/ Infonurk / Euroopa Noortedialoog / Euroopa Liidu noordelegaadina alustab tööd Roosmari Pihlak

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutas mais välja konkursi Eesti esimese Euroopa Liidu noordelegaadi leidmiseks. Noordelegaadi positsiooni loomine on osa Euroopa Komisjoni “Euroopa Noortedialoogi” projektist, mida viib Eestis ellu ENL koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Euroopa Liidu noordelegaadiks kandideeris üheksa noort, kelle hulgast valiti välja Roosmari Pihlak. Esitasime Roosmarile paar küsimust, et Eesti noortel oleks võimalik temaga tuttavaks saada. 

 Kes sa oled ja millega igapäevaselt tegeled?
Minu nimi on Roosmari. Olen põline tallinlane, noor eurooplane, väikestviisi keskkonnaaktivist, seiklushimuline maailmaavastaja, endine vahetusõpilane. Lõpetan hetkel 12. klassi Tallinna Mustamäe Gümnaasiumis, töötan ka Texas Cantinas ning Ilma poes, Eesti esimeses pakendivabas poes. Lisaks olen Wise And Shine’i juht – oleme kolm tüdrukut, kes sammhaaval püüavad muuta Eestit plastglitteri vabaks maaks. Mulle meeldivad muusika, tantsimine, maalimine, kohv, kaltsukad ja päikesepaiste.

Mis motiveeris Sind Euroopa Liidu noordelegaadiks kandideerima?
Noordelegaadi positsioon kõlas nagu hea võimalus saada põnev kogemus, esindada noorte häält, rääkida kaasa keskkonnateemadel ning jagada häid mõtteid koos teiste noorte eurooplastega. Otsustasin lihtsalt proovida ja mõtlesin, et mis mul ikka kaotada on. Mul on väga hea meel, et nüüd ongi mul võimalus seda teha ja anda oma panus, et ka noori kuuldaks ning keskkonnaprobleeme võetaks tõsisemalt.

Millised Euroopa Liidu pädevusse jäävad teemad Sind enim kõnetavad?
Kindlasti keskkond ja kliimamuutused, nendega seonduvad probleemid ja lahendused. Need teemad puudutavad ju kogu maailma elanikke, nende olevikku ja tulevikku. Samuti ka inimõigused, võrdõiguslikkus ning võitlemine diskrimineerimise vastu. Leian, et tänapäeva ühiskonnas peaksid olema kõigile inimestele tagatud põhiõigused ja võrdsed võimalused – rassismil, seksismil, homofoobial ei ole kohta.

Euroopa Noordelegaadi koht on seotud keskkonna teemadega. Millistele keskkonna teemadele sooviksid oma mandaadi ajal enim tähelepanu juhtida?
Tooksin välja näiteks plastiprobleemi, sõltuvuse fossiilkütustest, toidu raiskamise, jäätmete vähese ümbertöötlemise. Need kõik kahjustavad ühel või teisel moel meie loodust, vett, õhku ning suurendavad CO2 taset atmosfääris. Samas leian, et kõige aluseks on just inimese ja ühiskonna meelsus. Kui ei ole mõtteviisi muutust, siis ei ole ka ju käitumises muutust. On vaja teha suurt ja mõjuvat teavitustööd, et nii tavakodanikud kui riigijuhid mõistaksid, kui suure probleemiga me vastamisi seisame. On vaja teha kuuldavamaks noorte hääled ja arvamused, sest nagu me kõik teame, on keskkonnaprobleemide koha pealt kõige aktiivsem ning valjuhäälsem just noorte generatsioon.

Taustinformatsioon

Millega Euroopa Noordelegaat tegeleb?

Euroopa Liidu noordelegaat esindab Eesti noori kaks korda aastas toimuval Euroopa Noortekonverentsil; aitab ellu viia Euroopa Noortedialoogi projekti; kujundab noortelt saadud sisendi põhjal seisukohti ja ettepanekuid nii Euroopa Komisjonile kui Eesti poliitikakujundajatele; osaleb erinevatel Euroopa Liiduga seotud sündmustel nii Eestis kui välismaal; kommunikeerib oma tööd noordelegaadina ja Euroopa Liidus toimuvat ENLi kanalites ja meedias.

Mis on Euroopa Noortedialoog?

“Euroopa Noortedialoogi” projekti näol on tegemist Euroopa Komisjoni poolt algatatud ja rahastatud projektiga, kuhu on kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Projekti üldiseks eesmärgiks on luua kahekõne Euroopa Liidu noorte ja poliitikategijate vahel, et anda sisendit Euroopa noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud küsimustesse. Samuti toimuvad projekti raames erinevad sündmused, mille eesmärgiks on noori kaasata ja neilt sisendit saada või neid erinevatel teemadel koolitada. 

Euroopa Liidu noordelegaadi programm on osa “Euroopa Noortedialoogi” projektist, mida viib Eestis ellu Eesti Noorteühenduste Liit. Projekti rahastajateks on Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium. Euroopa Liidu noordelegaati toetab tema töös ka Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Lisainformatsioon: Triin Roos, Euroopa Noortedialoogi projektijuht, triin@enl.ee.

 

/ Autor

Triin Roos

triin@enl.ee

/ Loe ka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status