/ Infonurk / Noorteühendused / ENLi Suvekool 2021 möödus menukalt!

Üle-eelmisel nädalal, täpsemalt 30. juulist 1. augustini, toimus ENLi Suvekool Voore puhkekeskuses. Sel korral said osalejad teadmisi riskirühmade noorte kaasamisest, avaliku ruumi kasutamisest, nutikast noorsootööst, KOV valimistest ja veel paljust muust huvitavast.

Kõigile vanadele ENLikatele on harjumuspäraseks saanud, et Suvekool toimub tavaliselt kahe eraldi osana: esimesed kaks päeva on suunatud osaluskogudele ja järgnevad kaks päeva noorteühendustele. Sel korral aga toimus sündmus kolme päeva vältel korraga nii osaluskogudele kui noorteühendustele.

Suvekooli esimene päev algas kogunemise, tervitussõnade ja tutvumismängudega. Pärast huvitavaid tutvumismänge oli käes aeg kosutavaks lõunapausiks, millele järgnesid osaluskogude ja noorteühenduste vestlusfoorumid. Osaluskogudele suunatud vestlusfoorumis andsid ENLi noorte osaluse spetsialist Liisa Junolaine ja ENLi osalusprogrammi juht Maarja Mehiste ülevaate Osaluskogud.ee foorumi ja Facebooki noorte osaluse grupi loomisest ning tutvustasid üle-eestilise koostöö plaani. Samuti tõstatati ka küsimus “Kuidas ENL saab veel rohkem toeks olla?”.

Noorteühendustele suunatud vestlusfoorumit juhtis ENLi juhatus. Noorteühendustelt uuriti, kuidas neil on läinud, millised on edasised plaanid ning millised on ootused ENLile järgmiseks aastaks. Samuti anti ülevaade noorteühenduste rahastamisest ja sellega kaasnevatest muudatustest nii noorteühingute kui ka ENLi töös.

Vestlusfoorumitele järgnesid Euroopa Noortedialoogi intervjuud, mille käigus koguti erinevates laudkondades noortelt sisendit kodanikuhariduse, avaliku ruumi ja poliitikutega dialoogi osas.

Pärast väga sisukaid intervjuusid said sõna Kätlyn Jürisaar ja Merili Ginter, kes rääkisid inspireeriva loo Huggy loomisest ning andsid vastuse küsimusele, kuidas alustada ise idee elluviimist nullist.

Esimese õhtu lõpetuseks tutvustas ENLi kogukonnapraktika programmi koordinaator Carlotta diskori ameti põhitõdesid ning huvilised said ka ise veidi plaate keerutada.

Laupäeva hommik algas hommikuvirgutuse, päeva sissejuhatuse ja esimese teemaplokiga, mis oli jaotatud kolmeks osaks:

  • Muu emakeelega noorte kaasamineElizaveta Cheremisina ning Darja Reinova selgitasid, kuidas ja miks kaasata muu emakeelega noori nii osaluskogudesse kui ka noorteühendustesse;
  • NEET-noorte kaasamine – Johannes Mihkelsoni Keskuse eksperdid Marina Piirisild ja Triin Rebbas rääkisid NEET-noorte kaasamisest osaluskogude ja noorteühenduste töösse;
  • Erivajadustega noorte kaasamine – Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Vladislav Veližanin andis ülevaate puuetega noorte kaasamisest.

Pärast lõunapausi asuti järgmise teemaploki juurde, mis oli jaotatud kaheks eraldi osaks: koolitus osaluskogudele ning koolitus noorteühendustele.

Osaluskogudele suunatud koolitus kandis nime “Avaliku ruumi kasutamine ja noortele suunatud teenuste disain”, mille käigus tutvustasid Mailis Alt, Karl Olaf Loog ja Hannaliisa Rebane linnaplaneerimise ja teenuste disainimise teooriat, osaluskogult osaluskogule kogemusvahetust ning sooritasid praktilisi harjutusi.

Noorteühendustele suunatud koolitust viisid läbi Kristen Rattasepp ja Sten Ärm, kes keskendusid aspektidele, millele tasub just juhina tähelepanu pöörata, kui enda organisatsiooni projektidele toetust otsida.

Järgmisena tutvustasid Haridus- ja Noorteameti noorteosakonna peaekspert Kati Nõlvak ning Valga Avatud Noortekeskuse töötaja Maarja Mägi Nutikat Noorsootööd hands-on vaatest. Tutvustusele järgnes ka Nutika Noorsootöö sisendikorje, mille viisid läbi ENLi meeskonnast Maarja Mehiste ning Erik Mikkus.

Olles nutikast Noorsootööst teadlikumad, oli käes aeg kuulata õhtust inspiratsioonikõnelejat, kelleks oli õpilasfirma Konnekt. Nad andsid põhjaliku ülevaate sellest, kuidas nende õpilasfirma loodi, ning andsid nõu, kuidas olla juba noorena ettevõtlik ja oma unistused täita.

Sisuka päeva lõpetuseks viidi läbi ka põnev ENLi-teemaline kuldvillak, mille juhtideks olid Liisa ja Maarja.

Viimast päeva alustati hommikuse meditatsiooniga. Selle päeva ainus teemaplokk keskendus KOV valimistele ning seda viisid läbi Triin Roos ja Erik Mikkus. Kõik osalejad said teadliku valija kiirkoolituse, mille jooksul anti ülevaade KOV valimiste korraldusest ja faktidest, mida noortena teadma peaksime. Lisaks tutvustati valimiste head tava haridusasutustele, räägiti, mida ENL valimiste raames teeb, ning koguti sisendit selle osas, mis infot on noortel valimiste osas veel vaja ja mida saaks võrgustikuga teha, et noorte valimisaktiivsust tõsta.

Viimane teema läbitud, oli aeg Suvekooli otsad kokku tõmmata ja asjaosalisi meeldejäävate kolme päeva eest tänada.

Kokkuvõttes võib kindlalt väita, et ENLi Suvekool 2021 sujus hästi ning noored jäid ise igati rahule. Loodetavasti muutuvad olud paremaks ning saame varsti taas füüsiliselt kokku tulla! Kohtumiseni juba järgmises hooajakoolis!

/ Autor

Getlin Juhe

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status