/ Meeskond

Juhatus

/ Roger Tibar
juhatuse esimees
/ Mikk Tarros
juhatuse aseesimees

Töötajad

/ Sille-Kadri Simer
tegevjuht
Sille-Kadri toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse.
/ Kerlyn Jüriväli
raamatupidaja
Kerlyn teab täpselt, kuhu ja mille eest liigub viimne kui sent ENLi kontol.
/ Ave-Liis Kivest
osalusprogrammi juht
Ave-Liis hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Ave-Liis jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
/ Gregory-Martin Linder
noorte osaluse spetsialist
Gregory toetab omavalitsusi noorte osaluse suurendamisel ning kannab hoolt selle eest, et iga noortevolikogu oleks tegus ning nende liikmetel oleksid teadmised ja oskused, et edukalt noorte huvisid kaitsta.
/ Eleri Pilliroog
avaliku poliitika spetsialist
Eleri jälgib noortevaldkonna õigusloomet, analüüsib seda lähtuvalt ENLi seisukohtadest ja mõjust liikmesorganisatsioonidele ning tutvustab noortepoliitilisi seisukohti.
/ Karin-Liis Tambaum
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Karin-Liis hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleks kajastatud ning ENL nähtav sotsiaalmeedias.
/ Karl Andreas Sprenk
“Noored Otsustajad” projektijuht
/ Karl Ander Aleksius
ÜRO Noordelegaat
ÜRO noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös.
/ Aivar Kamal
välissuhete juht, "Euroopa Noortedialoogi" projektijuht
Aivar suhtleb ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega ning hoiab ENLi juhatust kursis rahvusvaheliste võrgustike info, koostöösoovide ja –võimalustega.

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidus on hetkel 15 vabatahtlikku. Nende hulgas on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi korraldusmeeskond

Korraldusmeeskond suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega.

Ele Laks

Maris Praats

Markos Parve

Annemari Koller

Aigi Einmaa

Nõukogu

ENLi nõukogu on 5-9 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Herman Kelomees nõukogu liige +372 56 900 516 herman@enl.ee

Jaanus Müür nõukogu liige

Gerda Vares nõukogu liige gerda@eesti4h.ee

Laura Õigus nõukogu liige +372 53 822 478 laura@enl.ee

Sten Laansoo nõukogu liige +372 59 004 508 sten.laansoo@gmail.com

Revisjonikomisjon

ENLi revisjonikomisjon on 2-3 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on ENLi ja selle struktuuriüksuste tegevusaruande ning finantsaruande kontrollimine.

Sirle Rosenfeldt sirlerosenfeldt@gmail.com

Rainer Urmas Maine rainerurmasmaine@gmail.com