/ Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja juhatuse esimehe valimised!

KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD: Kandideeri ENLi juhatuse esimeheks !

Juhatuse liikme ametiaeg on 2 aastat alates 1. jaanuarist 2021.

Vedades eest Eesti üht suurimat noorteorganisatiooni saad palju kogemusi ja teadmisi:

 • organisatsiooni arendamisest;
 • noortepoliitika arendamisest ja mõjutamisest;
 • noorteühenduste hetkeolukorrast ja tegevusest Eestis;
 • noortepoliitika toimimisest väljaspool Eestit;
 • projektide koordineerimisest;
 • meeskonna juhtimisest;

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev juhtimiskogemus;
 • kindel visioon, kuidas ENL organisatsioonina ja võrgustikuna arenema peaks;
 • huvi noortepoliitika vastu;
 • varasem tegevus noorteorganisatsioonis;
 • hea eneseväljendusoskus nii eesti kui inglise keeles;
 • Kõrghariduse olemasolu või kõrgharidus omandamisel;
 • huvi finantsjuhtimise vastu.

ENLi juhatus juhib ja esindab organisatsiooni. Juhatuse pädevusse kuulub (ENLi põhikiri pt 7.3):

7.3.1. ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine; 
7.3.2. ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine; 
7.3.3. ENLi esindajate volitamine; 
7.3.4. ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine; 
7.3.5. ENLi liikmete arvestuse korraldamine; 
7.3.6. ENLi personalitöö korraldamine 
7.3.7. ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.

Kandideerimiseks tuleb ENLi tegevjuhile esitada:

 1. avaldus;
 2. vabas vormis elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri (kuni 2 lk).

Kandidaatidel on kohustuslik osaleda XL üldkoosolekul, et esitleda end liikmetele (maksimaalselt 7 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide küsimustele.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid saada sillekadri@enl.ee. Kandidatuuri esitamise tähtaeg pikenes kuni 07. oktoober 2020 kell 23.59!

Juhatuse valib üldkoosolek 25. oktoobril 2020 Tartus, Alexela Loomelava ruumides (Shaté Tantsukool).

Lisainfo: 

Roger Tibar
ENLi juhatuse esimees
roger@enl.ee
+372 5306 6939

Elizaveta Cheremizina
ENLi juhatuse aseesimees
elizaveta@enl.ee
+372 5681 3939

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status