/ Avalda arvamust Euroopa Noortedialoogi arvamuskorjes!

Milline võiks olla Eesti aastal 2035? Millise teemaga peaks Euroopa Liit tegelema enim? Vasta nendele ja teistele küsimustele ning osale auhinnamängus! Avalda oma arvamust noorte positsiooni kohta ühiskonnas nüüd algavas Euroopa Noortedialoogi arvamuskorjes! Küsitlusega edastatakse SINU arvamus Euroopa ja Eesti otsustajatele, et kujundada noortesõbralikumat ühiskonda!

PS! Auhinnamängus OSALEMISEKS lisa küsitluse lõpus ka oma kontaktandmed (e-maili aadress), et saaksime võidu korral sinuga ühendust võtta!

Vastuseid küsimustele ootame kõigilt noortelt vanuses 13-30. Küsitluse täitmine võtab aega 10-15 minutit.

Auhindade võitjad selguvad 10. juulil loosi teel ning avalikustatakse Noored Otsustajad Facebooki lehel.

Küsitlust viib läbi MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit, Küsimused seoses reeglitega, võib edastada aadressile mikk@enl.ee.

Vasta küsitlusele siin!

Какой могла бы быть Эстония в 2035 году? Какой темой должен Европейский союз заниматься больше всего? Ответь на эти и другие вопросы и участвуй в призовой игре! Вырази свое мнение о том, какую позицию молодежь занимает в обществе в рамках начинающихся консультаций Европейского молодежного диалога! После заполнения опроса ТВОЕ мнение будет передано тем, кто принимает решения в Европе и Эстонии, чтобы общество дружелюбнее относилось к молодежи. 

PS! Для того, чтобы УЧАСТОВАТЬ в призовой игре, добавь свои контактные данные (адрес электронной почты) в конце опроса, чтобы в случае выигрыша с тобой связаться!

Ответы на вопросы ждем от всех молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет.

Победители призовой игры будут выявлены 10 июля в ходе случайного выбора, а их имена будут опубликованы на странице «Noored Otsustajad» в Facebook.

Опрос проводит НКО Эстонский союз молодежных объединений, Estonia pst 5A.
Все вопросы, связанные с правилами проведения можно адресовать на адрес электронной почты: mikk@enl.ee

Ответь на вопросник здесь!

What kind of Estonia would You like to inhabit in 2035? What kind of topics should the European Union address the most? Answer these and other questions and participate in the award game! Express your thoughs in European Youth Dialogue consultation and give feedback on the wellbeing of youth in Estonian society. Your opinion will be forwarded to the European and Estonian decision-makers to shape a more youth friendly society.

PS! In order to participate in the award game at the end of the consultation, you also have to leave your contact details (E-mail address) so that we can contact you.

Answers to questions are waiting for all young people aged 13.- 30. The completion of survey will take around 10-15 minutes.

The winner of the awards will be on the 10th of July and will be published on Noored Otsustajad Facebook page.

The interview is carried out by the Estonian National Youth Council, Estonia pst 5a. Questions about the rules and to be adressed to mikk@enl.ee.

Fill in the survey here!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status