/ Kutse ENLi XXXV erakorralisele üldkoosolekule

Eelteade ENLi XXXV üldkoosolekust, mis toimub 20. mail 2018, kell 14.30 – 17.00, Tallinnas, teatris Von Krahl (aadress: Rataskaevu 10).

Üldkoosolek toimub ENLi Kevadseminari raames ning koha peal saab registreerida alates kella 14.00 – 14.30ni.

Päevakord:

 1. Üldkoosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni ja redaktsioonikomisjoni kinnitamine;
 2. päevakorra kinnitamine;
 3. ENLi juhatuse poolaasta aruande heakskiitmine (2018. aasta tegevuskava ja eelarve täituvus);
 4. ENLi nõukogu aruande kinnitamine;
 5. ENLi revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
 6. ENLi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
 7. 2018. aasta tegevuskava muudatuste vastuvõtmine;
 8. 2018. aasta eelarve muudatuste vastuvõtmine;
 9. ENLi strateegia kinnitamine;
 10. Riigikogu valimiste platvormi kinnitamine;
 11. juhatuse ettepanek noorteühingute rahastuse tuleviku teemadel;
 12. ENLi nõukogu liikmete valimine;
 13. muud ettetulevad küsimused.

NB! Kui on soovi teha ettepanekuid üldkoosoleku päevakorda, siis palun andke mulle sellest teada hiljemalt 27. aprilliks. Hiljem on päevakorra muutmine keerulisem (võimalik on teha seda üldkoosoleku alguses kõikide osalejate nõusolekul).

Üldkoosoleku ametlik kutse ja materjalid jõuavad Teieni 4. mail.

REGISTREERIMINE ÜLDKOOSOLEKULE

NB! Üldkoosolekul osalemine on ENLi täisliikmele kohustuslik!

Lisaks kutsume Teid noorteühingute rahastamise tuleviku arutelule 8. mail kell 16.00 – 18.00 ENLi kontorisse (aadress: Estonia pst 5a). Enda osalemisest anda teada juhatus@enl.ee aadressile hiljemalt 27. aprilliks.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status