/ Infonurk / Pressiteated / Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostöö on laienenud koostööks ka tsiviil valdkonnas – Briti sõjaväelased aitavad korraldada tegevusi skautide suurlaagris

Eesti Skautide Ühingu pressiteade (lisatud pildid)
12.07.2017

Eesti ja Suurbritannia kaitsekoostöö on laienenud koostööks ka tsiviil valdkonnas – Briti sõjaväelased aitavad korraldada tegevusi skautide suurlaagris.

Järvamaal Tagametsas on käimas skautide rahvusvaheline suurlaager „Seiklusratas“, mis on toonud kokku 500 skauti üle maailma kümnest riigist.

Oma panuse suurlaagri õnnestumisse ning tegevuste mitmekesisusse annavad ka Eestis Briti sõdurid, kes on osa siin olevast NATO pataljonist. Briti sõdurid tutvustavad skautidele oma varustust, teevad koos skautidega mängulisi kommunikatsiooniharjutusi ning näitavad noortele metsas toime tulemise varustust ja aitavad läbi viia neljapäeval toimuvaid ekstreempäeva tegevusi.

„Laiem koostöö Eesti Skautide Ühingu ja brittide ning ka Ühendkuningriigi saatkonna vahel sai alguse juba mitmed aastad tagasi, kui Briti eelmine Eestisse akrediteeritud suursaadik Chris Holtby võttis südameasjaks Eesti skautluse toetamise. Heameel on tõdeda, et Eesti ja Briti koostöö skautliku tegevuse mitmekesistamise eesmärgil on ka täna jätkumas ning tänane Briti sõdurite vabatahtlik töö meie suurlaagris on üks hea näide sellest“, lisas Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm.

Suurlaagri peamiseks eesmärgiks on tuua noored looduse keskele ja  julgustada noori tegema koostööd ning läbi seiklusliku võtme ning ise valikuid tehes end mitmekülgselt arendada. Programmijärgsed tegevused on jaotatud 5 erinevasse teemapäeva, kus on tegevusi nii vaimse kui füüsilise tugevuse arendamiseks ning loomulikult ka skautlusele omast mängulisust ja läbi seikluste õppimist.

Eesti Skautide Ühing on osa enam kui 40 miljonit skauti üle kogu maailma liitvast noorteliikumisest, mille eesmärgiks on läbi põneva tegevuse anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada noorte sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks.

Lisaks manuses olevatele piltidele leiab täiendavaid pilte siit: https://www.dropbox.com/sh/hodt0tuu97fgzho/AABMygx_QVsxKsNEs2CFSLIqa?dl=0
 
Lisainfo: 
Valdik Kask, suurlaagri juht, tel 56 62 0838
Kristjan Pomm, peaskaut, Eesti Skautide Ühing, tel 50 97 110

 

Lisainfo suurlaagri kohta

Suurlaagri peamiseks eesmärgiks on tuua noored looduse keskele ja  julgustada noori tegema koostööd ning läbi seiklusliku võtme ning ise valikuid tehes end mitmekülgselt arendada. Programmijärgsed tegevused on jaotatud 5 erinevasse teemapäeva. Laager algas ohutuspäevaga, kus mängulises ja turvalises keskkonnas õpiti, kuidas käituda tulekahju, inimese kadumise või muu õnnetuse korral. Esmaspäevasel arvamusfestivalil toimusid lisaks Vabariigi Presidendi osalusel toimunud kärajate koosolekule noorteühingute vajalikkuse osas veel väitluskoolitused, mõtlemismängud ja avalik koosolek, et toetada noorte julgust avaldada arvamust neid puudutavates küsimustes. Sellele järgneval tervisepäeval toimusid tervist ja energiat andvad tegevused – näiteks savi- ja naeruteraapia, jooga, spordimängud. Kolmapäevase heateopäevaga saab iga osaleja anda oma panuse end ümbritseva keskkonna parandamiseks. Heategusid tehakse nii sõpradele, lähedastele kui ka kogukonnale loomade varjupaiga näol. Neljapäeval on laagris ekstreempäev, kus pannakse üles seiklusrada, mille raames saab proovida jõe ületust, ronimistorni, jäätorni. Soovijad saavad isetehtud katapultidega märki lasta. Laagri viimasel täispikal laagripäeval, looduspäeval, õpitakse, kuidas looduses liikuda, millest looduses süüa-juua teha saab ning proovida saab ka geopeitust või GPS-ristsõna lahendamist nõudvat meeskondlikku mängu. Teemapäevade seikluslike tegevustega kogevad osalejad, mida igaüks saab ära teha iseenda, kogukonna ja ühiskonna hüvanguks ning miks on just skautlus sobiv viis seda kõike teha. 
 
Suurlaagri näol on tegu iga 4 aasta tagant Eestis toimuva suurima rahvusvahelise skaudiüritusega, kuhu tulevad kokku nii Eesti, välis-Eesti kui välismaa skaudid. Seekord on lisaks Eesti skautidele osalemas ka skaute Iisraelist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Valgevenest, Tšehhist, Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest. Seekordse laagri nimeks on \”Seiklusratas\”, rõhutades skaudiprogrammi lahutamatut osa – noore enda huvidest ja valikutest lähtuvat seikluslikku õppimist.

Laagri külalistepäev toimub heateo teemapäeval, 12.juulil, ning siis on oodatud laagrisse kõik huvilised, et ise uudistada, mis suurlaagris toimumas.

Suurlaagri suurimad toetajad on Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Ameerika Fond.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status