/ Pressiteade: Katusorganisatsioonid taunivad Paide linnavolikogu käitumist

Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus
PRESSITEADE
15.05.2014


Katusorganisatsioonid taunivad Paide linnavolikogu käitumist

Tänasel Paide Linnavolikogu istungil keelas volikogu aseesimees noortevolikogu sõnavõtu umbusaldatava linnapea toetuseks pärast seda, kui linnavolikogu esimees oli kõneks loa andnud. Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus (Eesti ANK) leiavad, et selline äsja valitud noortevolikogu esindajate sõnavõtu keelamine on põhjendamatu.

Kuma Raadiouudised teatasid täna järgnevat: \”Kui volikogu esimees Kersti Sarapuu pakkus noortele võimalust oma sõnum ette lugeda, sekkus aseesimees Tarmo Alt ning nõudis, et volikogusse mitte kuuluvad inimesed ei saaks esineda.

Teda toetas linnavolinik Ingrid Alt ning noored lugesid oma pöördumise ette istungisaali suletud ukse taga.\”

\”Me ei tahtnud alguses seda uudist uskuda,\” sõnas ENLi juhatuse esimees Reet Sillavee. \”Noorsootöö seaduse järgi on noortevolikogul õigus teha linnavolikogule ettepanekuid lähtudes noorte huvidest. Kui noorte huvides oli senise linnapea jätkamine, siis on neil ka õigus volikogu istungil sõna võtta. Seda enam, et volikogu esimees selleks juba loa oli andnud.\”

Sama kinnitas ka Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort: \”Niimoodi noortest üle sõita ei ole demokraatlik ega hea maitse piirides. Paide Linna Noortevolikogu tegevus kinnitati kaks kuud tagasi. Praeguseks on noortele usaldatud projektifond, mida noorteprojektidele vastavalt noorte enda poolt korraldatud konkursi tulemustele jagada, aga volikogu istungil sõna võtma neid ei usaldata.\”

ENL ja Eesti ANK loodavad, et Paide Linna Noortevolikogule antakse edaspidi võimalus ettevalmistatud sõnavõtud linnavolikogu istungi ajal saalis ette lugeda ja noorte huvide eest seista noorsootöö seaduses ettenähtud korras.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status