/ Infonurk / Osaluskogud / Kuidas kirjutada hea projekt, millele ka kindlasti rahastust saab?

Hei! Olen Liina ja sel aastal ma kirjutasin koos meeskonnaga projekti Vision Community. Selle artikliga tahaksin kaasata noori kirjutama projekte ja anda mõningaid nõuandeid uutele projektide kirjutajatele.

Kõige esimeseks punktiks on projekti idee ja meeskond. Need kaks on omavahel tihedalt seotud, sest peab olema meeskond, kes näeb vaeva just selle projekti elluviimisega ja tõesti usaldab seda ideed. Mitte ainult minu kogemusel põhinedes võin väita, et meeskond ei pea olema enne projekti sõbrad, sest mõned lihtsalt ei suuda jaotada töösuhteid ja isiklikke suhteid, seega töötamine koos sõpradega ei ole igakord hea mõte. Aga kui oled kindel, siis võiks proovida küll. Korralik meeskond võib koosneda 3+ liikmest tingimusel, et kõik liikmed teevad samaväärset tööd. Muidu võib juhtuda nii, et meeskond koosneb on 5 – 7 inimesest, aga pidevalt tegelevad projektiga ainult 2, mis ei ole aus, ning peegeldub kohe ka projekti kvaliteedis. Peab mäletama, et te olete kokku tulnud ühise eesmärgi nimel.

Üks päev peab korraldama brainstormi. Kuidas seda korraldab minu projekt – meie koguneme ruumi, kus on suur valge tahvel ning kirjutame välja kõik mõtted, iseloomustavad sõnad, kuidas me tahame seda projekti lõpuks näha ja üleüldiselt kõik mõtted, mis pähe tulevad. Inspiratsiooniks võib vaadata teisi projekte, mis on juba tehtud, aga mitte neid kopeerida, vaid põhinema teiste kogemusele ja võibolla parandama teiste tehtud vigu oma projektis. See protsess võib võtta 5 minutit või 1 tund, sõltub meeskonna motivatsioonist ja loomisvõimest. Kui tahvel on täis sõnu, joonistusi jne hakkavad peas kujunema ootamatud ideed. Idee lahti kirjutamine koosneb küsimustest, mida peab endale esitama, mis panevad paika kõik mõtted ning aitavad registreerimislehe täitmisel. Mõtlema peab valdkonnale, formaadile, tähtsusele, idee nõrkustele ja tugevustele. Selle suhtes Noorte Osaluse fond annab väga ägedat võimalust teha kasvõi ühe ürituse või suure projekti kolme kuu jooksul – kõik sõltub ainult teie soovist.

Kui idee on arusaadav, peab püstitama endale eesmärgid ja milliseid meetmeid te hakkate kasutama, et selle eesmärgini jõuda. Kõige esmalt peab olema peamine eesmärk, mille peab kindlalt projekti lõpuks saavutama. Pärast planeeritakse tegevused, mis aitavad eesmärgini jõuda. Küsimused mis võivad aidata on: Mis on meie projekti kõige peamine eesmärk? Kuidas me plaanime seda eesmärki saavutada? Miks on projekt vajalik? Mida uut toob projekt ühiskonnale? Miks projekt on noortele tähtis? Miks me peame seda korraldama? Sellel etapil kõige olulisem küsimus, millest peab lähtuma on „Kas mina hakkaksin sellises projektis osalema?“ Vastus ütleb kõik. Pärast seda võivad toimuda muudatused eesmärkides, tegevustes jne. Ärge kartke sellel etapil midagi muuta, see aitab jõuda projektil parima versioonini.

Järgmiseks etapiks on registreerimislehtede täitmine. Selle juures on tähtis see, et vastused on korrektsed ja edastavad arusaadavalt üldist mõtet. Mõelge sellele, et komisjon loeb teie projekti esimest korda ja te peate väga hästi oma mõtte teistele edastama. Teie olete küll oma tegevustega ja eesmärkidega väga pikka aega tegutsenud, aga teised kuulevad sellest esimest korda. Kui küsimused on ilusti täidetud, tuleb omakorda raske, aga väga tähtis etapp – eelarve koostamine. Eelarve moodustub tegevuspunktidest, mis aitavad teatud eesmärgini jõuda. Eelarve koostamisel peab arvestama kõikide hindadega, kalkuleerima kõik võimaliku, mis võib ette juhtuda. Peab jääma realistlikuks, sest võib juhtuda, kui mingi asja peale öeldakse “reshim potom” ja eelarvesse tekivad augud. Eelarve koostamine on küll ajakulukas, aga tänu sellele toimub projekti läbiviimine lihtsamalt.

Projekti edukus sõltub ühest asjast – planeerimisest. Kui see on teie esimene projekt, siis palun, planeerige kõik oma tegevused. Mõelge välja plaanid A ja B ja C, sest elu on nii ootamatu, et kõik teie plaanid võivad läbi kukkuda, enne kui te sellest ise aru saate. Võib juhtuda asi, et projekti jooksul terve suur osa tuleb muuta ja te peate selleks valmis olema. Eriti praegu, kui iga nädal tulevad uued piirangud seoses viiruse levikuga jne. Oma oskusi planeerimisel näitate te juba siis, kui saadate oma projekti õigel kuupäeval.

Veel üks punkt, mis on oluline – teiste organisatsioonide kaasatus. Kuna Noorte Osaluse fondi üks eesmärkidest on tõsta noorte osalust, siis tuleb luua suhteid teiste organisatsioonidega. Mõelge oma projektile. Missuguseid organisatsioone teie juba teate? Kes võiks teiega koostööd teha? Võib olla keegi liikmetest on juba tuttav mõne organisatsiooniga või tehke researchi oma linnas, et leida kedagi uut. Oma kogemusest võin öelda, et paljud organisatsioonid on nõus koos noortega koostööd tegema. Nii et ärge kartke kirjutada, sest see võib luua parimaid võimalusi.

Omalt poolt soovin edu kõikidele, kes tahaks alustada projektide läbiviimist. See on tõesti väga hea samm enesearengus, ning muidugi see annab väga palju uusi võimalusi ja kogemust.

 

 

Autor: Liina Soboleva

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status