/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja kandideerimise ühele vabanenud kohale ENLi nõukogus!

Kuulutame välja nõukogu liikme valimised! Nõukogu liikme roll ja töökorraldus on sätestatud põhikirjas ning kodukorras.

Nõukogu pädevusse kuulub (ENLi põhikiri, pt 6.1):

6.1.1. enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
6.1.2. juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
6.1.3. ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Nõukogu liikmete kandidaate on õigus esitada igal ENL-i liikmel. Nõukogu kandidaadi ülesseadmiseks peab esitama juhatusele järgmised dokumendid:

1) kandidaadi kirjalik nõusolek;
2) elulookirjeldus vabas vormis;
3) esitajapoolne motivatsioonikiri;
4) liikme pädeva organi või esindaja kinnitus kandidaadi esitamise kohta.

Kandidaatidel on üldkoosolekul osalemine kohustuslik, et esitleda end liikmetele (max 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata juhatus@enl.ee

Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2017!

Revisjonikomisjoni liikmed valib üldkoosolek 8. oktoobril 2017 Tartus.

Lisainfo:
Egert Mitt
Juhatuse aseesimees 
56246789
egert@enl.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status