/ Eesti Õpilasesindiste Liit pooldab valimisea langetamist kohalikul tasandil

Möödunud nädalavahetusel (7.-9. november 2014) leidis aset Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) XXXI Üldkoosolek, Karksi-Nuias kuhu tuli kokku ligi 150 noort esindama kogu oma koolipere arvamust.  

Üldkoosolekul kinnitati liidu ametlik seisukoht valimisea langetamise suhtes, mille järgi pooldatakse valimisea langetamist kohalikul tasandil, kuid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel pooldatakse praegust vanusepiiri.

“Õpilasliit esindab läbi oma liikmete üle 95 000 noore, nende arvamust tuleb võtta sama tõsiselt kui 101 riigikogulase oma. Üldkoosolekud näitavad iga kord, et õpilased teavad, mis hariduskorralduses muuta tuleks ja on oluline võtta neid kui eksperte, kes igapäevaselt süsteemis sees on” ütles Õpilasliidu juht Lele Luup

Lisaks valimisea langetamise seisukohale võeti vastu ka mitmeid teisi dokumente. Näiteks sõnastati õpilaste poolsed ettepanekud riigikogu valimisteks eesmärgiga esitada õpilastepoolne terviklik nägemus nendest teemadest, millele valitav Riigikogu ja moodustatav Vabariigi Valitsus peaksid eesoleva 4 aasta jooksul tähelepanu pöörama ja milliseid muutusi esile kutsuma. See kajastub Õpilasliidu dokumendis Õpilaste Eesti 2019.

Samuti võeti vastu seisukoht kohustusliku kooliea tõstmise osas, Õpilasliidu nägemuses lõppeb koolikohustus 18. eluaastal, mis tähendab, et lõpetades põhikooli varem kui 18 aastaselt on õpilane kohustatud kooliteed jätkama.

Muuhulgas kinnitati ka Õpilasliidu 2015 aasta tegevuskava ja eelarve, võeti vastu Arengukava 2015-2018 ja täiendati 2013 aastal loodud eksamiseisukohta, mis toob välja Õpilasliidu toetuse kitsa- ja laia matemaatika süsteemi osas ning rõhutab, et ülikooli sisseastumisel ei tohi arvestada eksamitulemusi.

Toimusid ka uue juhatuse liikme valimised, mille tulemusena sai juhatus mandaadi jätkata kevadeni kaheliikmelisena. Kolmas juhatuse liige jäi valimata.

Kõikide Õpilasliidu seisukohtadega on võimalik tutvuda õpilasliidu kodulehel www.opilasliit.ee.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 95 000 õpilase.

Lisainfo:
Lele Luup
Juhatuse esimees
(+372) 58 188 620
lele@opilasliit.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status