/ Algas kandideerimine 2015. aasta Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programmi

HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm (ehk HUKK-AP) on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo (ENEB) algatatud kaheaastane projekt. Projekti eesmärk on pakkuda mitmekesiseid, mõjusaid ja noorte vajadustele vastavaid huviharidusvõimalusi. Eesmärgiks on luua eeldused ja toimivad lahendused riskinoorte kaasamiseks võrdselt teiste noortega.

Projekti raames viivad programmi partnerid oma tegevuspiirkondades ellu erinevaid tegevusi ning samaaegselt toimub huviharidustiimide arenguprogramm.  See on huvihariduses töötavatele inimestele mõeldud mitmekesine pakett erinevatest koolitustest, tegevuskava väljatöötamisest ja mentorlusest kogu programmi vältel.

Arenguprogrammiga on oodatud liituma 3-liikmelised huviharidustiimid, kuhu kuuluvad huviharidusspetsialistid (huvikoolide pedagoogid, -juhid, huviringide juhendajad, treenerid, spordikoolide- ja noorsootöötajad nii riiklikest kui ka erahuvikoolidest) ja võimalusel huviharidusega seotud võrgustiku esindajad (nt KOV töötajad, MTÜ-de esindajad, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustajad ja teised noortega töötavad spetsialistid).

Osalemiseks palun täitke oma tiimiga kollektiivselt elektrooniline taotlus hiljemalt 25. veebruar 2015 (k.a).

Kandideerimise lisainfo ja taotlusvormi leiad SIIT.

Loe  HUKK -AP programmist lähemalt.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status