/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja juhatuse valimised!

Kandideeri ENLi juhatuse esimeheks või aseesimeheks!

Juhatuse liikme ametiaeg on 2 aastat alates 1. jaanuarist 2020.

Vedades eest Eesti üht suurimat noorteorganisatiooni saad palju kogemusi ja teadmisi:

 • organisatsiooni arendamisest;
 • noortepoliitika arendamisest ja mõjutamisest;
 • noorteühenduste hetkeolukorrast ja tegevusest Eestis;
 • noortepoliitika toimimisest väljaspool Eestit;
 • projektide koordineerimisest;
 • meeskonna juhtimisest;

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev juhtimiskogemus;
 • huvi noortepoliitika vastu;
 • varasem tegevus noorteorganisatsioonis;
 • hea eneseväljendusoskus nii eesti kui inglise keeles;
 • huvi finantsjuhtimise vastu.

ENLi juhatus juhib ja esindab organisatsiooni. Juhatuse pädevusse kuulub (ENLi põhikiri pt 7.3):

7.3.1. ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine; 
7.3.2. ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine; 
7.3.3. ENLi esindajate volitamine; 
7.3.4. ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine; 
7.3.5. ENLi liikmete arvestuse korraldamine; 
7.3.6. ENLi personalitöö korraldamine 
7.3.7. ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

Kandideerimiseks tuleb ENLi juhatusele esitada:

 1. avaldus, millel on märgitud, millisele juhatuse liikme kohale kandideerid;
 2. vabas vormis elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Kandidaatidel on kohustuslik osaleda ENLi liikmete arengupäeval ja XXXVIII üldkoosolekul, et esitleda end liikmetele (maksimaalselt 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saada juhatus@enl.ee. Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 20. september 2019!

Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 12. oktoobril 2019 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

Lisainfo: 

Roger Tibar
ENLi juhatuse esimees
roger@enl.ee
+372 5306 6939

Mikk Tarros
ENLi juhatuse aseesimees
mikk@enl.ee
+372 5569 7391