/ Taotle oma ideele Erasmus+ programmist toetust juba 4. veebruaril

Hea noortevaldkonnas tegutseja,

2015. aastal saab Erasmus+: Euroopa Noored programmist toetust taotleda kolmel korral: 4. veebruaril, 30. aprillil ja 1. oktoobril.  SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo ootab noortevaldkonna projektide taotlusi eesti ja inglise keeles. Tutvu taotlusvormidega siin 

Erasmus+: Euroopa Noored eelarve 2015. aastaks on üle 2,5 miljoni, millest kõige suurem osa (üle 2 miljoni) läheb noorte ja noorsootöötajate õpirände toetuseks. Vaata ka eelarve jaotust erinevate alaprogrammide vahel. 2014. aastal toetasime kokku 122 noortevaldkonna projekti.


Erasmus+: Euroopa Noored programm rahastab projekte, mis

  •   toetavad noorte võtmepädevuste arengut ja noorte omaalgatust
  •   edendavad kultuuridevahelist suhtlust ja sallivust
  •   tõstavad noorsootöö kvaliteeti
  •   tugevdavad rahvusvahelise noorsootöö arengut
  •   edendavad noorte osalust ja kaasarääkimist ühiskondlikus elus


Kõigil kolmel tähtajal ootame taotlusi kõikides alaprogrammides:

Euroopa vabatahtlik teenistus – võimalus kas saata Eesti noori või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke
Noortevahetus – erinevatest Euroopa riikidest pärit noorte kohtumine ja ühine teemaprogrammi elluviimine
Noorsootöötajate õpiränne –  noorsootöötajate rahvusvaheline kogemustevahetus ja täiendkoolitus
Strateegiline koostöö – pikem arendusprojekt, mis võimaldab arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning suurendada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti
Rahvusvaheline noortealgatus – p
rojekt, mille algatavad ja viivad ellu noored ise, et mõni oluline teema päevakorda võtta ja maailma kasvõi killukese võrra paremaks muuta
Noorte osalusprojekt –  võimalus tõsta noorte osalust ühiskonnas ning tuua noored otsustusprotsessidele lähemale

Täpsemaid juhiseid taotlemisprotseduuri kohta leiad meie kodulehelt.


Kui soovid esitada taotlust ja tekib küsimusi, pöördu julgelt vastava alaprogrammi 
konsultandi poole. Päev enne tähtaega saab tehnilist abi telefonil 6979236 kuni kella 20-ni.


Head taotlemist soovides,
Annika Teder 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status