/ Infonurk / Huvikaitse / Kuidas avalikku ruumi kasutada?

Kõik me oleme kogu aeg ümbritsetud teatud keskkonnast. Viibime pidevalt mingis ruumis, sealhulgas ka avalikus ruumis. Mis on avalik ruum ja kuidas see enda heaks tööle panna? Sellele küsimusele aitas ENLi Suvekoolis vastuse leida Eesti Naisliidu juhi Mailis Alti, Reforminoorte peasekretäri Karl Olaf Loogi ja Rakvere valla Noortevolikogu esimehe Hannaliisa Rebase koolitus osaluskogudele “Avaliku ruumi kasutamine ja noortele suunatud teenuste disain”.

Mis on avalik ruum?

Avalik ruum on kõigile terviklik kasutamiseks mõeldud ruum. See jaguneb kolme kategooriasse: teed ehk ratta-, auto- ning kõnniteed, poolavalik ruum ehk kaubanduskeskused, koolid ja raamatukogud ning jagatud ruum ehk ruum, mis kuulub kellelegi, kes hoolitseb selle eest, näiteks mänguväljakud. Nende kõigi puhul kehtivad ka kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted: rajatis peab olema kliimasõbralik ja rajatis peab olema pärandisõbralik ehk arvestatud on ajaloolise kontekstiga ning kultuuri ainelise ja vaimse koosseisuga.

Miks on avalik ruum oluline?

Avalikule ruumile on vaja tähelepanu pöörata eeskätt selle pärast, et see puudutab kõiki kogukonna liikmeid. Avalik ruum on omavalitsuse nägu ja identiteet: mitmekesisem avalik ruum tagab mitmekülgsema linnapildi. Avalik ruum on koht, kus inimestel on võimalus end teostada või lihtsalt vaba aega veeta. Avaliku ruumi roll on suurenenud just praegu, mil suur osa suhtlusest toimub virtuaalselt ning avalik ruum peaks soodustama füüsilisi kontakte inimeste vahel ning soosima suhtlust päriselus.

Ka noorte ja noorteorganisatsioonide jaoks tähendab avalik ruum palju. Esiteks oleme meie, noored, uus põlvkond ja tulevased otsustajad. Lisaks moodustavad noored Eestis pea neljandiku elanikkonnast, mistõttu on noortelt ka hea sisendit koguda, sest lisaks innovaatilistele ja lennukatele ideedele esindavad noored ka suurt osa elanikkonnast. Noorte osalust avaliku ruumi suhtes vaja ka seepärast, et kui noored on kaasatud ja tunnevad end kaasatuna, siis ei lähe noored mujale paremaid tingimusi otsima, vaid jäävad kodukanti panustama ja paremaks muutma. Kui tahame kaasavat keskkonda luua, siis tuleb seda juba alguses sedasi ka planeerida.

Millised on avaliku ruumi kaasamisvõimalused?

Rääkides lähemalt avaliku ruumi kaasamisvõimalustest, on erinevaid võimalusi palju. Üks neist on detailplaneeringute avalikustamine. See tähendab seda, et enne, kui alustatakse projekteerimist ja kaevamist, tutvustatakse lähiaastate plaane ning nende plaanide mõju ümbritsevale ka avalikkusele ning kõik soovijad saavad võimaluse tutvuda sellega, mida kavandatud on. Teine võimalus kaasata on avalikustades projekteerimistingimused. See tuleb kasuks piirkonna elanikele, kes saavad nii hilisemate konfliktide vältimiseks projekteerijatele märku anda oma soovidest ja ettepanekutest. Lisaks on alati võimalus iseenda initsiatiivil ettepanekute tegemine ehk kus viga näed laita, seal tule ja aita.

Avalikku ruumi on vaja meil kõigil. Selleks, et avalikku ruumi kasutataks, tuleb kasutaja keskmesse paigutada ning kaasata otsustusprotsessi neid, kes avalikku ruumi kasutavad. Mõtle ise ka kaasa, mis võiks sinu kodukoha avalikus ruumis teisiti olla, ning astu julge samm ja räägi avaliku ruumi kujundamisel kaasa!

/ Autor

Linda Lees

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status