/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Eesti noored arutasid Euroopa tuleviku teemadel

2021. aastal algas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni algatusel Euroopa tuleviku konverentsi projekt, mille eesmärgiks on anda eurooplastele võimalus rääkida kaasa Euroopa tuleviku teemadel. Selleks, et ka Eesti noorte hääl oleks selles protsessis kuulda, korraldas Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega kolm kaasamissündmust: arutelu poliitiliste noortekogude esindajatega, arutelu Narvas (vene keeles) ning maailmakohviku Pärnus. Ühtlasi tähistati sündmustega ka Euroopa noorte aasta algust. 

Avasündmus toimus hübriidversioonina 19. jaanuaril Tallinnas ja arutelu teemaks oli “Euroopa Liidu tulevik ja noorte roll selle kujundamisel”. Sündmuse avas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ning seejärel jagasid arutelus oma mõtteid Eesti poliitiliste noorteühenduste esindajad: Johanna Maria Tõugu (Noored Rohelised), Gerttu Blank (Eesti Keskerakonna Noortekogu), Indrek Paljak (Eesti Reformierakonna Noortekogu), Emily Mirelle Vutt (Noored Sotsiaaldemokraadid), Kätlin Kuldmaa (Isamaa Noorteühendus ResPublica) ja Greg Juhanson (Noor Eesti 200). Arutelu viis läbi ENLi juht Triin Roos. Arutelu saad järele vaadata SIIN

Mõned ideed ja ettepanekud, mis arutelul tõstatati:

  • Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid püüdlema energiasõltumatuse poole, kuna see kindlustaks ühenduse geopoliitilist kaitsevõimet.
  • Bürokraatia hulka tuleks vähendada, kuna ettepanekute realiseerimine Euroopa Liidu tasandil on liialt ajamahukas.
  • Euroopa Liidu avalik meedia võiks jõuda laialdasemalt avalikkuseni, et kõnetada keskmist kodanikku paremini.
  • Luua üleeuroopaline ID-kaardi süsteem.
  • Euroopa Liidu prioriteet peaks olema toetada rohkem majanduslikult ebakindlustatud kodanikke.
  • Reguleerida rohkem vihakõne.
  • Euroopa Liidu ülene subsideeritud vaimse tervise toetus.

Selleks, et ka vene keelt kõnelevaid noori kaasata, korraldati järgmine arutelu Narvas. 21. jaanuaril Narvas toimunud arutelu teemaks oli “Euroopa Liidu tulevik ja mida Euroopas teisiti teha tuleks”. Arutelud juhatasid sisse Martin Tikk (aasta keskkonnanoor) ja Mikhail Mogutov (VitaTiimi projektijuht), kes rääkisid keskkonnast ja Erasmus+ võimalustest. Arutelu formaat oli segu grupitööst ja maailmakohvikust, kus noored said ideid genereerida ning üksteisega arutada. Mõned noorte ideed: ühise keele kasutus (inglise keel); ühine mobiilside; loodusvarade mõistlikum tarbimine; ühine passisüsteem; Euroopa ühise raudteevõrgustiku loomine; boonussüsteem prügisorteerijatele ja digiõppe integreerimine.

 

 

4. veebruaril toimus Pärnus maailmakohvik teemal “Noorte kujundatud Euroopa”. Maailmakohviku stiilis sündmus keskendus kolmele teemale: keskkond, ränne ja vaimne tervis. Kõnelejateks ja lauajuhtideks olid Hans-Kristjan Raid (Global Learning and Observations to Benefit the Environment programmi saadik), Mathias Juust (Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikanõunik) ja Triin Saluveer (Pärnumaa Rajaleidja keskuse psühholoog). Mõned ideed, mis välja toodi: kasutajasõbraliku Euroopa Liidu portaali loomine õpilastele vahetusprogrammide otsimiseks; süsinikneutraalse transpordi soodustamine; vaimse tervisega seotud avaliku informatsiooni leviku soodustamine; geneetiliselt muundatud organismide leviku karmim piiramine Euroopas ning hästitoimivate jäätmekäitluse süsteemi loomine Euroopas.

 

Ideed sisestati tulevikukonverentsi digiportaali ning anti edasi ka Kaspar Schultzile, kes esindab Eesti noori tulevikukonverentsi sündmustel. 

Mis on Euroopa tuleviku konverents?

Euroopa tuleviku konverents on Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühine ettevõtmine, et anda eurooplastele võimalus rääkida kodanike juhitud arutelude ja mõttevahetuste kaudu kaasa Euroopa tuleviku teemal.

Nõukogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on pühendunud eurooplaste arvamuste ärakuulamisele ning oma pädevusvaldkondade piires edasisele tegevusele, milles lähtutakse konverentsi antud soovitustest. 

Seepärast võimaldavad digiplatvorm ning Euroopa väljakutseid ja prioriteete käsitlevad üleeuroopalised, riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud üritused kõigil eurooplastel oma ideid jagada ja aidata kujundada meie ühist tulevikku.

Konverents peaks jõudma 2022. aasta kevadeks järelduste vastuvõtmiseni ning andma suuniseid Euroopa tuleviku kohta.

Lisainfo:
Triin Roos
Euroopa Noortedialoogi projektijuht
triin@enl.ee 

Tekst: Teele Särekanno ja Triin Roos

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status