/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja juhatuse valimised!

Kandideeri ENLi juhatuse esimeheks või aseesimeheks!

Juhatuse liikme ametiaeg on 2 aastat alates 1. jaanuarist 2020.

Vedades eest Eesti üht suurimat noorteorganisatiooni saad palju kogemusi ja teadmisi:

 • organisatsiooni arendamisest;
 • noortepoliitika arendamisest ja mõjutamisest;
 • noorteühenduste hetkeolukorrast ja tegevusest Eestis;
 • noortepoliitika toimimisest väljaspool Eestit;
 • projektide koordineerimisest;
 • meeskonna juhtimisest;

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev juhtimiskogemus;
 • huvi noortepoliitika vastu;
 • varasem tegevus noorteorganisatsioonis;
 • hea eneseväljendusoskus nii eesti kui inglise keeles;
 • huvi finantsjuhtimise vastu.

ENLi juhatus juhib ja esindab organisatsiooni. Juhatuse pädevusse kuulub (ENLi põhikiri pt 7.3):

7.3.1. ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine; 
7.3.2. ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine; 
7.3.3. ENLi esindajate volitamine; 
7.3.4. ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine; 
7.3.5. ENLi liikmete arvestuse korraldamine; 
7.3.6. ENLi personalitöö korraldamine 
7.3.7. ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

Kandideerimiseks tuleb ENLi juhatusele esitada:

 1. avaldus, millel on märgitud, millisele juhatuse liikme kohale kandideerid;
 2. vabas vormis elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Kandidaatidel on kohustuslik osaleda ENLi liikmete arengupäeval ja XXXVIII üldkoosolekul, et esitleda end liikmetele (maksimaalselt 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saada juhatus@enl.ee. Kandidatuuri esitamise tähtaeg on 20. september 2019!

Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 12. oktoobril 2019 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.

Lisainfo: 

Roger Tibar
ENLi juhatuse esimees
roger@enl.ee
+372 5306 6939

Mikk Tarros
ENLi juhatuse aseesimees
mikk@enl.ee
+372 5569 7391

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status