/ Meeskond

Juhatus

/ Triin Roos
juhatuse esimees
/ Elizaveta Cheremisina
juhatuse aseesimees

Töötajad

/ Sille-Kadri Simer
tegevjuht
Sille-Kadri toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse.
/ Maarja Mehiste
osalusprogrammi juht
Maarja hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Maarja jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
/ Doris Lisett Rudnevs
noorte osaluse spetsialist
Doris toetab omavalitsusi noorte osaluse suurendamisel ning kannab hoolt selle eest, et iga noortevolikogu oleks tegus ning nende liikmetel oleksid teadmised ja oskused, et edukalt noorte huvisid kaitsta.
/ Maris Neeno
avaliku poliitika spetsialist
Maris jälgib noortevaldkonna õigusloomet, analüüsib seda lähtuvalt ENLi seisukohtadest ja mõjust liikmesorganisatsioonidele ning tutvustab noortepoliitilisi seisukohti.
/ Gerli Parve
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Gerli hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleks kajastatud ning ENL nähtav sotsiaalmeedias.
/ Aivar Kamal
välissuhete juht, "Euroopa Noortedialoogi" projektijuht
Aivar suhtleb ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega ning hoiab ENLi juhatust kursis rahvusvaheliste võrgustike info, koostöösoovide ja –võimalustega.
/ Norman Vester
ÜRO noordelegaat
ÜRO noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös.

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlikud on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi hooajakoolide korraldusmeeskond

Korraldusmeeskond suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega.

 

Praktikant

2021. aasta jaanuaris ja veebruaris tegutseb ENLis turunduse ja kommunikatsiooni praktikant Carlotta Põdra, kes abistab turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti ning toimetab nii ENLi sotsiaalmeedia, kodulehe kui ka erinevate projektide kajastamisega. Carlottale saab kirjutada otse meiliaadressil carlotta@enl.ee.

 

Nõukogu

ENLi nõukogu on 5-9 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Sten Laansoo
nõukogu esimees

Herman Kelomees

Jaanus Müür 

Gerda Vares

Laura Õigus

Kätlin Kuldmaa 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status