/ Infonurk / Noorteühendused / Piirangute mõju noorteorganisatsioonide tegevustele

Alates 11. märtsist hakkavad kehtima senisest rangemad piirangud haridus- ja noortevaldkonnale, et piirata COVID-19 nakkushaiguse levikut. Need piirangud ja keeruline ühiskondlik olukord mõjutab ka noorteühenduste tegevusi, mistõttu on oluline, et annaksime katusorganisatsioonina oma võrgustikule infot, kuidas praegusel ajal tegutseda. Oluline on hoida enda ja oma lähedaste tervist, kuid piirangute tõttu ei pea noorte osalus ja kaasatus ühiskonnas kannatama, kuid tegutseme üheskoos läbimõeldult ja eesmärgipäraselt.

Mida noorteühendused ja osaluskogud oma tegevusi planeerides silmas peaks pidama? Kuidas on kõige õigem käituda?

  • Ära tuleks jätta kõik füüsilised kohtumised ja üritused. Kui võimalik, viia need tegevused läbi interneti vahendusel.
  • Leidke organisatsiooni liikmete eripärasid ja vajadusi arvesse võttev viis, kuidas piirangute ajal suhtlust hoida. Olgu selleks regulaarsed kohvihommikud ja võimlemised virtuaalkanalite kaudu või veebikoosolekud ja -seminarid. Näiteks algatas Eesti Skautide Ühing kevadel #toaonniväljakutse, mille vältel kutsuti üles noori ja noorteühendusi ehitama onni sisetingimustes, et ikkagi skautlusest osa saada. BEST-Estonia korraldas iganädalasi joogahommikuid. Vaata teisi kevadisi ettevõtmisi meie võrgustiku liikmete poolt siit. Mõelge tiimiga, mida põnevat saaks teie organisatsioon korraldada.
  • Üldkoosolek on võimalik läbi viia virtuaalselt. Loe siit, kuidas pidada virtuaalset üldkoosolekut.
  • Kui olete saanud mõne projekti või tegevuse elluviimiseks rahastuse, võtke rahastajaga ühendust ja rääkige läbi, kas saate tegevuse viia läbi interneti vahendusel või lükata selle edasi.
  • Jagage liikmetele piirangute ja tugiteenuste kohta infot. Näiteks on noortel vanuses 16-26 on võimalik saada vaimse tervise teemal nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Täpsema info leiad siit.

Eraldi soovitused osaluskogudele:

  • Suhtle otsustajatega veebi teel, anna neile märku, et osaluskogu töötab ka eriolukorra ajal ja noored soovivad olla kaasatud;
  • Küsi ametnikelt sisendit, kuidas osaluskogu saab olla viiruse leviku ajal toeks omavalitsuse töö korraldamisel- kas on probleeme, mida noored saaksid tagasisidestada, et arendada koostööd omavalitsuse ja osaluskogu vahel sh ühiselt leida probleemidele lahendusi.

Kuidas tegutseb ENL?

ENL jätkab sündmuste ja liikmekohtumiste läbiviimist interneti vahendusel. Näiteks ENLi teenusdisaini programmi planeerides arvestasime variandiga, et füüsilisi kohtumisi on lähiajal keeruline teha, mistõttu olime valmis kohtumisi kiiresti veebi üle viima. Samal põhimõttel toimetame ka kõikide teiste kavas olevate ettevõtmistega.

ENLi töötajad tegutsevad peamiselt kodukontoris, kuid oleme end jaganud kolme gruppi, et tekiks võimalus aeg-ajalt kordamööda kontoris tööd tegemas käia, st kontorit kasutame vahetustes. ENLi büroo koosolekud toimuvad Zoomi vahendusel ning oleme edasi lükanud ka füüsilisel kujul planeeritud tiimiüritused.

Kuidas on ENL toeks noorteühendustele ja osaluskogudele?

ENL jätkab oma tavapärast tööd ning on võrgustikule virtuaalsete kanalite kaudu olemas. Koondame ja vahendame enda poolt piirangutega seotud infot võrgustikule.

16.03 kell 18.00-19.30 toimub noorteühenduste juhtide klubi kohtumine, et luua liikmetele võimalus omavaheliseks kogemuste ja mõtete jagamiseks seoses organisatsiooni virtuaalse töö, sündmuste ja kaasamisega. Kohtumisel välja toodud parimad praktikad ja ideed on plaanis panna kirja ning jagada mõtteid terve võrgustikuga.

21.03 toimub virtuaalselt osaluskogude juhtide ümarlaud. Kus koondatakse osaluskogude peamised probleemid ja rõõmud, lisaks uue aasta tegevused ja pakutakse ENLi tuge nende toimimiseks sh antakse osaluskogudele võimalus kogemuste vahetamiseks.

Kui teil on ettepanekuid, kuidas ENL saaks noorteühendusi ja osaluskogusid veelgi enam abistada ja toetada, andke oma mõtetest teada kirjutades ENLi juhile Triin Roosile triin@enl.ee.

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status