin Bõstrov Anu Tootsiga, et arutada 28. mail toimuva valimisea langetamise konverentsi sisu
31.03 kohtusid League of Young Voters projektijuht Marju Tamp ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik Euroopa Parlamendi Infobüroo ja MTÜ Valimisvaatlus esindajatega, et arutada Europarlamendi valimiste debattide korraldamist
1.04 toimus ENLi kontoris Poliitiliste koja kohtumine Vote@16 teemal
2.04 toimub ENLi kontoris kohtumine EMSLi esindajate ja ENLi tegevjuhi Kaidi Nurmiku ning juhatuse esimehe Reet Sillaveega
3.-4.04 toimub Riigikogu Simulatsioon, kus osalevad juhatuse liige Triin Bõstrov ja noortepoliitika nõunik Harri Puskar
3.04 toimuvad liikmekohtumised MTÜ Urban Style\’i ja Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute liiduga, kus osalevad juhatuse esimees Reet Sillavee ja juhatuse liige Liisa Lillemets
3.04 osaleb tegevjuht Kaidi Nurmik mentorprogrammi infoseminaril Tartus
4.04 toimub liikmekohtumine Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga, mida viivad läbi juhatuse liikmed Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov
6.04 osalevad juhatuse liikmed Liisa Lillemets ja Triin Bõstrov Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekul ja juhatuse valimistel Rakveres

 

Eelmisel nädalal:
24.03 kohtusid ENLi kontoris osaluskogude koordinaator Kuldar Adel ja ENTK noorteinfo ja osaluse peaekspert Andres Lokk, et arutada osaluskogude tegevuskava
25.03 kohtus Euroopa Noortefoorumi tulevane tegevjuht (alates juunist 2014) Allan Päll ENLi juhatuse esimehe Reet Sillavee, tegevjuhi Kaidi Nurmiku, noortepoliitika nõuniku Harri Puskari ja avalike suhete spetsialisti Karl Hallikuga, et kaardistada ENLi olukord Euroopa Noortefoorumi liikmena
25.03 osales ENLi meeskond Tallinnas Vabaduse väljakul küüditamise tähtpäeva küünlatseremoonial
26.03 osales juhatuse esimees Reet Sillavee Säästva Arengu Komisjoni istungil
26.03 kohtus tegevjuht Kaidi Nurmik Euroopa Noortefoorumi Pool of Trainers koolitaja Jaan Urbiga, et valmistada ette ENLi sündmuse kvaliteedijuhtimise koolitus 
26.-27.03 osales osaluskogude koordinaator Kuldar Adel Tallinnas Linnade ja Valdade Päevadel
27.03 kohtusid juhatuse esimees Reet Sillavee ja noortepoliitika nõunik Harri Puskar Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi Noorteosakonnaga, et arutada võimalikke noorsootööseaduse muudatusi
27.03 viis juhatuse esimees Reet Sillavee Tartus läbi liikmekohtumise AEGEE-Tartuga
29.03 koolitas avalike suhete spetsialist Karl Hallik Viljandis League of Young Voters projekti koordinaatoreid meediasuhete alal

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

¤ OSALE: AEGEE Suvekooli infotund
Tule veeda oma eelseisev suvi põnevamalt kui muidu. Üle-euroopalisel tudengiorganisatsioonil AEGEE´l on sulle pakkuda sel aastal ligi 82 mõnusalt ebatraditsioonilist suveülikooli/kursust/suvereisi kus sul on võimalik leida uusi tuttavaid-sõpru, reisida-rännata ja avastada Euroopa erinevaid paiku, praktiseerida keeli, tutvuda erinevate kultuuride ning looduslike iseärasustega, sportida või siis niisama puhata, chillida ja pidutseda.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: ELi laienemise teemaline artiklivõistlus \”Mida tähendab teie jaoks laienenud EL?\”
Euroopa Komisjon on algatanud artiklivõistluse pealkirjaga \”Mida tähendab teie jaoks laienenud EL?\”, mille sihtrühmaks on ELi liikmesriikide ja laienemisprotsessis osalevate riikide noored. Võitjad saavad auhinnaks kahepäevase reisi Brüsselisse ja e-lugeri.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Tartu Ärinõuandla korraldab aprillis 2-päevase koolituse MTÜ raamatupidamisest
Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade MTÜ raamatupidamisest, majandusaasta aruande koostamisest ja finantsjuhtimisest. Koolitusele on oodatud avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühenduste raamatupidamisega tegelevad juhatuse liikmed ja tegevjuhid.
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Esseekonkurss \”Julgen mõelda – julgen tegutseda\”
Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami büroo ja Euroopa Parlamendi infobüroo kuulutavad välja esseekonkursi \”Julgen mõelda – julgen tegutseda.\” Ka ühes isikus peitub jõud. Mida arvad Sina, tänapäeva noor?
Lisainfot siit

 

¤ OSALE: Rahvusvaheline noorte esseekonkurss: \”My Role as a Citizen of Earth\”
UNESCO korraldab esseekonkursi kuni 25-aastastele noortele. Parimate esseede kirjutajaid autasustatakse tseremoonial Jaapanis! 
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Tai stipendiumiprogramm kooliõpilastele
The Regent´s School-Thailand\’i asutaja ja juhatuse esimees, Eesti aukonsul dr Virachai Techavijit pakub ka sel aastal Eesti õpilastele stipendiume õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent´s School Bangkok. Stipendium katab kuni 80% õpingute maksumusest ning on mõeldud õppimiseks International Baccalaureate\’i diplomiõppe 2aastase programmi järgi.
Lisainfot siit

 

¤ VÄLISMAALE: Osale projektis \”My Voice matters: a European young citizens\’ initiative\”
18-30-aastasel noortel Eestist on võimalik osaleda rahvusvahelises projektis Leedus, mis algab 06. aprillil ning keskendub Euroopa tuleviku teemadele. Projekt toimub 06-12. aprill ning kaasab noori nii Balti riikidest kui ka Poolast.
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTUS: Noorte kodanikuteadlikkuse ja sallivuse projektid saavad toetust
38 000 euro suuruse projektitoetusega rahastatakse tegevusi, mis laiendavad eesti ja vene õppekeelega õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast ning väärtustavad Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist.
Lisainfot siit

 

¤ RAHASTUS: KÜSK otsib arenguprogrammi elluviijat
KÜSK kuulutab välja projektikonkursi, et leida arenguprogrammi läbi viiv organisatsioon. Arenguprogrammi eesmärk on tõsta sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekust vabatahtlike kaasamise kaudu.
Lisainfot siit

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status