/ Meeskond

Juhatus

/ Roger Tibar
juhatuse esimees
/ Mikk Tarros
juhatuse aseesimees

Töötajad

/ Sille-Kadri Simer
tegevjuht
Sille-Kadri toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagada organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse.
/ Ave-Liis Kivest
osalusprogrammi juht
Ave-Liis hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Ave-Liis jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
/ Gregory-Martin Linder
noorte osaluse spetsialist
Gregory toetab omavalitsusi noorte osaluse suurendamisel ning kannab hoolt selle eest, et iga noortevolikogu oleks tegus ning nende liikmetel oleksid teadmised ja oskused, et edukalt noorte huvisid kaitsta.
/ Karl Andreas Sprenk
avaliku poliitika spetsialist
Karl jälgib noortevaldkonna õigusloomet, analüüsib seda lähtuvalt ENLi seisukohtadest ja mõjust liikmesorganisatsioonidele ning tutvustab noortepoliitilisi seisukohti.
/ Karin-Liis Tambaum
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Karin-Liis hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleks kajastatud ning ENL nähtav sotsiaalmeedias.
/ Aivar Kamal
välissuhete juht, "Euroopa Noortedialoogi" projektijuht
Aivar suhtleb ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega ning hoiab ENLi juhatust kursis rahvusvaheliste võrgustike info, koostöösoovide ja –võimalustega.
/ Karl Ander Aleksius
ÜRO Noordelegaat
ÜRO noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös.

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidus on hetkel 15 vabatahtlikku. Nende hulgas on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi korraldusmeeskond

Korraldusmeeskond suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega.

Ele Laks

Maris Praats

Markos Parve

Annemari Koller

Aigi Einmaa

Nõukogu

ENLi nõukogu on 5-9 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Sten Laansoo nõukogu esimees

Herman Kelomees

Jaanus Müür 

Gerda Vares

Laura Õigus

Ivo Visak

Kätlin Kuldmaa 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status