EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Eesti LGBT Ühing

Kes me oleme?

Eesti LGBT Ühing töötab iga päev selle nimel, et LGBT+ inimestel ja nende lähedastel oleks Eestis parem elada. Kümne aasta jooksul oleme hoidnud lahti kogukonnakeskust, korraldanud poolsada üritust ning meid on külastanud üle kümne tuhande inimese. Oleme nõustanud, juhendanud ja koolitanud tuhandeid inimesi ning andnud mitukümmend poliitikasisendit. Meie juures on koos käinud kõige erinevamad grupid, alates transsoolistest ja lõpetades LGBT+ vanemate toetusgruppidega. Tule meile külla – eest leiad Eesti ainsa LGBT+ kogukonnakeskuse ning abivalmid ja kogenud spetsialistid.

Missioon

Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes inimestele tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning tõsta teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.

Visioon

Eesti LGBT Ühingu visioon seab eesmärgiks tugeva kogukonna ning hooliva ja kaasava ühiskonna, kus indiviide väärtustatakse sõltumata seksuaal- ja/või sooidentideedist. Eesti LGBT Ühing on mõjus ja jätkusuutlik LGBT+ teemade eestkõneleja Eestis.

Tule meie keskusesse, kui …

  • soovid, et keegi kuulaks, toetaks või annaks nõu;
  • otsid turvalist kohtumispaika ja keskkonda, kus olla Sina ise;
  • plaanid kapist välja tulla ning tunned huvi teiste inimeste lugude vastu;
  • tunned, et Sinuga on Su soo- või seksuaalse identiteedi tõttu ebaõiglaselt käitutud;
  • huvitud LGBT+ uudistest, sündmustest ja tutvustest kogukonnas;
  • otsid infot, raamatuid ja õppematerjale või soovid koolitust;
  • plaanid kirjutada artiklit või uurimistööd;
  • töötad haridus-, noorsoo- või sotsiaaltöövaldkonnas;
  • tahad panustada vabatahtliku töö või rahalise annetusega.

/ Sotsiaalmeedia