/ Eesti ANK LOGO ideekavandi konkurss

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus kuulutab välja LOGO ideekavandi konkursi

Eesti ANK on kaasaegse visuaalse identiteedi otsingutel ning kutsub kõiki tublisid ja tegusaid looma eestkosteorganisatsioonile esinduslikku ja pilkupüüdvat logo kavandit.

Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid on:
– logo ideekavandi atraktiivsus ja mõistetavus. Graafilise disaineri poolt kavandi põhjal loodav lõplik logo on kasutatav ka oluliselt vähendatud ja suurendatud kujul (max 3 värvi);
– logo peab olema kasutatav ka mustvalgena;
– logo ideekavandi originaalsus;
– logo ideekavandi sobivus Eesti ANK mainega ja Eesti ANK tunnuslausega “Kõik noortekeskuste heaks” (All for Youth Centres).

Logo ideekavandid tuleb saata aadressil ank@ank.ee, teemaks märkida “ Eesti ANK logokonkurss”. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-post, telefon).

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 21.04.2014.

Logo konkursi komisjoni kuulub Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond.

Konkursi auhind. Konkursi auhinnafondiks on 300 eurot. Auhinnafondi ei maksta välja rahaliselt st võitjad saavad valida välja Eesti ANK poolt kompenseeritava huvipõhise tegevuse või vahendi väärtsuses kuni 300€ (kompenseeritakse koolitus, kultuurisündmuse pääse, vahend vmt).

Avarat meelt ja lennukaid mõtteid!

Eesti ANK juhatus ja tegevmeeskond

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status