/ ENLi tunnustuskonkurss 2019

Alanud on Eesti Noorteühenduste Liit Tunnustab 2019. aasta kandidaatide esitamine!

Kuni 25. novembrini on võimalik Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustikku kuuluvaid inimesi, organisatsioone, partnereid ja tegevusi üles anda suurimaks kiituseks – ENLi tunnustuseks!
Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

2019. aasta 8. detsembril Glehni lossis toimuval tänusündmusel annab ENL välja auhinnad järgmistes kategooriates:

  • Organisatsiooni hing

Organisatsiooni hing – Tema on teie organisatsiooni Vabatahtlik suure tähega. On abi vaja? Sa tead, et tema aitab. On väga abi vaja? Sa tead, et tema aitab. Inimene, kelle peale saab alati toetuda ning kes hoiab meeskonnavaimu üleval

  • Aasta noorteprojekt

Aasta noorteprojekt aitas muuta keskkonda meie ümber paremaks ning pakkus täiendavat võimalust noortele mitteformaalses keskkonnas kogemusi omandada. See projekt ei mõjutanud ainult üht noorteorganisatsiooni, vaid tegi head kõigile, kes sellega otseselt või kaudselt kokku puutusid. Annaks elu meile rohkem selliseid projekte!

  • Aasta noorteühing

Aasta noorteühing – noorteorganisatsioon, kes on 2019. aasta jooksul tegevustega enim edendanud noorte võimalusi osaluse valdkonnas. See on organisatsioon, ilma mille panuseta ei oleks paljud protsessid edasi liikunud või üldse algatatud.

  • Aasta osaluskogu

Aasta osaluskogu – noortevolikogu või maakondlik noortekogu, kes on 2019. aastal enim silma paistnud sisuliste tegevuste läbiviimisega ja panustanud mõjusalt kohaliku kui ka riikliku tasandi osalusvaldkonna arengusse.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status