EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Meeskond

Juhatus

/ Roger Tibar
juhatuse esimees, noorte osaluse spetsialist
E-mail: roger@enl.ee
Telefon: +372 5306 6939
/ Mikk Tarros
juhatuse aseesimees, “Struktuurne dialoog” projektijuht
E-mail: mikk@enl.ee
Telefon: +372 5569 7391

Töötajad

/ Kristiina Omuk
tegevjuht
Kristiina toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagab organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse.
/ Kerlyn Jüriväli
raamatupidaja
E-mail: kerlyn@enl.ee
Kerlyn teab täpselt, kuhu ja mille eest liigub viimne kui sent ENLi kontol.
/ Heiki Viisimaa
osalusprogrammi juht
E-mail: heiki@enl.ee
Telefon: +372 5835 5559
Heiki hoolitseb selle eest, et noorte osaluse maastikul oleks kõik hästi ning Eestis tekiks uusi noortevolikogusid. Heiki jagab ka headele ideedele noorte osaluse fondist raha.
/ Eleri Pilliroog
avaliku poliitika spetsialist
E-mail: eleri@enl.ee
Telefon: +372 56 88 4662
Eleri jälgib noortevaldkonna õigusloomet, analüüsib seda lähtuvalt ENLi seisukohtadest ja mõjust liikmesorganisatsioonidele ning tutvustab noortepoliitilisi seisukohti.
/ Karin-Liis Tambaum
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
Karin-Liis hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleks kajastatud ning ENL nähtav sotsiaalmeedias.
/ Heliis Nemsitsveridze
välissuhete juht
E-mail: heliis@enl.ee
Heliis suhtleb ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega ning hoiab ENLi juhatust kursis rahvusvaheliste võrgustike info, koostöösoovide ja –võimalustega.

Projektijuhid

Karl Andreas Sprenk
Projekti “Noored Otsustajad” projektijuht
karl.sprenk@enl.ee
+372 56906349

Mait Allas
Projekti “Samsung Digi Pass” projektijuht
mait@enl.ee
+372 58652987

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidus on hetkel 15 vabatahtlikku. Nende hulgas on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi korraldusmeeskond

Korraldusmeeskond suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega.

Sisukorraldus: Kaisa Saluste, Keidi Kaitsa

Meelelahutus: Ele Laks, Maris Praats

Meedia: Ave-Liis Kivest, Madis U. Teuli

Sponsorlus: Annemari Koller, Triinu Kopelmäe, Jarmo Noorsalu

Nõukogu

ENLi nõukogu on 5-9 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

Herman Kelomees
nõukogu liige
+372 56 900 516
herman@enl.ee

Ivo Visak
nõukogu liige
ivo.visak@gmail.com

Jaanus Müür
nõukogu liige

Gerda Vares
nõukogu liige
gerda@eesti4h.ee

Laura Õigus
nõukogu liige
+372 53 822 478
laura@enl.ee

Sten Laansoo
nõukogu liige
+372 59 004 508
sten.laansoo@gmail.com

Revisjonikomisjon

ENLi revisjonikomisjon on 2-3 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on ENLi ja selle struktuuriüksuste tegevusaruande ning finantsaruande kontrollimine.

Sirle Rosenfeldt
sirlerosenfeldt@gmail.com

Rainer Urmas Maine
rainerurmasmaine@gmail.com