/ Meeskond

Juhatus

/ Roger Tibar
juhatuse esimees
E-mail: roger@enl.ee
Telefon: +372 5306 6939
/ Mikk Tarros
juhatuse aseesimees, “Struktuurne dialoog” projektijuht
E-mail: mikk@enl.ee
Telefon: +372 5569 7391

Töötajad

/ Kristiina Omuk
tegevjuht
Kristiina toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagab organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse.
/ Kerlyn Jüriväli
raamatupidaja
E-mail: kerlyn@enl.ee
Kerlyn teab täpselt, kuhu ja mille eest liigub viimne kui sent ENLi kontol.
/ Heiki Viisimaa
osalusprogrammi juht
E-mail: heiki@enl.ee
Telefon: +372 5835 5559
Heiki hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Heiki jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
/ Mait Allas
noorte osaluse spetsialist, “Samsung Digi Pass” projektijuht
E-mail: mait@enl.ee
Telefon: +372 58652987
/ Eleri Pilliroog
avaliku poliitika spetsialist
E-mail: eleri@enl.ee
Telefon: +372 56 88 4662
Eleri jälgib noortevaldkonna õigusloomet, analüüsib seda lähtuvalt ENLi seisukohtadest ja mõjust liikmesorganisatsioonidele ning tutvustab noortepoliitilisi seisukohti.
/ Karin-Liis Tambaum
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Karin-Liis hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleks kajastatud ning ENL nähtav sotsiaalmeedias.
/ Karl Andreas Sprenk
“Noored Otsustajad” projektijuht
/ Karl Ander Aleksius
ÜRO Noordelegaat

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidus on hetkel 15 vabatahtlikku. Nende hulgas on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi korraldusmeeskond

Korraldusmeeskond suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega.

Ele Laks

Maris Praats

Ave-Liis Kivest

Markos Parve

Annemari Koller

Aigi Einmaa

Nõukogu

ENLi nõukogu on 5-9 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Herman Kelomees nõukogu liige +372 56 900 516 herman@enl.ee

Jaanus Müür nõukogu liige

Gerda Vares nõukogu liige gerda@eesti4h.ee

Laura Õigus nõukogu liige +372 53 822 478 laura@enl.ee

Sten Laansoo nõukogu liige +372 59 004 508 sten.laansoo@gmail.com

Revisjonikomisjon

ENLi revisjonikomisjon on 2-3 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on ENLi ja selle struktuuriüksuste tegevusaruande ning finantsaruande kontrollimine.

Sirle Rosenfeldt sirlerosenfeldt@gmail.com

Rainer Urmas Maine rainerurmasmaine@gmail.com